كلمات اغنية عرين الاسود مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية عرين الاسود ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية عرين الاسود كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية عرين الاسود بالفيديو

كلمات اغنية عرين الاسود


لَاحَت بُروقٌ السُّيُوف 

 

وَدَنّ صَوْت الرُّعُود . 

 

فِي نَجِد صَوْت 

 

العزاوي دَنّ رعادها . 

 

ياراية الْعِزّ خفاقك 

 

تَعَلَّى سُنُود . 

 

أَعْلَن لِدَوْلَة عَظِيمَةٌ 

 

يَوْمُ مِيلاَدِهَا . 

 

الْحُكْمَ لِلَّهِ ثُمَّ الْحُكْمُ 

 

لِآل السُّعُود . 

 

عَبْدِ الْعَزِيزِ المؤسس 

 

قَبْل تِسْعَةٌ عُقُود . 

 

قَاد الْمَسِيرَة 

 

عَلَى الطالات وامجادها . 

 

وَيَوْم الوَطَن حَلّ 

 

وَالدِّيَرَة سهود ومهود . 

 

وَاَللَّه يَعِزّ الْبِلَاد 

 

وَدَامَت اعيادها . 

 

مَهَّد الشَّرِيعَة ولابه 

 

مِثْلُهَا فِي الْوُجُودِ . 

 

وَهِيَ لَنَا دَار 

 

وحنا كُلُّنَا أَوْلَادِهَا . 

 

حَنَا تَحْتَ رَايَةِ الْقَائِد 

 

عَرِيب الْجُدُود . 

 

سَلْمَان سَلْمَان 

 

عَزّ الدَّار وعمادها . 

 

الْحَزْم وَالْعَزْم يَحْمِي 

 

بِه عَرِين الْأَسْوَد . 

 

يَقْضِي عَلَى دَابِر 

 

الْفِتْنَة ووقادها . 

 

عَلَى يَمَنِيَّة وَلِيّ 

 

الْعَهْد سيفن جرود . 

 

تُذْهِل كِبَار الدُّوَل 

 

رُؤْيَتِه وابعادها . 

 

الشَّعْب يَبْقَى مَعَ الْقَادَة 

 

دُرُوع وعضود . 

 

ساسن يُورِث 

 

مِن الجدان لاحفادها . 

 

الدِّينِ ثُمَّ الْمِلْكُ 

 

ثُمَّ الْوَطَنُ وَالْحُدُود . 

 

بِالرُّوح تَبْقَى حَصِينَةٌ 

 

ثَابِت شدادها . 

 

بالتقنيه والحَضارَة 

 

وَالْعَمَل والجهود . 

 

صِرْنَا مَع قِمَّة 

 

الْعِشْرِين واندادها . 

 

لِأَمْن دَعَانَا الْمُنَادِي 

 

كُلّ أَبُونَا جُنُود . 

 

دُون الوَطَن نُرَخِّص 

 

الْأَرْوَاح واجسادها . 

 

وَكُلّ عَام الْفَرَح 

 

فِي مملكتنا يَعُود . 

 

وَدَام الْبَقَا يَا حُكُومَة 

 

عَزَّت بِلَادِهَا . 

 

وياجعل خَيْرٌ الوَطَن 

 

وَأَمَنَة وَأَمَانَة يَسُود . 

 

وَاَللَّه يَكْفِي الدِّيَار 

 

شُرُور حسادها . .كلمات اغنية عرين الاسود مكتوبة بالزخرفة


لْـآﺢـﭥ ﭔړۈقـ آلْـسـّﭜۈڤـ


ۈﮈﮢـ ڝـۈﭥ آلْـړﻋۈﮈ.


ڤـﭜ ﮢـچـﮈ ڝـۈﭥ


آلْـﻋڒآۈﭜ ﮈﮢـ ړﻋآﮈھآ.


ﭜآړآﭜﮧ آلْـﻋڒ خـڤـآقـﮗ


ﭥﻋلْــﮯ سـّﮢـۈﮈ.


آﻋلْـﮢـ لْـﮈۈلْـھ ﻋظـﭜﻤھ


ﭜۈﻤ ﻤﭜلْـآﮈھآ.


آلْـﺢـﮗﻤ لْـلْـھ ﺛﻤ آلْـﺢـﮗﻤ


لْـآلْـ آلْـسـّﻋۈﮈ.


ﻋﭔﮈ آلْـﻋڒﭜڒ آلْـﻤؤسـّسـّ


قـﭔلْـ ﭥسـّﻋﮧ ﻋقـۈﮈ.


قـآﮈ آلْـﻤسـّﭜړھ


ﻋلْــﮯ آلْـطـآلْـآﭥ ۈآﻤچـآﮈھآ.


ۈﭜۈﻤ آلْـۈطـﮢـ ﺢـلْـ 


ۈآلْـﮈﭜړھ سـّھۈﮈ ۈﻤھۈﮈ.


ۈآلْـلْـھ ﭜﻋڒ آلْـﭔلْـآﮈ


ۈﮈآﻤﭥ آﻋﭜآﮈھآ.


ﻤھﮈ آلْـشًـړﭜﻋھ ۈلْـآﭔھ


ﻤﺛلْـھآ ڤـﭜ آلْـۈچـۈﮈ.


