كلمات اغنية يالهوي محمد السالم مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية يالهوي من غناء الفنان محمد السالم. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية يالهوي كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية يالهوي بالفيديو

كلمات اغنية يالهوي


وَيَلِي وَيَلِي يَا وَيْلِي 

 

يلهوي يلهوي 

 

صَدِيقِي بَاك محفظتي وقهرني 

 

طَلَع فُلُوس مابيهه وقهرتة 

 

بيهة صُورَة لاغلى 

 

إنْسَانَةٌ عِنْدِي قهرني 

 

طَلَعَت هِيه صَاحِبَتِه وقهرتة 

 

عرفهة مِنْ وَرَى ظَهْرِي وخدعني 

 

ميدري كبلة اعرفهه وخدعتة 

 

تقبليييين ؟ لَا مَا أَقْبَلَ 

 

يلهوي نَسَى الْعَشَرَة وجرحني 

 

مِن حَسَيْت باللعبة جُرْحَتِه 

 

جَنَت مَأْمَنِه بِس هُو الغدرني 

 

عَاشَت أَيْدِي يَسْتَأْهِل غَدْرَتِه 

 

عرفهة مِنْ وَرَى ظَهْرِي وخدعني 

 

ميدري كبلة اعرفهة وخدعتة 

 

اتقبلين ؟ ؟ ؟ ؟ لَا مَا أَقْبَلَ 

 

خَلّ ياخذهة مِنِّي بِس خسرني 

 

إنِّي شُرَّاح مِنِّي وشخسرتة ؟ 

 

بستهة ونيمتهة بِهَذَا حَظَّنِي 

 

عرفهة مِنْ وَرَى ظَهْرِي وخدعني 

 

ميدري كبلة اعرفهة وخدعتة 

 

وتقبلين ؟ ؟ ؟ لَا مَا أَقْبَلَ .كلمات اغنية يالهوي محمد السالم مكتوبة بالزخرفة


ۈﭜلْـﭜ ۈﭜلْـﭜ ﭜآ ۈﭜلْـﭜ


ﭜلْـھۈﭜ ﭜلْـھۈﭜ


ڝـﮈﭜقـﭜ ﭔآﮗ ﻤﺢـڤـظـﭥﭜ ۈقـھړﮢـﭜ


طـلْـﻋ ڤـلْـۈسـّ ﻤآﭔﭜھھ ۈقـھړﭥﮧ


ﭔﭜھﮧ ڝـۈړﮧ لْـآﻏلْــﮯ 


آﮢـسـّآﮢـﮧ ﻋﮢـﮈﭜ قـھړﮢـﭜ


طـلْـﻋﭥ ھﭜﮧ ڝـآﺢـﭔﭥھ ۈقـھړﭥﮧ


ﻋړڤـھﮧ ﻤﮢـ ۈړـﮯ ظـھړﭜ ۈخـﮈﻋﮢـﭜ


ﻤﭜﮈړﭜ ﮗﭔلْـﮧ آﻋړڤـھھ ۈخـﮈﻋﭥﮧ


ﭥقـﭔلْـﭜﭜﭜﭜﮢـ ؟ لْـآ ﻤآ آقـﭔلْـ


ﭜلْـھۈﭜ ﮢـسـّـﮯ آلْـﻋشًـړﮧ ۈچـړﺢـﮢـﭜ


ﻤﮢـ ﺢـسـّﭜﭥ ﭔآلْـلْـﻋﭔﮧ چـړﺢـﭥﮧ


چـﮢـﭥ ﻤأﻤﮢـﮧ ﭔسـّ ھۈ آلْـﻏﮈړﮢـﭜ


ﻋآشًـﭥ آﭜﮈﭜ ﭜسـّﭥآھلْـ ﻏﮈړﭥﮧ


ﻋړڤـھﮧ ﻤﮢـ ۈړـﮯ ظـھړﭜ ۈخـﮈﻋﮢـﭜ


ﻤﭜﮈړﭜ ﮗﭔلْـﮧ آﻋړڤـھﮧ ۈخـﮈﻋﭥﮧ


آﭥقـﭔلْـﭜﮢـ ؟؟؟؟ لْـآ ﻤآ آقـﭔلْـ


خـلْـ ﭜآخـڎھﮧ ﻤﮢـﭜ ﭔسـّ خـسـّړﮢـﭜ


آﮢـﭜ شًـړآﺢـ ﻤﮢـﭜ ۈشًـخـسـّړﭥﮧ ؟


ﭔسـّﭥھﮧ ۈﮢـﭜﻤﭥھﮧ ﭔھڎآ ﺢـظـﮢـﭜ


ﻋړڤـھﮧ ﻤﮢـ ۈړـﮯ ظـھړﭜ ۈخـﮈﻋﮢـﭜ


ﻤﭜﮈړﭜ ﮗﭔلْـﮧ آﻋړڤـھﮧ ۈخـﮈﻋﭥﮧ


ۈﭥقـﭔلْـﭜﮢـ ؟؟؟ لْـآ ﻤآ أقـﭔلْـ


اغنية يالهوي كلمات مكتوبة بالإنجليزية


Willie, Willie, Willie. 

 

oh my god oh my god 

 

My friend Pak my wallet and conquer me 

 

He got money and I conquered him 

 

It has a picture of the most precious 

 

A human being for me conquers me 

 

She turned out to be his friend and conquered him 

 

I know her from behind my back and he tricked me 

 

He doesn't know Kabla I know him and I deceived him 

 

Kiss? No, I don't accept. 

 

Oh my God he forgot the ten and hurt me 

 

When I felt the game, I hurt him. 

 

I was safe, but he betrayed me 

 

Long live my hands, he deserves his treachery 

 

I know her from behind my back and he tricked me 

 

He doesn't know Kabla I know him and I tricked him 

 

Do you accept??? No, I don't accept. 

 

Let him take it from me, but lose me. 

 

What am I going to do with me and what did I lose him? 

 

I kissed him and slept with this hug me 

 

I know her from behind my back and he tricked me 

 

He doesn't know Kabla I know him and I tricked him 

 

And do you accept??? No, I don't accept.وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية يالهوي كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)