كلمات اغنية زوار اجينا زحوف مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية زوار اجينا زحوف ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية زوار اجينا زحوف كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية زوار اجينا زحوف بالفيديو

كلمات اغنية زوار اجينا زحوف


زُوّار اجينا زحوف . . 

 

وَعَلَى الضَّرِيح نَطُوف 

 

لَا وين جَفّ الْخَوْف بِجُفُوف أَدَّيْنَا . . 

 

خُلِّي اليلوم ايلوم لجلك نُضَحِّي 

 

كَلُّوبٌ وَخُلّي الغاضرية الْيَوْم تَشْهَدْ عَلَيْنَا . . 

 

زَيْنَب بِدَمْع مِدْرار نصرخ نَصِيح الثَّأْر 

 

يَوْمِك يبو الْأَحْرَار ماصح مثيلة . 

 

فُوك الْجَمْر نتعنه حفاي نَمْشِي 

 

ونواسي بهاي سَبْي العقيلة . . 

 

لَو كطعو الرِّجْلَيْن نَمْشِي 

 

عَلَى رِمْش الْعَيْن وَاجِبٌ . . 

 

نوفي الدِّين وَالدَّم نَسِيلَة عشاكك 

 

وَهَيْهَات مانرهب الصعبات . . 

 

ونسحك عَلَى العبوات وَأَنْتَ أَدْرَى بَيَّنَّا 

 

خُلِّي تُسْمَع العشاك قِصَّة هَوَانَا . . 

 

مو حُبّ عَلَى الْمَأْلُوف لابالكتب 

 

مَوْصُوف وَالشِّيعَة حُبُّهُم . . 

 

غَيْر مايوصفه التَّعْبِير واليفهم 

 

التطبير يُفْهَم حجينا . . 

 

والغاضريه الْيَوْم تَشْهَدْ عَلَيْنَا 

 

مِنْ كُلِّ كتر وَفَاد مَشّايَة . . 

 

عَلَى الْمِيعَاد عَلَى كَبَّر 

 

أَبُو أَبُو السجَّاد نَنْصِب عزية 

 

لِمَن سمعنت الصَّوْت حَيًّا 

 

عَلَى دَاعِي الْمَوْت 

 

جِئْنَا ورانا بُيُوت ضَلَّت خَلِيًّا . 

 

نِسْوَة وزلم وَأَطْفَالٌ مابينا 

 

وَاحِد مَال ثرنا بِغَضَب . 

 

زِلْزال عَلَى الناصبية 

 

لِي تُزْرَع الضلام دَرْب الطفوف . . 

 

إِلْغام لَو فجرونا عضام 

 

نُوصِل الولينا نلتم وَذَر . . 

 

ونكوم لجلك نُضَحِّي ذموم 

 

والغاضرية الْيَوْم تَشْهَدْ عَلَيْنَا . 

 

ياشيعه مِنْ كُلِّ صَوْبٍ لزيارت 

 

الْمَسْلُوب بالمدمع المسجوب أَحْيُوا الشَّعِيرَة . . 

 

اليوصلك بحساس وَاجِبٌ يَدَك 

 

عَلَى الرَّأْسِ يتعنى لِلْعَبَّاس حَامِي الضعينه . 

 

ضَلّ عَلَى النَّهْرِ مهشوم 

 

مآجورينا إنْشَاءٌ اللَّه انْطَلَقْت . . 

 

هَذِهِ الْأَيَّامِ مِئات الْآلَاف 

 

مِن الوفووود مِن الزائرين . . 

 

مِنْ مَدِينِهِ الْبَصْرَةِ إلَى كَرْبَلاء 

 

سَيْرِنا عَلَى الْإِقْدَامِ لِإِحْيَاء . . 

 

اربعينية الْإِمَام الْحُسَيْن 

 

رووووحي لَه الْفِدَاء . . .كلمات اغنية زوار اجينا زحوف مكتوبة بالزخرفة


ڒۈآړ آچـﭜﮢـآ ڒﺢـۈڤـ ..


ۈﻋلْــﮯ آلْـڞړﭜﺢـ ﮢـطـۈڤـ 


لْـآ ۈﭜﮢـ چـڤـ آلْـخـۈڤـ ﭔچـڤـۈڤـ آﮈﭜﮢـآ ..


