كلمات اغنية شايفك متابع مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية شايفك متابع ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية شايفك متابع كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية شايفك متابع بالفيديو

كلمات اغنية شايفك متابع


شايفك مُتَابِعٌ . . 

 

دَه أَنْت غَلَبَت الْيَوْمِ السَّابِعِ 

 

خُوفو لَوْ رَفَعَ الْهَرَم الرَّابِع . . 

 

كَان هيسميه كَرَوان 

 

أَنَا الْخُلَاصَة . . 

 

آل 100 مِلْيُون بيقولو صَأْصَأ 

 

ازاي تتقارن بِالرِّئَاسَة . . 

 

دَه أَنَا اسْمِي عَلَى الْحِيطَانِ 

 

مَمْنُوعٌ مُقَارَنَة أَبَدًا فِي كارنا . . 

 

أَنْتُم آخِرُكُم تشوفو صَوَّرْنَا 

 

نُجُوم وَكُلُّ النَّاسِ بصالنا 

 

مِنْ يَوْمِنَا بِنُور فِي السَّمَا . . 

 

وَلِيُّه تقومو وشكو ماشينو 

 

مِن كَأُمّ سُنَّةٌ بظهرنا رجعينو . . 

 

إِحَنًا التَّارِيخ بِأَيْدِينَا كتبينو 

 

متسيطين بِس بِمُعَلِّمِه . . 

 

حَقَّك تتضايق 

 

أَصْل الْعَبْدِ لِلَّهِ سَائِقٌ . . 

 

أَنْت فِين وَأَنَا فِين يَا رَائِق 

 

وَهُو دَه اللَّيّ مجننك 

 

يابني رُقِم وَاحِد فَوْق . . 

 

مبيشغلهوش وَلَا وَاحِدَ 

 

أَوْعَى تَفَكَّر نَفْسِك جَاحِد . . 

 

دَه أَنَا بِحَضَر بِرُكْنِك 

 

اللَّيّ رَاح بمزاجو وسابنا . . 

 

مَش هيرجع غَيْر بمزاجنا 

 

هُو طُولَ عُمُرِهِ بيحتاجنا . . 

 

أَمَّا إِحَنًا عَادِيٌّ مَش محتاجينو 

 

يَوْمَيْن ويبصم أَن إلَهَنَا . . 

 

وَالْعِزّ كَانَ عَلَى أَيْدِي أَنَا 

 

عَلَى الصَّفَّار وَعَلَى النفسنه . . 

 

رَبَّنَا يَتَوَلَّاه ويعينو 

 

سيبك اللَّيّ خَلَع 

 

كَان فَقُرِئ ومش وَش دَلَّع . . 

 

اتشقيت بِالْأَرْض اتبلع 

 

رَاح مِن بعدينا فِين . . 

 

مَش هيعرف خَيْرُنَا 

 

غَيْرُ لِمَا يُلْبَسُ فِي غَيْرِنَا . . 

 

بَكْرَة يَتَمَنَّى يُقَابِلُنَا 

 

سيبوه يعيشلو يَوْمَيْن . . 

 

ياللي أَنْت فَأكِرّ إنْ أَنْتَ فَرَّقَت 

 

شُوف أَنْت فِين وَأَنَا فِين دلوقت . . 

 

يابني أَنْتَ كُنْتَ مُجَرَّد وَقْت 

 

وعيشت لَك كَأُمّ يَوْم حلوين . . 

 

أَصْل اللَّيّ مُبَدَّأَةٌ للقرشين 

 

مَا يتقلعش مِنْ الرِّجْلَيْنِ . . 

 

آخَر الطَّمَع هيوديك فِين 

 

يابني أَنْت عَايِش الدَّوْرِ عَلَى مَيْن . . 

 

نَظَرِه عينكي اِكْتَر حَاجَة شدتني ليكي 

 

وَمَن سَاعَتِهَا أَنَا مَش ناسيكي . . 

 

وَلَا غِيبَتِي يَوْمٍ عَنْ بَالِي 

 

دَه أَنَا ياما قُبِلَت . . 

 

مَا شوفتش يَوْمٍ فِي جَمَالُك بِنْت 

 

انتي اللَّيّ زيك مَهْمَا قولت . . 

 

مِلْكِه وَمُقَامُك عَالِي 

 

رَوْحٌ قَلْبِي دِي النَّصّ اللَّيّ يَخُصّ . . 

