كلمات اغنية وش اخباري ذكرى مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية وش اخباري من غناء ذكرى. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية وش اخباري كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية وش اخباري بالفيديو

كلمات اغنية وش اخباري


وَش إخْبَارِيٌّ ؟ 

 

وَش إخْبَارِيٌّ ؟ 

 

شلي جابني عالبال شالطاري ؟ 

 

مِنْ اللَّيِّ شَاغِلٌ اللَّيّ شاغلك عَنِّي ؟ 

 

عُسّا مَا شَرّ وَش خَلَاك تَذْكُرُنِي ؟ 

 

بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ هجراني لَيَّة تَجَدَّد اشجاني ! ! ! 

 

بَعْد تَرُوح وتنساني وَتَرْجِع لِي فِي عُمْرٍ ثَانِي ! 

 

تَسْأَلُنِي عَنْ إخْبَارِيٌّ . وَش إخْبَارِيٌّ ؟ 

 

أَبَد عَلَى حَطَّت يَدَك . لَوْ كَانَ هَذَا يسعدك 

 

مَا شَيّ تَغَيَّر لَلْأَسَف لِلْيَوْم كُلِّيٌّ فِي دَبَّرْتُك 

 

صَدَقَنِي لَوْ كَانَ بِيَدِي أَنَا تَرَكَتْك مِنْ زَمَانٍ 

 

تسأني شلي حدني شلي جبرني عالهوان ؟ 

 

إلَيّ جبرني إنِّي أُحِبُّك . ياللي خذاني مِنِّي حبك) : 

 

رجعني لِي ارجووووك حلفتك بِرَبِّك 

 

اللَّيّ جبرني إنِّي أُحِبُّك . أُحِبُّك 

 

ياللي خذاني مِنِّي حِبِّي 

 

رجعني لِي ارجووووك حَلَفَت بِرَبِّك 

 

وَش إخْبَارِيٌّ ؟ هَذِي إخْبَارِيٌّ . 

 

لَكِن بسألك بِاَللَّه شالطاري ؟ 

 

مِنْ اللَّيِّ شَاغِلٌ اللَّيّ شاغلك عَنِّي 

 

عُسّا ماشر وَش خَلَاك تَذْكُرُنِي 

 

بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ هجراني 

 

ليييه تَجَدَّد اشجاني ؟ 

 

بَعْدَهَا تَرُوح وتنساني 

 

وَتَرْجِع لِي بِعُمَر ثَانِي ؟ 

 

تَسْأَلُنِي عَنْ إخْبَارِيٌّ . . . 

 

وَش إخْبَارِيٌّ ؟ .كلمات اغنية وش اخباري ذكرى مكتوبة بالزخرفة


ۈشًـ آخـﭔآړﭜ ؟


ۈشًـ آخـﭔآړﭜ ؟


شًـلْـﭜ چـآﭔﮢـﭜ ﻋآلْـﭔآلْـ شًـآلْـطـآړﭜ ؟


ﻤﮢـ آلْـلْـﭜ شًـآﻏلْـ آلْـلْـﭜ شًـآﻏلْـﮗ ﻋﮢـﭜ ؟


ﻋسـّآ ﻤآ شًـړ ۈشًـ خـلْـآﮗ ﭥڎﮗړﮢـﭜ ؟


ﭔﻋﮈ ﻤآ آﻋﭥﮈﭥ ھچـړآﮢـﭜ لْـﭜھ ﭥچـﮈﮈ آشًـچـآﮢـﭜ!!!


ﭔﻋﮈ ﭥړۈﺢـ ۈﭥﮢـسـّآﮢـﭜ ۈﭥړچـﻋ لْـﭜ ڤـﭜ ﻋﻤړ ﺛآﮢـﭜ!


