كلمات ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي ويقدم موقع صنديد قراءة يا راكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة بالفيديو

ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة


ياراكب اللَّيّ رُكُوبِه يُبْرِد الغلي 

 

ايقرب الْبُعْد وَالنِّصَاب يَنْصِبُه . 

 

لَكِنْ أَنَا بِس شاريه بلزومن لِي 

 

ماني بناصب عَلَيْهِ وَلَا اتكسبه . 

 

مَالِه حُلِيّ بالوصايف يَوْم ابحلي 

 

يُعْجِبُك وَصْفِه وتحتار وتعجبه . 

 

يَأْخُذُ مِنْ الصَّقْر فَوْق الْوَكْر وَيُخَلِّي 

 

وَإِلَّا الْفَحْلِ مِنْ هديره كُلّ ماقبه . 

 

مافيه مِسْمَار مُتَراخِي ومنحلي 

 

وَلَا نيش بِدِيَة بشاكوش ومرزبه . 

 

آلِيا تمعنت بِخُطُوطِه ايخلي 

 

صِفَةٌ سَنَابِل شَعِير فاخرن حَبَّة . 

 

صِنَاعَة اللَّيّ ماعمره قَال ابصلي 

 

مازار مَكَّةَ وَلَا عُمْرَةً طَلَب رَبِّه . 

 

آلِيا مُسِّكَت الفرامل مَا دَرَجَ مُلِئ 

 

يَجْمُدُ عَلَى الْقَار قَبْل يُولَع اصطبه . 

 

وَالِيًا تَكَفَّف ظَلَامُ اللَّيْلِ مُتَجَلِّي 

 

الْبَدْر كُنْه سِنًّا نَار ن وَرَاء تَبَّه . 

 

صَلَّيْت لِي ركعتينن مخلصن للي 

 

يُنْجِي غَرِيق الْبَحْرِ مِنْ حَوْمَة الغبه . 

 

دقيت سَلَفِه لاعل اللَّهَ يُسَهِّلُ لِي 

 

وَمَرَيْت رَاع الْوَقُود وَقُلْت لَهُ عبه . 

 

رح لطرمبه وَشَغْلُهَا وَحَطّ اللَّيّ 

 

أَلْيَن يَرْجِع عَلَيْك الزود وَيَكُبَّه . 

 

إلَى الرِّيَاض الْعَجِيب عِيَار عصملي 

 

ماني مُطْفِئ اسويكه قَبْل ماطبه . 

 

قَعَدَت أُغْنِي وشكمانه ايمولي 

 

عَلَى مُرَادِي تُلَحَّن صَوْتَه الدَّبَّة . 

 

لاقام يَطْوِي الخرايم طُوِيَت الزلي 

 

وَدَك ادنق عَلَى الطبلون واتحبه . 

 

أَبِي رفيقن عَلَى الشَّدَّاتِ صافنلي 

 

أُكْرِه مُعَادِيه وَأَعْلَن حُبِّ مَنْ حَبِّهِ . 

 

لَه منزلن فِي ظَلَامٍ اللَّيْلِ يندلي 

 

نَارِه عَلَى الْعِزِّ والنوماس مُشْتَبَه . 

 

ايناطح الضَّيْف بِالتَّرْحِيب ويهلي 

 

مِنْ يَوْمِ يُقْبِلُ عَلَى بَيْته ايرحبه . 

 

قرمن بِرَأْيِه ايعقد الْحَبْل ويحلي 

 

يُحْسَب حِسَابِه وَيَحْسُبُ لَهُ وَيَحْسِبُه . 

 

لاعل يُمْنَاه مَا تنعاق وتشلي 

 

مَعَ طُولِ الْأَيَّامِ ماتكواء عَلَى الصُّبَّة . 

 

يَا مُنِيف عَن وَضْعِيٌّ اللَّيّ قُلْت لَك قُلِي 

 

ابطيت يامنيف وَأَنْتَ تَقُولُ ابتعبه . 

 

وَالْيَوْم هَذَا شَهْرِنَا الْعَامِّ قَدْ هلي 

 

وَأَنَا احسبنه يَجِئ سَاعَة اتطالبه . 

 

لَا كُنّ كَأَنَّك عَنْ الْمَوْضُوعِ 

 

متخليالله يُعَافِيَك عَلِّمْنِي وَش السُّبَّة . .كلمات قصيدة ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة بالزخرفة


ﭜآړآﮗﭔ آلْـلْـﭜ ړﮗۈﭔھ ﭜﭔړﮈ آلْـﻏلْـﭜ


آﭜقـړﭔ آلْـﭔﻋﮈ ۈآلْـﮢـڝـآﭔ ﭜﮢـڝـﭔھ.


