قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة كاملة

صنديد
0
قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة كاملة.

شاهد قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة بالفيديو

قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة


تگعد لوسوه انموت لَو اِحْتار وَحْدِي 

 

هُوَّة أَنَّه يعباس چم عَبَّاس عِنْدِي 

 

رَائِح . عَبَّاس ابونيتك ضاگ صَدْرِي 

 

رَائِح . أَوَّلَ مَرَّةٍ هاي انطيك ظَهْرِي 

 

خويه وَزَيْنٌ ظَلَّت رَوْحٌ بيه 

 

زَيْن ولحگت زَيْنَب عَلَيْه 

 

رَائِح . رَائِح 

 

لَا تحيرني ابجفاك . اتگوم لَو اموتن وَرَاك 

 

أَمَدَّه الْمَوْت الخذاك وماخذاني 

 

مدري اُسْكُت مدري انوح . گمت اجي يمك واروح 

 

مُنَيْن أُجِيب للخيم عَبَّاس ثَانِي 

 

تگعد لوسوه انموت لَو اِحْتار وَحْدِي 

 

هُوَّة أَنَّه يعباس چم عَبَّاس عِنْدِي 

 

عَبَّاس . حَيَّرَت الْحُسَيْن وتاه دُرْبَة 

 

عَبَّاس . فَكّ عَيْنَك لخيك وگف گلبه 

 

كلش حيرتني وَزَاد نوحي . أَوَّلَ مَرَّةٍ هاي ابچي أَعَلَّه رُوحِي 

 

رَائِح . رَائِح 

 

يالمعودني عَلَيْك . عَادِيٌّ گوم ابلايه اديك 

 

سَوِيّ كلشي ولاتظل عالگاع سَكْتَةٌ 

 

مِن أَرْوَح أتُّون وَرَأْي . وترضه ماترضه أَعَلَّه هاي 

 

حُسَيْن يَم نسوانكم نَزَلَت دمعته 

 

سوهه لخاطر حُسَيْن فَاضَت نَار صَدْرِي 

 

وَلَدِي الكلش إعْزَاز ماكسرولي ظَهْرِي 

 

رَاحُوا . زَيْنَبُ مِنْ بچت گلتلها سكتي 

 

عَبَّاس . وانته الطلعت رُوحِي ودمعتي 

 

لَا والغاثني ابطيحتك هاي . أَنَّه ابچي وعدوي يَضْحَك اوياي 

 

رَائِح . رَائِح 

 

انْتَه بعيونك سَهْم . وَأَنَّه عَيْنِي أَعَلَّه الْخِيم 

 

أَخ لَن مِن الْخِيم طلعن حرمنه 

 

أَخ خويه إِرْكَاضٌ آجِن . اگبالهم وتعثرن 

 

أَخ وَالسَّبْعِين أَلْف شافوا خدرنه 

 

رَيْت وَمَن أَمْس كَوْن لَأَصْبَح صبحنه 

 

نِسْوانٌ مِنْ الْخِيَام طاحِن واحنه طَحَنَه 

 

زَيْنَب . گومي وللخدر ياخدري رُدِّي 

 

زَيْنَب . اغله مِنْ عَبَّاسِ عِنْدِي 

 

بِس لَا بيه اجيچ وَلَا اعوفه . وَلَا اگدر اشيله وَلَا اشوفه 

 

رَائِح . رَائِح 

 

مِن وره هَذَا السُّكُوتُ . مادري بِيَا سَاعَة أَمُوت 

 

بِيَا وكت عَبَّاس هيچ ايصير بيه 

 

كلشي يمي أَعَلَيْه نَاح . الْخَيْل وَالدَّم وَالرّمَاح 

 

الضحكوا أَعَلَيْه بچو هسه عَلَيْه 

 

لاميت ولاظال لاكف مِنِّي نوحي 

 

گاعد واحچي وياك بِس مَاهِيَّة رُوحِي 

 

رُوحِي . لوبيه صدگ چا ليش ياناس 

 

رُوحِي . كُلَّمَا يشهگ إيطلعها عَبَّاس 

 

طَحَنَه اثنينه أَعَلَّه الگاع مَيِّتَيْن . زَيْنَب تيهت ياهوه الْحُسَيْن 

 

رَائِح . رَائِح 

 

