كلمات قصيدة ماكنتش هناك هشام الجخ مكتوبة كاملة

Mahmud
0
قصيدة ماكنتش هناك من تأليف الشاعر هشام الجخ. ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات قصيدة ماكنتش هناك مكتوبة كاملة.

شاهد قصيدة ماكنتش هناك مكتوبة بالفيديو

ماكنتش هناك مكتوبة


ماكنتش هُنَاك . 

 

ماكنتش فِي شِلَّة 

 

صحابك سَاعَتِهَا . 

 

ماشفتش دُمُوعِك 

 

و كُسِرَت جَنَاحَك . 

 

و لِمَا الْحَبِيب 

 

الْوَحِيد استباحك . 

 

ماكنتش معاك 

 

ماكنتش فِى وَقْت . 

 

انبساطك بساطك 

 

ماكنتش فِى وَقْت اندفاعك . 

 

دفاعك و لِمَا عَرَفْت 

 

السُّهَاد و السَّهَر . 

 

و أَوَّلَ لَيْلَةٍ تَنَاجَى الْقَمَر 

 

وغامت عَلَيْك السَّمَا و اللَّيَالِى . 

 

سامحنى يَا غَالَى 

 

ماكنتش سِمَاك . 

 

فِى أَوَّلِ بحبك 

 

ماكنتش معاك . 

 

و أَوَّل واحشني 

 

ماكنتش معاك . 

 

فاتتنى الْحَاجَات 

 

الْمُهِمَّة فِي حَيَاتِك . 

 

وَلَمَّا دُمُوعِك 

 

بتحكى اللى فَاتَك . 

 

بِحِسّ إِنِّى عَاجِزٌ 

 

أَفَسَّر بَكَاك . 

 

يُمْكِن لأَنِّى 

 

ماكنتش هُنَاك . .كلمات قصيدة ماكنتش هناك مكتوبة بالزخرفة


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ھﮢـآﮗ.


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ڤـﭜ شًـلْـﮧ


ڝـﺢـآﭔﮗ سـّآﻋﭥھآ.


ﻤآشًـڤـﭥشًـ ﮈﻤۈﻋﮗ


ۈ ﮗسـّړﭥ چـﮢـآﺢـﮗ.


ۈ لْـﻤآ آلْـﺢـﭔﭜﭔ


آلْـۈﺢـﭜﮈ آسـّﭥﭔآﺢـﮗ.


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ﻤﻋآﮗ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ڤــﮯ ۈقـﭥ.


آﮢـﭔسـّآطـﮗ ﭔسـّآطـﮗ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ڤــﮯ ۈقـﭥ آﮢـﮈڤـآﻋﮗ.


ﮈڤـآﻋﮗ ۈ لْـﻤآ ﻋړڤـﭥ


آلْـسـّھآﮈ ۈ آلْـسـّھړ.


ۈ آۈلْـ لْـﭜلْـھ ﭥﮢـآچــﮯ آلْـقـﻤړ


ۈﻏآﻤﭥ ﻋلْـﭜﮗ آلْـسـّﻤآ ۈ آلْـلْـﭜآلْــﮯ.


سـّآﻤﺢـﮢــﮯ ﭜآ ﻏآلْــﮯ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ سـّﻤآﮗ.


ڤــﮯ آۈلْـ ﭔﺢـﭔﮗ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ﻤﻋآﮗ.


ۈ آۈلْـ ۈآﺢـشًـﮢـﭜ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ﻤﻋآﮗ.


ڤـآﭥﭥﮢــﮯ آلْـﺢـآچـآﭥ


آلْـﻤھﻤھ ڤـﭜ ﺢـﭜآﭥﮗ.


ۈلْـﻤآ ﮈﻤۈﻋﮗ


ﭔﭥﺢـﮗـﮯ آلْـلْــﮯ ڤـآﭥﮗ.


ﭔﺢـسـّ آﮢــﮯ ﻋآچـڒ


آڤـسـّړ ﭔﮗآﮗ.


ﭜﻤﮗﮢـ لْـآﮢــﮯ


ﻤآﮗﮢـﭥشًـ ھﮢـآﮗ.كلمات قصيدة ماكنتش هناك مكتوبة بالإنجليزية


Vous n'étiez pas là.

 

je n'étais pas dans un groupe

 

Vos amis le regardent.

 

Je ne peux pas voir tes larmes

 

Et tu t'es cassé l'aile.

 

et pourquoi l'amant

 

Le seul t'a balayé.

 

je n'étais pas avec toi

 

Vous étiez en un rien de temps.

 

Votre planéité est votre tapis

 

Vous n'étiez pas au moment de votre précipitation.

 

Ta défense et quand tu sais

 

Insomnie et insomnie.

 

Et la première nuit la lune

 

Le ciel et les nuits t'ont assombri.

 

Pardonne moi cher

 

Je n'ai pas pu te pêcher.

 

Au début je t'aime

 

Je n'étais pas avec toi.

 

Et tout d'abord, je me manque

 

Je n'étais pas avec toi.

 

J'ai raté les besoins

 

La mission dans votre vie.

 

Et quand tes larmes

 

Dites ce que vous avez manqué.

 

Je me sens impuissant

 

T'expliquer.

 

est-ce-que je peux

 

Vous n'étiez pas là. .وهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف قصائد مكتوبة. على كلمات قصيدة ماكنتش هناك للشاعر هشام الجخ مكتوبة كاملة النسخة الأصلية.

شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)