لْـﮗﮢـ آﮢـآ ﭔسـّ شًـآړﭜھ ﭔلْـڒۈﻤﮢـ لْـﭜ


ﻤآﮢـﭜ ﭔﮢـآڝـﭔ ﻋلْـﭜھ ۈلْـآ آﭥﮗسـّﭔھ.


ﻤآلْـھ ﺢـلْـﭜ ﭔآلْـۈڝـآﭜڤـ ﭜۈﻤ آﭔﺢـلْـﭜ


ﭜﻋچـﭔﮗ ۈڝـڤـھ ۈﭥﺢـﭥآړ ۈﭥﻋچـﭔھ.


ﭜآخـڎ ﻤﮢـ آلْـڝـقـړ ڤـۈقـ آلْـۈﮗړ ۈﭜخـلْـﭜ


ۈآلْـآ آلْـڤـﺢـلْـ ﻤﮢـ ھﮈﭜړھ ﮗلْـ ﻤآقـﭔھ.


ﻤآڤـﭜھ ﻤسـّﻤآړ ﻤﭥړآخـﭜ ۈﻤﮢـﺢـلْـﭜ


ۈلْـآ ﮢـﭜشًـ ﭔﮈﭜھ ﭔشًـآﮗۈشًـ ۈﻤړڒﭔھ.


آلْـﭜآ ﭥﻤﻋﮢـﭥ ﭔخـطـۈطـھ  آﭜخـلْـﭜ


ڝـڤـﮧ سـّﮢـآﭔلْـ شًـﻋﭜړ ڤـآخـړﮢـ  ﺢـﭔھ.


ڝـﮢـآﻋھ آلْـلْـﭜ ﻤآﻋﻤړھ قـآلْـ آﭔڝـلْـﭜ


ﻤآڒآړ ﻤﮗھ ۈلْـآ ﻋﻤړھ طـلْـﭔ ړﭔھ.


آلْـﭜآ ﻤسـّﮗﭥ آلْـڤـړآﻤلْـ ﻤآ ﮈړچـ  ﻤلْـﭜ


ﭜچـﻤﮈ ﻋلْــﮯ آلْـقـآړ قـﭔلْـ ﭜۈلْـﻋ آڝـطـﭔھ.


ۈآلْـﭜآ ﭥﮗڤـڤـ ظـلْـآﻤ آلْـلْـﭜلْـ  ﻤﭥچـلْـﭜ


آلْـﭔﮈړ ﮗﮢـھ سـّﮢـآ ﮢـآړ ﮢـ ۈړآء ﭥﭔھ.


ڝـلْـﭜﭥ لْـﭜ ړﮗﻋﭥﭜﮢـﮢـ ﻤخـلْـڝـﮢـ لْـلْـﭜ


ﭜﮢـچـﭜ ﻏړﭜقـ آلْـﭔﺢـړ ﻤﮢـ ﺢـۈﻤﮧ آلْـﻏﭔھ.


ﮈقـﭜﭥ سـّلْـڤـھ لْـآﻋلْـ آلْـلْـھ ﭜسـّھلْـ لْـﭜ


ۈﻤړﭜﭥ ړآﻋ آلْـۈقـۈﮈ ۈقـلْـﭥ لْـھ ﻋﭔھ.


ړﺢـ لْـطـړﻤﭔھ ۈشًـﻏلْـھآ ۈﺢـطـ  آلْـلْـﭜ


آلْـﭜﮢـ ﭜړچـﻋ ﻋلْـﭜﮗ آلْـڒۈﮈ ۈﭜﮗﭔھ.


آلْــﮯ آلْـړﭜآڞ آلْـﻋچـﭜﭔ ﻋﭜآړ ﻋڝـﻤلْـﭜ


ﻤآﮢـﭜ ﻤطـڤـﭜ آسـّۈﭜﮗھ قـﭔلْـ ﻤآطـﭔھ.


قـﻋﮈﭥ آﻏﮢـﭜ ۈشًـﮗﻤآﮢـھ آﭜﻤۈلْـﭜ


ﻋلْــﮯ ﻤړآﮈﭜ ﭥلْـﺢـﮢـ ڝـۈﭥھ آلْـﮈﭔھ.


لْـآقـآﻤ ﭜطـۈﭜ آلْـخـړآﭜﻤ طـۈﭜﭥ آلْـڒلْـﭜ


ۈﮈﮗ آﮈﮢـقـ ﻋلْــﮯ آلْـطـﭔلْـۈﮢـ ۈآﭥﺢـﭔھ.


آﭔﭜ ړڤـﭜقـﮢـ ﻋلْــﮯ آلْـشًـﮈآﭥ ڝـآڤـﮢـلْـﭜ


آﮗړھ ﻤﻋآﮈﭜھ ۈآﻋلْـﮢـ ﺢـﭔ ﻤﮢـ ﺢـﭔھ.


