كلمات قصيدة قالولك هشام الجخ مكتوبة كاملة

Mahmud
0
قصيدة قالولك من تأليف الشاعر هشام الجخ. ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات قصيدة قالولك مكتوبة كاملة.

شاهد قصيدة قالولك مكتوبة بالفيديو

قالولك مكتوبة


بحبك قَد عِيدَان 

 

قَصَب غيطى . 

 

بحبك قَد خُفّ 

 

جملنا مَا يَحْمِلُ . 

 

وَعَرَق أَنْفَار عتتغدى 

 

وَتَرْجِع تَأَنِّي وَتَكْمُل . 

 

قَد الزُّرْعَة قَد اللَّسْعَة 

 

وَأَنَا قَاعِدٌ فِي لَيْلَةٍ بَرْد عدفا . 

 

بحبك وانتي حبيني 

 

لِأَجْل نَسِير الدَّفَّة . 

 

قالولك عَنِّي دا أَسْمَر 

 

قوليلهم لَوْنُهُ مِنْ طِينَةِ . 

 

قالولك شَعْرِه كاركوتي 

 

قوليلهم وِرَاثَة عَن طِينَة . 

 

قالولك عَنِّي مُسْتَعْجَل 

 

قوليلهم نَاسَه وارطينه . 

 

قالولك لَخَمَة وبتهته 

 

قوليلهم عِلَّةٌ وَلَا حدش . 

 

عيخلى مِنْ الْعِلَلِ طِينَة 

 

قالولك أَبُوه ياما اتجوز . 

 

قوليلهم مَالِه مَش مَالِي 

 

وَإِنِّي مَالِي مَادَام مَالِي . 

 

عُيُون النَّاس وَمَالِي عُيُون 

 

نساوينه قالولك ياما عيسافر . 

 

وَلَا يسيبلك عناوينه 

 

قوليلهم صُورَتَي مَنْحُوتَةٌ . 

 

فِي قَلْبِهِ وَعَيْنُه وَجَبِينُه 

 

قالولك آيَة دَلِيلٌ حَبَّة . 

 

قوليلهم أَقَرُّوا دَوَاوِينِه 

 

قالولك ياما سَابّ قَبْلَك . 

 

قوليلهم دا انتوا ظالمينه 

 

يَا ريتكم زيي عارفينه . 

 

دا سَابّ الدُّنْيَا فَوْق رمشي 

 

سيبوني اعوضه سُنَيْنَة . .كلمات قصيدة قالولك مكتوبة بالزخرفة


ﭔﺢـﭔﮗ قـﮈ ﻋﭜﮈآﮢـ


قـڝـﭔ ﻏﭜطــﮯ.


ﭔﺢـﭔﮗ قـﮈ خـڤـ


چـﻤلْـﮢـآ ﻤآ ﭜﺢـﻤلْـ.


ۈﻋړقـ آﮢـڤـآړ ﻋﭥﭥﻏﮈـﮯ


ۈﭥړچـﻋ ﭥآﮢـﭜ ۈﭥﮗﻤلْـ.


قـﮈ آلْـڒړﻋھ قـﮈ آلْـلْـسـّﻋھ


ۈآﮢـآ قـآﻋﮈ ڤـﭜ لْـﭜلْـﮧ ﭔړﮈ ﻋﮈڤـآ.


ﭔﺢـﭔﮗ ۈآﮢـﭥﭜ ﺢـﭔﭜﮢـﭜ


لْـآچـلْـ ﮢـسـّﭜړ آلْـﮈڤـھ.


قـآلْـۈلْـﮗ ﻋﮢـﭜ ﮈآ آسـّﻤړ


قـۈلْـﭜلْـھﻤ لْـۈﮢـھ ﻤﮢـ طـﭜﮢـھ.


قـآلْـۈلْـﮗ شًـﻋړھ ﮗآړﮗۈﭥﭜ


قـۈلْـﭜلْـھﻤ ۈړآﺛھ ﻋﮢـ طـﭜﮢـھ.


قـآلْـۈلْـﮗ ﻋﮢـﭜ ﻤسـّﭥﻋچـلْـ


قـۈلْـﭜلْـھﻤ ﮢـآسـّھ ۈآړطـﭜﮢـھ.