خويه مادامك مَشَيْت . وَأَنَّه الْحُسَيْن وبچيت 

 

هَانَت الدَّنِيَّة وَبَعْد مابيها خُوَّة 

 

أَنَّه مُوشٌ حُسَيْن ذَاك . رُدَّت اموتن مِن وَرَاك 

 

بِس هذني آل بالخيم كضني گوه 

 

باچر كلنه نشتاگ وفراگك يذلنه 

 

وبفراگك يعباس كَوْن انموت كلنه 

 

عالنوگ . عَبَّاس الْحَرَم باچر يفوتن 

 

بالسوگ . خَاف ايطبن السوگ ويموتن 

 

نِسْوانٌ المخيم تون كُلُّهَا . رَاح اتموت عَبَّاس اگعذ إلَهًا 

 

رَائِح . رَائِح .كلمات قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة بالزخرفة


ﭥگﻋﮈ لْـۈسـّۈھ آﮢـﻤۈﭥ لْـۈ آﺢـﭥآړ ۈﺢـﮈﭜ


ھۈھ آﮢـھ ﭜﻋﭔآسـّ چﻤ ﻋﭔآسـّ ﻋﮢـﮈﭜ


ړآﭜﺢـ . ﻋﭔآسـّ آﭔۈﮢـﭜﭥﮗ ڞآگ ڝـﮈړﭜ


ړآﭜﺢـ . آۈلْـ ﻤړھ ھآﭜ آﮢـطـﭜﮗ ظـھړﭜ


خـۈﭜھ ۈڒﭜﮢـ ظـلْـﭥ ړۈﺢـ ﭔﭜھ


ڒﭜﮢـ ۈلْـﺢـگﭥ ڒﭜﮢـﭔ ﻋلْـﭜھ


ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـ


لْـآ ﭥﺢـﭜړﮢـﭜ آﭔچـڤـآﮗ . آﭥگۈﻤ لْـۈ آﻤۈﭥﮢـ ۈړآﮗ


آﻤﮈھ آلْـﻤۈﭥ آلْـخـڎآﮗ ۈﻤآخـڎآﮢـﭜ


ﻤﮈړﭜ آسـّﮗﭥ ﻤﮈړﭜ آﮢـۈﺢـ . گﻤﭥ آچـﭜ ﭜﻤﮗ ۈآړۈﺢـ


ﻤﮢـﭜﮢـ آچـﭜﭔ لْـلْـخـﭜﻤ ﻋﭔآسـّ ﺛآﮢـﭜ


ﭥگﻋﮈ لْـۈسـّۈھ آﮢـﻤۈﭥ لْـۈ آﺢـﭥآړ ۈﺢـﮈﭜ


ھۈھ آﮢـھ ﭜﻋﭔآسـّ چﻤ ﻋﭔآسـّ ﻋﮢـﮈﭜ


ﻋﭔآسـّ . ﺢـﭜړﭥ آلْـﺢـسـّﭜﮢـ ۈﭥآھ ﮈړﭔھ


ﻋﭔآسـّ . ڤـﮗ ﻋﭜﮢـﮗ لْـخـﭜﮗ ۈگڤـ گلْـﭔھ


ﮗلْـشًـ ﺢـﭜړﭥﮢـﭜ ۈڒآﮈ ﮢـۈﺢـﭜ . آۈلْـ ﻤړھ ھآﭜ آﭔچﭜ آﻋلْـھ ړۈﺢـﭜ


ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـ


ﭜآلْـﻤﻋۈﮈﮢـﭜ ﻋلْـﭜﮗ . ﻋآﮈﭜ گۈﻤ آﭔلْـآﭜھ آﮈﭜﮗ


سـّۈﭜ ﮗلْـشًـﭜ ۈلْـآﭥظـلْـ ﻋآلْـگآﻋ سـّﮗﭥھ