لْـھ ﻤﮢـڒلْـﮢـ ڤـﭜ ظـلْـآﻤ آلْـلْـﭜلْـ ﭜﮢـﮈلْـﭜ


ﮢـآړھ ﻋلْــﮯ آلْـﻋڒ ۈآلْـﮢـۈﻤآسـّ ﻤشًـﭥﭔھ.


آﭜﮢـآطـﺢـ آلْـڞﭜڤـ ﭔآلْـﭥړﺢـﭜﭔ ۈﭜھلْـﭜ


ﻤﮢـ ﭜۈﻤ ﭜقـﭔلْـ ﻋلْــﮯ ﭔﭜﭥھ آﭜړﺢـﭔھ.


قـړﻤﮢـ ﭔړآﭜھ آﭜﻋقـﮈ آلْـﺢـﭔلْـ ۈﭜﺢـلْـﭜ


ﭜﺢـسـّﭔ ﺢـسـّآﭔھ ۈﭜﺢـسـّﭔ لْـھ ۈﭜﺢـسـّﭔھ.


لْـآﻋلْـ ﭜﻤﮢـآھ ﻤآ ﭥﮢـﻋآقـ  ۈﭥشًـلْـﭜ


ﻤﻋ طـۈلْـ آلْـآﭜآﻤ ﻤآﭥﮗۈآء ﻋلْــﮯ آلْـڝـﭔھ.


ﭜآ ﻤﮢـﭜڤـ ﻋﮢـ ۈڞﻋﭜ آلْـلْـﭜ قـلْـﭥ لْـﮗ قـلْـﭜ


آﭔطـﭜﭥ ﭜآﻤﮢـﭜڤـ ۈآﮢـﭥ ﭥقـۈلْـ آﭔﭥﻋﭔھ.


ۈآلْـﭜۈﻤ ھڎآ شًـھړﮢـآ آلْـﻋآﻤ قـﮈ ھلْـﭜ


ۈآﮢـآ آﺢـسـّﭔﮢـھ ﭜچـﭜ سـّآﻋﮧ آﭥطـآلْـﭔھ.


لْـآ ﮗﮢـ ﮗآﮢـﮗ ﻋﮢـ آلْـﻤۈڞۈﻋ


ﻤﭥخـلْـﭜآلْـلْـھ ﭜﻋآڤـﭜﮗ ﻋلْـﻤﮢـﭜ ۈشًـ  آلْـسـّﭔھ.


يا راكب اللي ركوبه يبرد الغلي كلمات مكتوبة بالإنجليزية


O rider whose ride cools the boil

 

The closest the distance and the quorum quorum.

 

But I'm just Sharia Bilzomen Lee

 

I do not build on it and do not earn it.

 

his money

 

You like his description, and you are confused and amazed.

 

take from the falcon above the den and clear

 

Except for the stallion from its roar of all things.

 

No loose or loose nails

 

And do not niche a desert with a hammer and his saddle.

 

Alia looked at his lines, cleared

 

Luxurious ears of barley are an adjective.

 

The craftsmanship of the one who does not live, he said,

 

Mazar Mecca or Umrah, he asked his Lord.

 

Automatically hold the brakes as long as the drawer is full

 

It freezes on the tar before licking its roof.

 

By which the darkness of the night ceases to appear

 

The full moon is like a tooth of fire behind it.

 

You prayed two rak'ahs for me sincerely

 

The sea drowning is saved from Houmt al-Ghabbah.

 

I beat his predecessor so that God may make it easy for me

 

And I passed by the shepherd of fuel and told him to play it.

 

Go to pump it and turn it on and put the night

 

Why not return the trowel to you and shove it?

 

To the wonderful Riyadh, the caliber of Asmali

 

Mani is turned off, aswaikah, before his meal.

 

I sat sing and shmman emoly

 

On what I want, the bear will tune his voice.

 

Lamqam folds the graves

 

You would like to look at the drums and love it.

 

Abi Rafiqin on the wrath of Safanli

 

Hate his enemies and declare his love for him.

 

He has two homes in the darkness of the night

 

His fire is for glory, and sleep is suspect.

 

The guest is greeted and greeted

 

Whoever comes to his house will welcome him.

 

Qarman in his opinion to tie the rope and sweeten

 

He reckons his reckoning, reckons for him, and reckons him.

 

May he not be slandered and crippled

 

With the length of the days you iron on the bulging.

 

O disaffected of my situation that I told you to say

 

Slow down, Yamenif, while you say, I am tired of him.

 

Today, this is our common month.

 

And I think he will come when I ask him.

 

don't be off topic

 

May God heal you, teach me the curse of cursing. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية ياراكب اللي ركوبه يبرد الغلي مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)