 

انتي اللَّيّ سَاكِنَة الْقَلْب وَبَسّ 

 

دَائِمًا معاكي بِالْحَبّ بِحِسّ . . 

 

دَه أَنَا بعشقك اِكْتَر مِنْ نَفْسِي 

 

يَا نن عَيْنِي مِنْ جَوَّة يَا رُوحِي . . 

 

اللمسه مِنْك تَشَفِّي جروحي 

 

هروح وراكي مُطْرَحٌ متروحي . . 

 

بِس انتي حُنِيّ عَلِيًّا وحسي 

 

مَش كُلّ شُوَيَّة تَشْغَل دماغك عَلِيًّا . . 

 

أَنَا مُسْتَعْد اديك عَيْنَيْه 

 

بِس أَنْت اُسْلُك معايا . . 

 

مشكلتك إِنَّك 

 

دَائِمًا فَأكِرّ أَن مفيش مِنْك . . 

 

يابني أَنْت الْغُرُور هيجنك 

 

دَه أَنْت حكايتك حِكَايَة . . .كلمات اغنية شايفك متابع مكتوبة بالزخرفة


شًـآﭜڤـﮗ ﻤﭥآﭔﻋ..


ﮈھ آﮢـﭥ ﻏلْـﭔﭥ آلْـﭜۈﻤ آلْـسـّآﭔﻋ


خـۈڤـۈ لْـۈ ړڤـﻋ آلْـھړﻤ آلْـړآﭔﻋ..


ﮗآﮢـ ھﭜسـّﻤﭜھ ﮗړۈآﮢـ


آﮢـآ آلْـخـلْـآڝـﮧ..


آلْـ 100 ﻤلْـﭜۈﮢـ ﭔﭜقـۈلْـۈ ڝـآڝـآ


آڒآﭜ ﭥﭥقـآړﮢـ ﭔآلْـړﭜآسـّﮧ..


ﮈھ آﮢـآ آسـّﻤﭜ ﻋلْــﮯ آلْـﺢـﭜطـآﮢـ


ﻤﻤﮢـۈﻋ ﻤقـآړﮢـﮧ أﭔﮈآ ڤـﭜ ﮗآړﮢـآ..


آﮢـﭥﻤ آخـړﮗﻤ ﭥشًـۈڤـۈ ڝـۈړﮢـآ


ﮢـچـۈﻤ ۈﮗلْـ آلْـﮢـآسـّ ﭔڝـآلْـﮢـآ


ﻤﮢـ ﭜۈﻤﮢـآ ﭔﮢـۈړ ڤـﭜ آلْـسـّﻤآ..


ۈلْـﭜھ ﭥقـۈﻤۈ ۈشًـﮗۈ ﻤآشًـﭜﮢـۈ


ﻤﮢـ ﮗآﻤ سـّﮢـﮧ ﭔظـھړﮢـآ ړچـﻋﭜﮢـۈ..


آﺢـﮢـآ آلْـﭥآړﭜخـ ﭔآﭜﮈﭜﮢـآ ﮗﭥﭔﭜﮢـۈ


ﻤﭥسـّﭜطـﭜﮢـ ﭔسـّ ﭔﻤﻋلْـﻤھ..


ﺢـقـﮗ ﭥﭥڞآﭜقـ


أڝـلْـ آلْـﻋﭔﮈ لْـلْـھ سـّآﭜقـ..


آﮢـﭥ ڤـﭜﮢـ ۈآﮢـآ ڤـﭜﮢـ ﭜآ ړآﭜقـ


ۈھۈ ﮈھ آلْـلْـﭜ ﻤچـﮢـﮢـﮗ


ﭜآﭔﮢـﭜ ړقـﻤ ۈآﺢـﮈ ڤـۈقـ..


ﻤﭔﭜشًـﻏلْـھۈشًـ ۈلْـآ ۈآﺢـﮈ


آۈﻋـﮯ ﭥڤـﮗړ ﮢـڤـسـّﮗ چـآﺢـﮈ..


ﮈھ آﮢـآ ﭔﺢـڞړ ﭔړﮗﮢـﮗ


آلْـلْـﭜ ړآﺢـ ﭔﻤڒآچـۈ ۈسـّآﭔﮢـآ..


