كلمات اغنية ديدين كلاش الاخيرة مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية ديدين كلاش الاخيرة ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية ديدين كلاش الاخيرة كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية ديدين كلاش الاخيرة بالفيديو

كلمات اغنية ديدين كلاش الاخيرة


ياللي ضحيت بصحابك 

 

وحبيت الضحي بِيَا 

 

حَنَا اللَّيّ دَار فِينَا خَيْرٌ صَبَاح 

 

مَا نسمحوش فِيه عَشِيَّة 

 

سقسي عَلَيْنَا سيادك 

 

يقولولك باللي حَنَا شواكر لاجيريا 

 

ميامور نُدِير الطَّلْعَة 

 

نَطِيح فِيك دِيك الصَّنْعَة 

 

عطيني زِيَادَة جَيْب السِّلْعَة 

 

نَحْس هُنَا مكانش بُو شِبَعِه 

 

مِن بَكْرِيٌّ صبعي الوسطاني 

 

أَنَا رافِد فَوَجْه لابوبو 

 

عَلَا بَالُنَا أَنَا دُوك تهبطو 

 

وتدوق ديطاي فِي السُّوقِ 

 

يَبْدَأ يَأْكُلْك النُّحَاس ماشِي البُوق 

 

آبَار رَبِّي مكانش كَامِل لِي لِفَوْق 

 

تُسِئ البوندي يَكْرَهُنِي عَلَى التِّير 

 

بيك باللي رَآه يَحْمِي فِي البندير 

 

كَي الدّيْر الْعَيْب معانا تَمُوت صَغِيرٌ 

 

سأشقفك بَأْس الْمَصِير 

 

مَا ضافك بَحْرٌ كَوْر بِيتش دَيْرِي 

 

دُور جات رَوْحٌ صُورَة كمسلسل بُوص 

 

النَّاصِر بَوْلًا بَوْلًا عينو تقالو 

 

حمورا معندوش خضور كلامو مُسَوَّس 

 

قطعولو الجنحين كَي طَار فِي سَمَّاهُم 

 

هادو وِلاد الْحَرَكَة نَتَأ اللَّيّ رَبَّاهُم 

 

حافضين السِّتِّين وكلاو الْحَرَام 

 

حَيَاة الْمَنْكُوبِين فِي بَحْرِ ظَلَام 

 

سِلْعَة مَضْرُوبَة عَشْرَة متقوبة 

 

بِكَي عَلَى لِعُقُوبَة صَفِي اللَّيّ فَات 

 

بِيبَانٌ التَّوْبَةُ مَا تفتحو للديوبة 

 

نَتَأ اللَّيّ مزروب خطيك مِن الهدات 

 

مَامَا مُأَيٌّ غَيْر دَيْرِي رَأْيِك 

 

رَآه السِّلْعَة جَمايْكا فِي رَأْسِي بِأَيّ بِأَيّ 

 

أيايا ياي كَي تشدي المايك 

 

مِن راسو صايجا أَنَّا نُدِيرُ لَك داي 

 

مَامَا مُأَيٌّ غَيْر دَيْرِي رَأْيِك 

 

رَآه السِّلْعَة جَمايْكا فِي رَأْسِي بِأَيّ بِأَيّ 

 

أيايا ياي كَي تشدي المايك 

 

مِن راسو صايجا أَنَّا نُدِيرُ لَك داي 

 

قَوْلَي لِي وَأَيّ قَبْلَ مَا تبداي 

 

انتي اللَّيّ تنساي أنونونو 

 

بيزنيس كَبِيرٌ يَدُورُ عَلَى جَال الموني 

 

شباح اللَّيْل زَوّق هَاد الموند 

 

عُرَّة الْعَرَبِ فِي الشَّرِّ رَآهُم لوليين 

 

دارو وَش مَا داروش ليهم 

 

بيزنيس كَبِيرٌ يَدُورُ عَلَى جَال الموني 

 

شباح اللَّيْل زَوّق هَاد الموند 

 

عُرَّة الْعَرَبِ فِي الشَّرِّ رَآهُم لوليين 

 

دارو وَش مَا داروش ليهم 

 

دارو وَش مَا داروش ليهم 

 

دارو وَش مَا داروش ليهم 

 

دارو وَش مَا داروش ليهم 

 

أَلْطَف يَا مَوْلَانَا خانو الْأَمَانَة 

 