قـآلْـۈلْـﮗ لْـخـﻤھ ۈﭔﭥھﭥھ


قـۈلْـﭜلْـھﻤ ﻋلْـھ ۈلْـآ ﺢـﮈشًـ.


ﻋﭜخـلْــﮯ ﻤﮢـ آلْـﻋلْـلْـ طـﭜﮢـھ


قـآلْـۈلْـﮗ آﭔۈھ ﭜآﻤآ آﭥچـۈڒ.


قـۈلْـﭜلْـھﻤ ﻤآلْـھ ﻤشًـ ﻤآلْـﭜ


ۈآﮢـﭜ ﻤآلْـﭜ ﻤآﮈآﻤ ﻤآلْـﭜ.


ﻋﭜۈﮢـ آلْـﮢـآسـّ ۈﻤآلْـﭜ ﻋﭜۈﮢـ


ﮢـسـّآۈﭜﮢـھ قـآلْـۈلْـﮗ ﭜآﻤآ ﻋﭜسـّآڤـړ.


ۈلْـآ ﭜسـّﭜﭔلْـﮗ ﻋﮢـآۈﭜﮢـھ

 

قـۈلْـﭜلْـھﻤ ڝـۈړﭥﭜ ﻤﮢـﺢـۈﭥھ.


ڤـﭜ قـلْـﭔھ ۈﻋﭜﮢـھ ۈچـﭔﭜﮢـھ


قـآلْـۈلْـﮗ آﭜھ ﮈلْـﭜلْـ ﺢـﭔھ.


قـۈلْـﭜلْـھﻤ آقـړۈآ ﮈۈآۈﭜﮢـھ


قـآلْـۈلْـﮗ ﭜآﻤآ سـّآﭔ قـﭔلْـﮗ.


قـۈلْـﭜلْـھﻤ ﮈآ آﮢـﭥۈآ ظـآلْـﻤﭜﮢـھ


ﭜآ ړﭜﭥﮗﻤ ڒﭜﭜ ﻋآړڤـﭜﮢـھ.


ﮈآ سـّآﭔ آلْـﮈﮢـﭜآ ڤـۈقـ ړﻤشًـﭜ


سـّﭜﭔۈﮢـﭜ آﻋۈڞھ سـّﮢـﭜﮢـھ.كلمات قصيدة قالولك مكتوبة بالإنجليزية


je t'aime les baguettes

 

Une canne de couverture.

 

Je t'aime s'est apaisé

 

Nos peines ne portent pas.

 

وَعَرَق أَنْفَار عتتغدى

 

Et vous revenez, ralentissez et terminez.

 

L'implant peut avoir été piqué

 

Et j'étais assis dans une nuit froide.

 

je t'aime et tu m'aimes

 

pour diriger le gouvernail.

 

ils t'ont parlé de moi da brown

 

Leurs paroles sont d'argile.

 

Il t'a dit que ses cheveux sont Karkuti

 

Ils disent que c'est hérité de Tina.

 

Votre mot sur moi est urgent

 

Parlez-leur de son peuple et de ses amis.

 

Ils vous ont dit de calomnier et l'ont calomnié

 

Dites-leur un bug et personne.

 

Qu'il soit exempt de maladies

 

Ils te l'ont dit, père, quand je me marierai.

 

Dis-leur que son argent n'est pas mon argent

 

Et j'ai mon argent tant que j'ai de l'argent.

 

Les yeux des gens et les yeux de l'argent

 

Nsawneh Qollk Yama Asafr.

 

Et il ne te donnera pas ses adresses

 

Dites-leur que ma photo est sculptée.

 

dans son cœur, ses yeux et son front

 

Ils vous ont dit un grain de preuve.

 

Dites-leur de lire ses livres

 

Ils vous ont dit, oh, je vous ai calomnié avant vous.

 

Dis-leur que tu es injuste

 

J'aimerais que vous le connaissiez.

 

da sape le monde au-dessus de ramshi

 

Siboni le dédommage pendant un an. .وهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف قصائد مكتوبة. على كلمات قصيدة قالولك للشاعر هشام الجخ مكتوبة كاملة النسخة الأصلية.

شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)