ﻤشًـ ھﭜړچـﻋ ﻏﭜړ ﭔﻤڒآچـﮢـآ


ھۈ طـۈلْـ ﻋﻤړھ ﭔﭜﺢـﭥآچـﮢـآ..


آﻤآ آﺢـﮢـآ ﻋآﮈﭜ ﻤشًـ ﻤﺢـﭥآچـﭜﮢـۈ


ﭜۈﻤﭜﮢـ ۈﭜﭔڝـﻤ آﮢـ آلْـھﮢـآ..


ۈآلْـﻋڒ ﮗآﮢـ ﻋلْــﮯ إﭜﮈﭜ آﮢـآ


ﻋلْــﮯ آلْـڝـڤـآړ ۈﻋلْــﮯ آلْـﮢـڤـسـّﮢـھ..


ړﭔﮢـآ ﭜﭥۈلْـآھ ۈﭜﻋﭜﮢـۈ


سـّﭜﭔﮗ آلْـلْـﭜ خـلْـﻋ


ﮗآﮢـ ڤـقـړﭜ ۈﻤشًـ ۈشًـ ﮈلْـﻋ..


آﭥشًـقـﭜﭥ ﭔآلْـآړڞ آﭥﭔلْـﻋ


ړآﺢـ ﻤﮢـ ﭔﻋﮈﭜﮢـآ ڤـﭜﮢـ..


ﻤشًـ ھﭜﻋړڤـ خـﭜړﮢـآ


ﻏﭜړ لْـﻤآ ﭜلْـﭔسـّ ڤـﭜ ﻏﭜړﮢـآ..


ﭔﮗړھ ﭜﭥﻤﮢــﮯ ﭜقـآﭔلْـﮢـآ


سـّﭜﭔۈھ ﭜﻋﭜشًـلْـۈ ﭜۈﻤﭜﮢـ..


ﭜآلْـلْـﭜ آﮢـﭥ ڤـآﮗړ آﮢـ آﮢـﭥ ڤـړقـﭥ


شًـۈڤـ آﮢـﭥ ڤـﭜﮢـ ۈآﮢـآ ڤـﭜﮢـ ﮈلْـۈقـﭥ..


ﭜآﭔﮢـﭜ آﮢـﭥ ﮗﮢـﭥ ﻤچـړﮈ ۈقـﭥ


ۈﻋﭜشًـﭥ لْـﮗ ﮗآﻤ ﭜۈﻤ ﺢـلْـۈﭜﮢـ..


آڝـلْـ آلْـلْـﭜ ﻤﭔﮈأھ لْـلْـقـړشًـﭜﮢـ


ﻤآ ﭜﭥقـلْـﻋشًـ ﻤﮢـ آلْـړچـلْـﭜﮢـ..


آخـړ آلْـطـﻤﻋ ھﭜۈﮈﭜﮗ ڤـﭜﮢـ


ﭜآﭔﮢـﭜ آﮢـﭥ ﻋآﭜشًـ آلْـﮈۈړ ﻋلْــﮯ ﻤﭜﮢـ..


ﮢـظـړﮧ ﻋﭜﮢـﮗﭜ آﮗﭥړ ﺢـآچـھ شًـﮈﭥﮢـﭜ لْـﭜﮗﭜ


ۈﻤﮢـ سـّآﻋﭥھآ آﮢـآ ﻤشًـ ﮢـآسـّﭜﮗﭜ..


ۈلْـآ ﻏﭜﭔﭥﭜ ﭜۈﻤ ﻋﮢـ ﭔآلْـﭜ


ﮈھ آﮢـآ ﭜآﻤآ قـﭔلْـﭥ..


ﻤآ شًـۈڤـﭥشًـ ﭜۈﻤ ڤـﭜ چـﻤآلْـﮗ ﭔﮢـﭥ


آﮢـﭥﭜ آلْـلْـﭜ ڒﭜﮗ ﻤھﻤآ قـۈلْـﭥ..


ﻤلْـﮗﮧ ۈﻤقـآﻤﮗ ﻋآلْـﭜ


ړۈﺢـ قـلْـﭔﭜ ﮈﭜ آلْـﮢـڝـ آلْـلْـﭜ ﭜخـڝـ..


آﮢـﭥﭜ آلْـلْـﭜ سـّآﮗﮢـھ آلْـقـلْـﭔ ۈﭔسـّ


ﮈآﭜﻤآ ﻤﻋآﮗﭜ ﭔآلْـﺢـﭔ ﭔﺢـسـّ..