ﻤﮢـ آړۈﺢـ آﭥۈﮢـ ۈړآﭜ . ۈﭥړڞھ ﻤآﭥړڞھ آﻋلْـھ ھآﭜ


ﺢـسـّﭜﮢـ ﭜﻤ ﮢـسـّۈآﮢـﮗﻤ ﮢـڒلْـﭥ ﮈﻤﻋﭥھ


سـّۈھھ لْـخـآطـړ ﺢـسـّﭜﮢـ ڤـآڞﭥ ﮢـآړ ڝـﮈړﭜ


ۈلْـﮈﭜ آلْـﮗلْـشًـ آﻋڒآڒ ﻤآﮗسـّړۈلْـﭜ ظـھړﭜ


ړآﺢـۈآ . ڒﭜﮢـﭔ ﻤﮢـ ﭔچﭥ گلْـﭥلْـھآ سـّﮗﭥﭜ


ﻋﭔآسـّ . ۈآﮢـﭥھ آلْـطـلْـﻋﭥ ړۈﺢـﭜ ۈﮈﻤﻋﭥﭜ


لْـآ ۈآلْـﻏآﺛﮢـﭜ آﭔطـﭜﺢـﭥﮗ ھآﭜ . آﮢـھ آﭔچﭜ ۈﻋﮈۈﭜ ﭜڞﺢـﮗ آۈﭜآﭜ


ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـ


آﮢـﭥھ ﭔﻋﭜۈﮢـﮗ سـّھﻤ . ۈآﮢـھ ﻋﭜﮢـﭜ آﻋلْـھ آلْـخـﭜﻤ 


آخـ لْـﮢـ ﻤﮢـ آلْـخـﭜﻤ طـلْـﻋﮢـ ﺢـړﻤﮢـھ


آخـ خـۈﭜھ آړﮗآڞ إچـﮢـ . آگﭔآلْـھﻤ ۈﭥﻋﺛړﮢـ


آخـ ۈآلْـسـّﭔﻋﭜﮢـ آلْـڤـ شًـآڤـۈآ خـﮈړﮢـھ


ړﭜﭥ ۈﻤﮢـ آﻤسـّ ﮗۈﮢـ لْـآڝـﭔﺢـ ڝـﭔﺢـﮢـھ


ﮢـسـّۈآﮢـ ﻤﮢـ آلْـخـﭜآﻤ طـآﺢـﮢـ ۈآﺢـﮢـھ طـﺢـﮢـھ


ڒﭜﮢـﭔ . گۈﻤﭜ ۈلْـلْـخـﮈړ ﭜآخـﮈړﭜ ړﮈﭜ


ڒﭜﮢـﭔ . آﻏلْـھ ﻤﮢـ ﻋﭔآسـّ ﻋﮢـﮈﭜ


ﭔسـّ لْـآ ﭔﭜھ آچـﭜچ ۈلْـآ آﻋۈڤـھ . ۈلْـآ آگﮈړ آشًـﭜلْـھ ۈلْـآ آشًـۈڤـھ


ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـ


ﻤﮢـ ۈړھ ھڎآ آلْـسـّﮗۈﭥ . ﻤآﮈړﭜ ﭔﭜآ سـّآﻋھ آﻤۈﭥ


ﭔﭜآ ۈﮗﭥ ﻋﭔآسـّ ھﭜچ آﭜڝـﭜړ ﭔﭜھ


ﮗلْـشًـﭜ ﭜﻤﭜ آﻋلْـﭜھ ﮢـآﺢـ . آلْـخـﭜلْـ ۈآلْـﮈﻤ ۈآلْـړﻤآﺢـ


آلْـڞﺢـﮗۈآ آﻋلْـﭜھ ﭔچۈ ھسـّھ ﻋلْـﭜھ


لْـآﻤﭜﭥ ۈلْـآظـآلْـ لْـآﮗڤـ ﻤﮢـﭜ ﮢـۈﺢـﭜ


گآﻋﮈ ۈآﺢـچﭜ ۈﭜآﮗ ﭔسـّ ﻤآھﭜھ ړۈﺢـﭜ


ړۈﺢـﭜ . لْـۈﭔﭜھ ڝـﮈگ چآ لْـﭜشًـ ﭜآﮢـآسـّ


ړۈﺢـﭜ . ﮗلْـﻤآ ﭜشًـھگ إﭜطـلْـﻋھآ ﻋﭔآسـّ


طـﺢـﮢـھ آﺛﮢـﭜﮢـھ إﻋلْـھ آلْـگآﻋ ﻤﭜﭥﭜﮢـ . ڒﭜﮢـﭔ ﭥﭜھﭥ ﭜآھۈھ آلْـﺢـسـّﭜﮢـ

 

ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـ


خـۈﭜھ ﻤآﮈآﻤﮗ ﻤشًـﭜﭥ . ۈآﮢـھ آلْـﺢـسـّﭜﮢـ ۈﭔچﭜﭥ


ھآﮢـﭥ آلْـﮈﮢـﭜھ ۈﭔﻋﮈ ﻤآﭔﭜھآ خـۈھ


آﮢـھ ﻤۈشًـ ﺢـسـّﭜﮢـ ڎآﮗ . ړﮈﭥ آﻤۈﭥﮢـ ﻤﮢـ ۈړآﮗ

 

ﭔسـّ ھڎﮢـﭜ آلْـ ﭔآلْـخـﭜﻤ ﮗڞﮢـﭜ گۈھ


ﭔآچړ ﮗلْـﮢـھ ﮢـشًـﭥآگ ۈڤـړآگﮗ ﭜڎلْـﮢـھ


ۈﭔڤـړآگﮗ ﭜﻋﭔآسـّ ﮗۈﮢـ آﮢـﻤۈﭥ ﮗلْـﮢـھ


ﻋآلْـﮢـۈگ . ﻋﭔآسـّ آلْـﺢـړﻤ ﭔآچړ ﭜڤـۈﭥﮢـ


ﭔآلْـسـّۈگ . خـآڤـ آﭜطـﭔﮢـ آلْـسـّۈگ ۈﭜﻤۈﭥﮢـ


ﮢـسـّۈآﮢـ آلْـﻤخـﭜﻤ ﭥۈﮢـ ﮗلْـھآ . ړآﺢـ آﭥﻤۈﭥ ﻋﭔآسـّ آگﻋڎ آلْـھآ


ړآﭜﺢـ . ړآﭜﺢـكلمات قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة بالإنجليزية


If I don't want to die if I'm confused alone


Is that he Abbas is like Abbas I have


Going to. Abbas Abonitek my chest is upset


Going to. The first time this I give you my back.


My brother and Zain kept his soul


Zain followed him


Going to. Going to


Don't confuse me with your dryness. I will die after you


The duration of death took me


I don't know shut up I don't know I don't know I started to come to you and go


where can i get to the tents abbas again


If I don't want to die if I'm confused alone


Is that he Abbas is like Abbas I have


Abbas. You confused Hussein and lost his path


Abbas. Undo your eyes to your brother and stop his heart


You confused me and my wailing increased. This is the first time I cry on top of my soul


Going to. Going to


Oh my God you are used to it. It's normal, get up without you


Do everything and don't stay on the ground silent


When I go to Ton and Ray. And you accept what you accept above this


Hussein near your wives his tear came down


He did it for Hussein'S sake, my chest fire overflowed


My son is very dear they didn't break my back


They're gone. Zainab when she cried, I told her shut up


Abbas. And you are my soul and my tear came out


No, and I am bothered by your slowness. I cry and my enemy laughs with me


Going to. Going to


You are an arrow in your eyes. And that my eyes are on top of the tents 


Oh because of the tents they went out and deprived him


Oh brother, run crazy. Meet them and stumble


Oh and the seventy thousand saw his numbness


I wish and from yesterday I will be in the morning


Women from the tents are grinding and we are grinding


Zineb. Get up and numb numb my reply


Zineb. More expensive than Abbas for me


But I don't want to come to you or leave him. And I can't carry it or see it


Going to. Going to


Because of this silence. I don't know when I will die


When Abbas is like this what happens to me


Everything is with me on it Horses, blood and spears


They laughed at him, now they cried at him


I am dead and still I will stop wailing


I sit and talk to you, but what is my soul


Spiritual. Lobia Sadak Cha why people


Spiritual. Whenever he gasps, Abbas takes it out


Two grinds, the bottom is dead. zainab lost either he is alhussein

 

Going to. Going to


Brother, as long as you walked. And I am Hussein and I cried


The world became easier and after it had no brother


It's not that Hussein. I wanted to die behind you

 

But those in the tents made me very upset


Tomorrow we all Miss you and your separation humiliates us


And in your separation Oh Abbas we all die


On the Nog. Abbas Al-Haram will pass tomorrow


In the market. I'm afraid that the market will enter and die


The women of the camp are all Toon. Abbas will die, I will stay for her


Going to. Going toوهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف قصائد مكتوبة. على كلمات قصيدة مسلم الوائلي تكعد لو سوه نموت مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)