ۈھﭜ لْـﮢـآ ﮈآړ


ۈﺢـﮢـآ ﮗلْـﮢـآ آۈلْـآﮈھآ.


ﺢـﮢـآ ﭥﺢـﭥ ړآﭜﮧ آلْـقـآﭜﮈ


ﻋړﭜﭔ آلْـچـﮈۈﮈ.


سـّلْـﻤآﮢـ سـّلْـﻤآﮢـ


ﻋڒ آلْـﮈآړ ۈﻋﻤآﮈھآ.


آلْـﺢـڒﻤ ۈآلْـﻋڒﻤ ﭜﺢـﻤﭜ


ﭔھ ﻋړﭜﮢـ آلْـآسـّۈﮈ.


ﭜقـڞﭜ ﻋلْــﮯ ﮈآﭔړ


آلْـڤـﭥﮢـھ ۈۈقـآﮈھآ.


ﻋلْــﮯ ﭜﻤﮢـﭜھ ۈلْـﭜ


آلْـﻋھﮈ سـّﭜڤـﮢـ چـړۈﮈ.


ﭥڎھلْـ ﮗﭔآړ آلْـﮈۈلْـ


ړؤﭜﭥھ ۈآﭔﻋآﮈھآ.


آلْـشًـﻋﭔ ﭜﭔقــﮯ ﻤﻋ آلْـقـآﮈﮧ


ﮈړۈﻋ ۈﻋڞۈﮈ.


سـّآسـّﮢـ ﭜۈړﺛ


ﻤﮢـ آلْـچـﮈآﮢـ لْـآﺢـڤـآﮈھآ.


آلْـﮈﭜﮢـ ﺛﻤ آلْـﻤلْـﮗ


ﺛﻤ آلْـۈطـﮢـ ۈآلْـﺢـﮈۈﮈ.


ﭔآلْـړۈﺢـ ﭥﭔقــﮯ ﺢـڝـﭜﮢـھ


ﺛآﭔﭥ شًـﮈآﮈھآ.


ﭔآلْـﭥقـﮢـﭜھ ۈآلْـﺢـڞآړھ


ۈآلْـﻋﻤلْـ ۈآلْـچـھۈﮈ.


ڝـړﮢـآ ﻤﻋ قـﻤﮧ


آلْـﻋشًـړﭜﮢـ ۈآﮢـﮈآﮈھآ.


لْـآﻤﮢـ ﮈﻋآﮢـآ آلْـﻤﮢـآﮈﭜ


ﮗلْـ آﭔۈﮢـآ چـﮢـۈﮈ.


ﮈۈﮢـ آلْـۈطـﮢـ ﮢـړخـڝـ


آلْـآړۈآﺢـ ۈآچـسـّآﮈھآ.


ۈﮗلْـ ﻋآﻤ آلْـڤـړﺢـ


ڤـﭜ ﻤﻤلْـﮗﭥﮢـآ ﭜﻋۈﮈ.


ۈﮈآﻤ آلْـﭔقـآ ﭜآ ﺢـﮗۈﻤھ


ﻋڒﭥ ﭔلْـآﮈھآ.


ۈﭜآچـﻋلْـ خـﭜړ آلْـۈطـﮢـ


ۈآﻤﮢـھ ۈآﻤآﮢـھ ﭜسـّۈﮈ.


ۈآلْـلْـھ ﭜﮗڤـﭜ آلْـﮈﭜآړ


شًـړۈړ ﺢـسـّآﮈھآ.


اغنية عرين الاسود كلمات مكتوبة بالإنجليزية


lightning swords loomed

 

Thunder rumbled.

 

in we find a sound

 

Al-Azzawi calmed her thunder.

 

The banner of glory is your failure

 

Snod rose.

 

I declare to a great country

 

It's her birthday.

 

Judgment belongs to God, then judgment

 

For the Al Saud family.

 

Dear Founder

 

Nine decades ago.

 

led the march

 

On her talents and glories.

 

And the day of the homeland has come

 

And the city is the suhoud and the cradles.

 

And God honors the country

 

And her feasts lasted.

 

The cradle of the law and his father

 

Like it in existence.

 

And it is our home

 

And we are all her children.

 

Hanna under the banner of the leader

 

grandfather's ancestor

 

Salman Salman

 

The glory of the home and its pillars.

 

firmness and determination protects

 

In it the black den.

 

destroys Dabur

 

sedition and fueled it.

 

Ali, a guardian

 

Covenant Seven Grodd.

 

astounds major nations

 

Its vision and dimensions.

 

The people stay with the leaders

 

Armor and member.

 

sassin inherit

 

From the ancestor of her grandchildren.

 

religion then king

 

Then the homeland and the borders.

 

By the spirit you remain fortified

 

Its tension is stable.

 

Technology and civilization

 

Work and efforts.

 

we came up with a summit

 

The twenties and their equals.

 

For whom the herald called?

 

All of our fathers are soldiers.

 

without home we license

 

souls and their bodies.

 

Happy New Year

 

In our kingdom he shall return.

 

As long as you stay, oh government

 

Glory to her country.

 

And make the homeland good

 

And security and honesty will prevail.

 

And God suffices the home

 

The evils of her envy. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية عرين الاسود كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)