حبسو الْجَبَّانَة رابطينو 

 

قمرو بَيَّنَّا Gambino nonono 

 

بِلَاد راهي كَوَّم كازِينُو 

 

مخرجس كَيْف 

 

فِي ظُلْمَةٍ حايبينو 

 

الزوالي كَي يَطَّلِع حاسدينو 

 

شركو وَاَللَّه ناسينو 

 

رابطينو رابطينو وَاو وَاو وَاو 

 

قمرو بَيَّنَّا Gambino 

 

بِلَاد راهي كَوَّم كازِينُو 

 

فِي ظُلْمَةٍ حايبينو .كلمات اغنية ديدين كلاش الاخيرة مكتوبة بالزخرفة


ﭜآلْـلْـﭜ ڞﺢـﭜﭥ ﭔڝـﺢـآﭔﮗ


ۈﺢـﭔﭜﭥ آلْـڞﺢـﭜ ﭔﭜآ


ﺢـﮢـآ آلْـلْـﭜ ﮈآړ ڤـﭜﮢـآ خـﭜړ ڝـﭔآﺢـ


ﻤآ ﮢـسـّﻤﺢـۈشًـ ڤـﭜھ ﻋشًـﭜﮧ


سـّقـسـّﭜ ﻋلْـﭜﮢـآ سـّﭜآﮈﮗ


ﭜقـۈلْـۈلْـﮗ ﭔآلْـلْـﭜ ﺢـﮢـآ شًـۈآﮗړ لْـآچـﭜړﭜآ


ﻤﭜآﻤۈړ ﮢـﮈﭜړ آلْـطـلْـﻋﮧ


ﮢـطـﭜﺢـ ڤـﭜﮗ ﮈﭜﮗ آلْـڝـﮢـﻋﮧ


ﻋطـﭜﮢـﭜ ڒﭜآﮈﮧ چـﭜﭔ آلْـسـّلْـﻋﮧ


ﮢـﺢـسـّ ھﮢـآ ﻤﮗآﮢـشًـ ﭔۈ شًـﭔﻋﮧ


ﻤﮢـ ﭔﮗړﭜ ڝـﭔﻋﭜ آلْـۈسـّطـآﮢـﭜ


أﮢـآ ړآڤـﮈ ڤـۈچـھ لْـآﭔۈﭔۈ


ﻋلْـآ ﭔآلْـﮢـآ أﮢـآ ﮈۈﮗ ﭥھﭔطـۈ


ۈﭥﮈۈقـ ﮈﭜطـآﭜ ڤـﭜ آلْـسـّۈقـ


ﭜﭔﮈآ ﭜآﮗلْـﮗ آلْـﮢـﺢـآسـّ ﻤآشًـﭜ آلْـﭔۈقـ


آﭔآړ ړﭔﭜ ﻤﮗآﮢـشًـ ﮗآﻤلْـ لْـﭜ لْـڤـۈقـ


ﭥسـّﭜ آلْـﭔۈﮢـﮈﭜ ﭜﮗړھﮢـﭜ ﻋلْــﮯ آلْـﭥﭜړ


ﭔﭜﮗ ﭔآلْـلْـﭜ ړآھ ﭜﺢـﻤﭜ ڤـﭜ آلْـﭔﮢـﮈﭜړ


ﮗﭜ آلْـﮈﭜړ آلْـﻋﭜﭔ ﻤﻋآﮢـآ ﭥﻤۈﭥ ڝـﻏﭜړ


سـّأشًـقـڤـﮗ ﭔأسـّ آلْـﻤڝـﭜړ


ﻤآ ڞآڤـﮗ ﭔﺢـړ ﮗۈړ ﭔﭜﭥشًـ ﮈﭜړﭜ


ﮈۈړ چـآﭥ ړۈﺢـ ڝـۈړﮧ ﮗﻤسـّلْـسـّلْـ ﭔۈڝـ


آلْـﮢـآڝـړ ﭔۈلْـآ ﭔۈلْـآ ﻋﭜﮢـۈ ﭥقـآلْـۈ


ﺢـﻤۈړآ ﻤﻋﮢـﮈۈشًـ خـڞۈړ ﮗلْـآﻤۈ ﻤسـّۈسـّ


قـطـﻋۈلْـۈ آلْـچـﮢـﺢـﭜﮢـ ﮗﭜ طـآړ ڤـﭜ سـّﻤآھﻤ


ھآﮈۈ ۈلْـآﮈ آلْـﺢـړﮗھ ﮢـﭥآ آلْـلْـﭜ ړﭔآھﻤ


ﺢـآڤـڞﭜﮢـ آلْـسـّﭥﭜﮢـ ۈﮗلْـآۈ آلْـﺢـړآﻤ


ﺢـﭜآﮧ آلْـﻤﮢـﮗۈﭔﭜﮢـ ڤـﭜ ﭔﺢـړ ظـلْـآﻤ


سـّلْـﻋﮧ ﻤڞړۈﭔﮧ ﻋشًـړﮧ ﻤﭥقـۈﭔﮧ


ﭔﮗﭜ ﻋلْــﮯ لْـﻋقـۈﭔﮧ ڝـڤـﭜ آلْـلْـﭜ ڤـآﭥ


ﭔﭜﭔآﮢـ آلْـﭥۈﭔﮧ ﻤآ ﭥڤـﭥﺢـۈ لْـلْـﮈﭜۈﭔﮧ


ﮢـﭥآ آلْـلْـﭜ ﻤڒړۈﭔ خـطـﭜﮗ ﻤﮢـ آلْـھﮈآﭥ


ﻤآﻤآ ﻤآﭜ ﻏﭜړ ﮈﭜړﭜ ړآﭜﮗ


ړآھ آلْـسـّلْـﻋﮧ چـﻤآﭜﮗآ ڤـﭜ ړآسـّﭜ ﭔآﭜ ﭔآﭜ


أﭜآﭜآ ﭜآﭜ ﮗﭜ ﭥشًـﮈﭜ آلْـﻤآﭜﮗ


ﻤﮢـ ړآسـّۈ ڝـآﭜچـآ أﮢـآ ﮢـﮈﭜړ لْـﮗ ﮈآﭜ


ﻤآﻤآ ﻤآﭜ ﻏﭜړ ﮈﭜړﭜ ړآﭜﮗ


ړآھ آلْـسـّلْـﻋﮧ چـﻤآﭜﮗآ ڤـﭜ ړآسـّﭜ ﭔآﭜ ﭔآﭜ


أﭜآﭜآ ﭜآﭜ ﮗﭜ ﭥشًـﮈﭜ آلْـﻤآﭜﮗ


ﻤﮢـ ړآسـّۈ ڝـآﭜچـآ أﮢـآ ﮢـﮈﭜړ لْـﮗ ﮈآﭜ