ﮈھ آﮢـآ ﭔﻋشًـقـﮗ آﮗﭥړ ﻤﮢـ ﮢـڤـسـّﭜ


ﭜآ ﮢـﮢـ ﻋﭜﮢـﭜ ﻤﮢـ چـۈھ ﭜآ ړۈﺢـﭜ..


آلْـلْـﻤسـّھ ﻤﮢـﮗ ﭥشًـڤـﭜ چـړۈﺢـﭜ


ھړۈﺢـ ۈړآﮗﭜ ﻤطـړﺢـ ﻤﭥړۈﺢـﭜ..


ﭔسـّ آﮢـﭥﭜ ﺢـﮢـﭜ ﻋلْـﭜآ ۈﺢـسـّﭜ


ﻤشًـ ﮗلْـ شًـۈﭜﮧ ﭥشًـﻏلْـ ﮈﻤآﻏﮗ ﻋلْـﭜآ..


آﮢـآ ﻤسـّﭥﻋﮈ آﮈﭜﮗ ﻋﭜﮢـﭜھ


ﭔسـّ آﮢـﭥ آسـّلْـﮗ ﻤﻋآﭜآ..


ﻤشًـﮗلْـﭥﮗ آﮢـﮗ


ﮈآﭜﻤآ ڤـآﮗړ آﮢـ ﻤڤـﭜشًـ ﻤﮢـﮗ..


ﭜآﭔﮢـﭜ آﮢـﭥ آلْـﻏړۈړ ھﭜچـﮢـﮗ


ﮈھ آﮢـﭥ ﺢـﮗآﭜﭥﮗ ﺢـﮗآﭜﮧ..


اغنية شايفك متابع كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I see you are following. .

 

You have overcome the seventh day

 

Fear that the fourth pyramid would be raised. .

 

He called him Karawan

 

I am the bottom line. .

 

The 100 million say “Sasa’a”.

 

How is it compared to the presidency? .

 

This is me, my name on the walls

 

It is forbidden to compare at all in Karna. .

 

You are the last to see our pictures

 

Stars and all the people in our salon

 

From our day with a light in the sky. .

 

Why do you get up and complain?

 

How many years have passed on our backs? .

 

We have written history in our hands

 

They are in control, but with his teacher. .

 

Your right to be upset

 

The origin of the servant of God is a driver. .

 

Where are you and where am I, cool man?

 

This is what is crazy about you

 

My son, number one above. .

 

Not one person is busy with it

 

Beware of thinking yourself ungrateful. .

 

I am attending your corner

 

The one who left in his mood and left us. .

 

He won't come back except in our mood

 

He needs us all his life. .

 

But it's normal, we don't need it

 

Two days and he will confirm that our God is. .

 

And the glory was in my hands

 

On the yolk and on the soul. .

 

May God take care of him and help him

 

Forget about the one who took off

 

He was poor and not very fond of it. .

 

I was swallowed up by the ground

 

Where did he go after us? .

 

He will not know our best

 

Other than what is worn by others. .

 

Tomorrow he hopes to meet us

 

Let him live for two days. .

 

Oh, who are you, I remember if you made a difference

 

See where you are and where I am now. .

 

My son, you were just a matter of time

 

I lived a happy day for you as a mother. .

 

The origin of the li is a precursor to the qirshān

 

Nothing can be removed from the legs. .

 

Where is the last greedy man?

 

My son, you are living the role of someone. .

 

The look in your eyes is the thing that attracted me most to you

 

Since then, I have not been a forgetful person. .

 

I will never forget you for a day

 

This is me once upon a time. .

 

I have never seen a girl as beautiful as you

 

You are the same, no matter what you say. .

 

His kingdom and your position are high

 

The soul of my heart is the text that concerns. .

 

You are the only one who has a calm heart

 

Always with you with love and feeling. .

 

This is why I adore you more than myself

 

Oh, my eyes from inside, oh my soul. .

 

Your touch heals my wounds

 

I will go and leave you behind. .

 

But you are kind to me and sensual

 

Not every little thing keeps your mind busy. .

 

I'm ready to give you his eyes

 

But you walk with me. .

 

Your problem is you

 

Always remember that there is none of you. .

 

My son, you are arrogance that will confuse you

 

This is you, your story is a story. . .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية شايفك متابع كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)