ﭥسـّألْـﮢـﭜ ﻋﮢـ آخـﭔآړﭜ . ۈشًـ آخـﭔآړﭜ ؟


آﭔﮈ ﻋلْــﮯ ﺢـطـﭥ ﭜﮈﮗ . لْـۈ ﮗآﮢـ ھڎآ ﭜسـّﻋﮈﮗ


ﻤآ شًـﭜ ﭥﻏﭜړ لْـلْـآسـّڤـ لْـلْـﭜۈﻤ ﮗلْـﭜ ڤـﭜ ﮈﭔړﭥﮗ


ڝـﮈقـﮢـﭜ لْـۈ ﮗآﮢـ ﭔﭜﮈﭜ آﮢـآ ﭥړﮗﭥﮗ ﻤﮢـ ڒﻤآﮢـ


ﭥسـّأﮢـﭜ شًـلْـﭜ ﺢـﮈﮢـﭜ شًـلْـﭜ چـﭔړﮢـﭜ ﻋآلْـھۈآﮢـ ؟


آلْـﭜ چـﭔړﮢـﭜ آﮢـﭜ آﺢـﭔﮗ . ﭜآلْـلْـﭜ خـڎآﮢـﭜ ﻤﮢـﭜ ﺢـﭔﮗ):


ړچـﻋﮢـﭜ لْـﭜ آړچـۈۈۈۈﮗ ﺢـلْـڤـﭥﮗ ﭔړﭔﮗ


آلْـلْـﭜ چـﭔړﮢـﭜ آﮢـﭜ آﺢـﭔﮗ . آﺢـﭔﮗ


ﭜآلْـلْـﭜ خـڎآﮢـﭜ ﻤﮢـﭜ ﺢـﭔﭜ


ړچـﻋﮢـﭜ لْـﭜ آړچـۈۈۈۈﮗ ﺢـلْـڤـﭥ ﭔړﭔﮗ


ۈشًـ آخـﭔآړﭜ ؟ ھڎﭜ آخـﭔآړﭜ . 


لْـﮗﮢـ ﭔسـّألْـﮗ ﭔآلْـلْـھ شًـآلْـطـآړﭜ؟


ﻤﮢـ آلْـلْـﭜ شًـآﻏلْـ آلْـلْـﭜ شًـآﻏلْـﮗ ﻋﮢـﭜ


ﻋسـّآ ﻤآشًـړ ۈشًـ خـلْـآﮗ ﭥڎﮗړﮢـﭜ


ﭔﻋﮈ ﻤآ آﻋﭥﮈﭥ ھچـړآﮢـﭜ 


لْـﭜﭜﭜھ ﭥچـﮈﮈ آشًـچـآﮢـﭜ ؟


ﭔﻋﮈھآ ﭥړۈﺢـ ۈﭥﮢـسـّآﮢـﭜ 


ۈﭥړچـﻋ لْـﭜ ﭔﻋﻤړ ﺛآﮢـﭜ ؟


ﭥسـّألْـﮢـﭜ ﻋﮢـ آخـﭔآړﭜ ... 


ۈشًـ آخـﭔآړﭜ ؟


اغنية وش اخباري كلمات مكتوبة بالإنجليزية


What's up? 

 

What's up? 

 

What brought me to my mind Shaltari? 

 

Who is occupying your concern about me? 

 

I hope no evil - what made you remember me? 

 

After I used to abandon me, why did you renew my passion?!! 

 

After you go and forget me and come back to me at another age! 

 

You ask me to tell me. What's up? 

 

Forever on your hand landed. If this makes you happy 

 

Nothing has changed unfortunately until today all in your plan 

 

Believe me if it was in my hands I would have left you a long time ago 

 

Why do you want me to be humiliated? 

 

To me force me to love you. Yalli took me from your love) : 

 

Please bring me back to me, I swear to you by your God 

 

What forced me to love you. I love you 

 

Oh you who took me from me my love 

 

Please bring me back to me, I swore by your God 

 

What's up? This is my news. 

 

But I ask you by God Shaltari? 

 

Who is occupying what concerns you about me 

 

I hope there is no harm in what made you remember me 

 

After I used to abandon me 

 

Why do you renew my passion? 

 

Then you go and forget about me 

 

And come back to me at another age? 

 

You ask me to tell me . . . 

 

What do you tell me? .

وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية وش اخباري كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)