خـلْـﭜ آلْـﭜلْـۈﻤ آﭜلْـۈﻤ لْـچـلْـﮗ ﮢـڞﺢـﭜ 


ﮗلْـۈﭔ ۈخـلْـﭜ آلْـﻏآڞړﭜﮧ آلْـﭜۈﻤ ﭥشًـھﮈ ﻋلْـﭜﮢـآ..


ڒﭜﮢـﭔ ﭔﮈﻤﻋ ﻤﮈړآړ ﮢـڝـړخـ ﮢـڝـﭜﺢـ آلْـﺛآړ 


ﭜۈﻤﮗ ﭜﭔۈ آلْـآﺢـړآړ ﻤآڝـﺢـ ﻤﺛﭜلْـﮧ .


ڤـۈﮗ آلْـچـﻤړ ﮢـﭥﻋﮢـھ ﺢـڤـآﭜ ﮢـﻤشًـﭜ 


ۈﮢـۈآسـّﭜ ﭔھآﭜ سـّﭔﭜ آلْـﻋقـﭜلْـﮧ ..


لْـۈ ﮗطـﻋۈ آلْـړچـلْـﭜﮢـ ﮢـﻤشًـﭜ 


ﻋلْــﮯ ړﻤشًـ آلْـﻋﭜﮢـ ۈآچـﭔ ..


ﮢـۈڤـﭜ آلْـﮈﭜﮢـ ۈآلْـﮈﻤ ﮢـسـّﭜلْـﮧ ﻋشًـآﮗﮗ 


ۈھﭜھآﭥ ﻤآﮢـړھﭔ آلْـڝـﻋﭔآﭥ ..


ۈﮢـسـّﺢـﮗ ﻋلْــﮯ آلْـﻋﭔۈآﭥ ۈآﮢـﭥ آﮈړـﮯ ﭔﭜﮢـآ


خـلْـﭜ ﭥسـّﻤﻋ آلْـﻋشًـآﮗ قـڝـﮧ ھۈآﮢـآ ..


ﻤۈ ﺢـﭔ ﻋلْــﮯ آلْـﻤآلْـۈڤـ لْـآﭔآلْـﮗﭥﭔ 


ﻤۈڝـۈڤـ ۈآلْـشًـﭜﻋھ ﺢـﭔھﻤ ..


ﻏﭜړ ﻤآﭜۈڝـڤـھ آلْـﭥﻋﭔﭜړ ۈآلْـﭜڤـھﻤ 


آلْـﭥطـﭔﭜړ ﭜڤـھﻤ ﺢـچـﭜﮢـآ  ..


ۈآلْـﻏآڞړﭜھ  آلْـﭜۈﻤ ﭥشًـھﮈ ﻋلْـﭜﮢـآ


ﻤﮢـ ﮗلْـ ﮗﭥړ ۈڤـآﮈ ﻤشًـآﭜھ ..


ﻋلْــﮯ آلْـﻤﭜﻋآﮈ ﻋلْــﮯ ﮗﭔړ 


آﭔۈ آﭔۈ آلْـسـّچـآﮈ ﮢـﮢـڝـﭔ ﻋڒﭜﮧ


لْـﻤﮢـ سـّﻤﻋﮢـﭥ آلْـڝـۈﭥ ﺢـﭜآ 


ﻋلْــﮯ ﮈآﻋﭜ آلْـﻤۈﭥ 


چـﭜﮢـآ ۈړآﮢـآ ﭔﭜۈﭥ ڞلْـﭥ خـلْـﭜآ .


ﮢـسـّۈھ ۈڒلْـﻤ ۈآطـڤـآلْـ ﻤآﭔﭜﮢـآ 


ۈآﺢـﮈ ﻤآلْـ ﺛړﮢـآ ﭔﻏڞﭔ .


ڒلْـڒآلْـ  ﻋلْــﮯ آلْـﮢـآڝـﭔﭜﮧ


 لْـﭜ ﭥڒړﻋ آلْـڞلْـآﻤ ﮈړﭔ آلْـطـڤـۈڤـ ..


آلْـﻏآﻤ لْـۈ ڤـچـړۈﮢـآ ﻋڞآﻤ 


ﮢـۈڝـلْـ آلْـۈلْـﭜﮢـآ ﮢـلْـﭥﻤ ۈڎړ..