قـۈلْـﭜ لْـﭜ ۈآﭜ قـﭔلْـ ﻤآ ﭥﭔﮈآﭜ


آﮢـﭥﭜ آلْـلْـﭜ ﭥﮢـسـّآﭜ أﮢـۈﮢـۈﮢـۈ


ﭔﭜڒﮢـﭜسـّ ﮗﭔﭜړ ﭜﮈۈړ ﻋلْــﮯ چـآلْـ آلْـﻤۈﮢـﭜ


شًـﭔآﺢـ آلْـلْـﭜلْـ ڒۈقـ ھآﮈ آلْـﻤۈﮢـﮈ


ﻋړﮧ آلْـﻋړﭔ ڤـﭜ آلْـشًـړ ړآھﻤ لْـۈلْـﭜﭜﮢـ


ﮈآړۈ ۈشًـ ﻤآ ﮈآړۈشًـ لْـﭜھﻤ


ﭔﭜڒﮢـﭜسـّ ﮗﭔﭜړ ﭜﮈۈړ ﻋلْــﮯ چـآلْـ آلْـﻤۈﮢـﭜ


شًـﭔآﺢـ آلْـلْـﭜلْـ ڒۈقـ ھآﮈ آلْـﻤۈﮢـﮈ


ﻋړﮧ آلْـﻋړﭔ ڤـﭜ آلْـشًـړ ړآھﻤ لْـۈلْـﭜﭜﮢـ


ﮈآړۈ ۈشًـ ﻤآ ﮈآړۈشًـ لْـﭜھﻤ


ﮈآړۈ ۈشًـ ﻤآ ﮈآړۈشًـ لْـﭜھﻤ


ﮈآړۈ ۈشًـ ﻤآ ﮈآړۈشًـ لْـﭜھﻤ


ﮈآړۈ ۈشًـ ﻤآ ﮈآړۈشًـ لْـﭜھﻤ


آلْـطـڤـ ﭜآ ﻤۈلْـآﮢـآ خـآﮢـۈ آلْـأﻤآﮢـﮧ


ﺢـﭔسـّۈ آلْـچـﭔآﮢـﮧ ړآﭔطـﭜﮢـۈ


قـﻤړۈ ﭔﭜﮢـآ gαмвιησ ησησησ


ﭔلْـآﮈ ړآھﭜ ﮗۈﻤ ﮗآڒﭜﮢـۈ


ﻤخـړچـسـّ ﮗﭜڤـ


ڤـﭜ ظـلْـﻤﮧ ﺢـآﭜﭔﭜﮢـۈ


آلْـڒۈآلْـﭜ ﮗﭜ ﭜطـلْـﻋ ﺢـآسـّﮈﭜﮢـۈ


شًـړﮗۈ ۈآلْـلْـھ ﮢـآسـّﭜﮢـۈ


ړآﭔطـﭜﮢـۈ ړآﭔطـﭜﮢـۈ ۈآۈ ۈآۈ ۈآۈ


قـﻤړۈ ﭔﭜﮢـآ gαмвιησ


ﭔلْـآﮈ ړآھﭜ ﮗۈﻤ ﮗآڒﭜﮢـۈ


ڤـﭜ ظـلْـﻤﮧ ﺢـآﭜﭔﭜﮢـۈ


اغنية ديدين كلاش الاخيرة كلمات مكتوبة بالإنجليزية


you sacrificed your friends 

 

And I loved to sacrifice me 

 

We are the ones who did good morning to us 

 

We don't allow it in the evening 

 

Be us your Lordship 

 

They tell you what we are thanks to Lagorea 

 

Miamur, we do the trip. 

 

We fall on you the of the craft 

 

Give me an extra pocket of the item 

 

I feel that here there was no full 

 

From Bakri, my middle finger. 

 

I'm a tributary of his regiment to Abobo. 

 

On our mind, I'm a doc to land 

 

And taste Detay in the market 

 

The copper starts eating you walking the trumpet 

 

The wells of God were not perfect for me up there 

 

Offend Bondi hates me on the bird 

 

Beck with the one he saw protecting in the bandir 

 

So that the monastery the shame is with us you die young 

 

I will give you the power of fate 

 

You didn't add the sea of core beach dairy 

 

Look for a picture like a series look 

 

Alnaser Paula Paula Ainu said 

 

Hammora doesn't have vegetables his words are decayed 

 