ۈﮢـﮗۈﻤ لْـچـلْـﮗ ﮢـڞﺢـﭜ ڎﻤۈﻤ


 ۈآلْـﻏآڞړﭜﮧ آلْـﭜۈﻤ ﭥشًـھﮈ ﻋلْـﭜﮢـآ .


ﭜآشًـﭜﻋھ ﻤﮢـ ﮗلْـ ڝـۈﭔ لْـڒﭜآړﭥ 


آلْـﻤسـّلْـۈﭔ ﭔآلْـﻤﮈﻤﻋ آلْـﻤسـّچـۈﭔ آﺢـﭜۈآ آلْـشًـﻋﭜړﮧ..


آلْـﭜۈڝـلْـﮗ ﭔﺢـسـّآسـّ ۈآچـﭔ ﭜﮈﮗ 


ﻋلْــﮯ آلْـړآسـّ ﭜﭥﻋﮢــﮯ لْـلْـﻋﭔآسـّ ﺢـآﻤﭜ آلْـڞﻋﭜﮢـھ .


ڞلْـ ﻋلْــﮯ آلْـﮢـھړ ﻤھشًـۈﻤ 


ﻤآچـۈړﭜﮢـآ آﮢـشًـآء آلْـلْـﮧ آﮢـطـلْـقـﭥ ..


ھڎﮧ آلْـآﭜآﻤ ﻤـﮱآﭥ آلْـآلْـآڤـ 


ﻤﮢـ آلْـۈڤـۈۈۈﮈ ﻤﮢـ آلْـڒآـﮱړﭜﮢـ ..


ﻤﮢـ ﻤﮈﭜﮢـھ آلْـﭔڝـړﮧ آلْــﮯ ﮗړﭔلْـآء 


سـّﭜړﮢـآ ﻋلْــﮯ آلْـآقـﮈآﻤ لْـأﺢـﭜآء ..


آړﭔﻋﭜﮢـﭜﮧ آلْـآﻤآﻤ آلْـﺢـسـّﭜﮢـ 


ړۈۈۈۈﺢـﭜ لْـھ آلْـڤـﮈآء ..


اغنية زوار اجينا زحوف كلمات مكتوبة بالإنجليزية


Visitors to Agena Zuhov. .

 

And on the shrine we circumambulate

 

Where did the fear dry up with the dryness of Adina? .

 

Let the blame, blame, let us sacrifice for you

 

Klopp and Khali Al-Ghadriyah testify against us today. .

 

Zainab with tears we cry out for revenge

 

Your day, the free will not be right.

 

Burn the embers, let's burn it barefoot, let's walk

 

And console Bhai captivity Aqila. .

 

If they stab the two men, we will walk

 

The eyelashes are obligatory. .

 

We pay the debt and the blood is the result of your dinner

 

And we are not afraid of difficulties. .

 

We wipe you over the packages, and you know better.

 

Let the dinner hear the story of our love. .

 

Not love for the familiar, not for books

 

Mawsuf and the Shiites love them. .

 

Other than what expression and understanding describe

 

Tatbir is understood as Hajina. .

 

And the Ghadriya today bear witness against us

 

From all the abundance of a walker. .

 

On time grow up

 

Abu Abu al-Sajjad Nasib Aziya

 

To whom did you hear the voice alive

 

On the cause of death

 

We came after houses that remained empty.

 

Women, men, and children between us

 

One money enriched us with anger.

 

An earthquake on the side

 

Darkness is sown, the path of the floats. .

 

Mines, if they blew us up, bones

 

We deliver to our guardians, you will be rewarded. .

 

For your sake, we sacrifice reproaches

 

And the Ghadriya today testify against us.

 

Hey people from all over to visit

 

The robbed with tears, the robbed revive the ritual. .

 

It connects you with a sense of duty

 

On the head means the protector of the weak.

 

He strayed on the river crushed

 

Majorina, God willing, it will start. .

 

These days hundreds of thousands

 

From the delegations of visitors. .

 

from the city of Basra to Karbala

 

We walked on foot to revive. .

 

Arbaeen of Imam Hussein

 

My soul has redemption. . .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية زوار اجينا زحوف كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)