They cut the wings so that he flew in their sky 

 

These are the sons of the movement who raised them 

 

They keep the sixty and eat the forbidden 

 

The life of the afflicted in a sea of darkness 

 

Multiplied commodity ten 

 

Cry for the punishment of my past class 

 

The doors of repentance appear and do not open to the wolf 

 

The one who is planted your handwriting from the gifts 

 

Mama Mai just do your opinion 

 

Jamaica saw it in my head, bye bye 

 

Ayaya Yay to pull the mic 

 

From his head Sayga I will do day for you 

 

Mama Mai just do your opinion 

 

Jamaica saw it in my head, bye bye 

 

Ayaya Yay to pull the mic 

 

From his head Sayga I will do day for you 

 

Tell me before you start. 

 

You are the one who forgets Nonunu 

 

A big business looking for the money tour 

 

The ghost of the night is the taste of this mond 

 

The Arabs are in evil, they are Loleen 

 

They did what they didn't do to them 

 

A big business looking for the money tour 

 

The ghost of the night is the taste of this mond 

 

The Arabs are in evil, they are Loleen 

 

They did what they didn't do to them 

 

They did what they didn't do to them 

 

They did what they didn't do to them 

 

They did what they didn't do to them 

 

Be gentle Mawlana Khano the Secretariat 

 

They imprisoned the cemetery Rabatino 

 

Qamro Bina Gambino nonono 

 

Bilad Rahi com Casino 

 

How are you going out? 

 

In the darkness they will show 

 

The meridian so that he turns out to be envious 

 

Your company I swear you forgot it 

 

Linkino Linkino Wow 

 

Qamro Bina Gambino 

 

Bilad Rahi com Casino 

 

In the darkness of Haibino.وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية ديدين كلاش الاخيرة كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)