كلمات اغنية مسمعين مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية مسمعين ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية مسمعين كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية مسمعين بالفيديو

كلمات اغنية مسمعين


حلوين شوفنا إشْكَال . . 

 

مِن خَوَّفَهَا تَخَاف 

 

لَا تشوفنا لَا نكرتلها . . 

 

مهي مَش بِالسِّنّ بقت بِالْفِعْل 

 

و شنبات ششن مونايا اشوفلها . . 

 

فوقلها عشان أَنْت قُدِّمَت 

 

و مَهْمَا تَجَدَّد أَخُوك عَمّهَا . . 

 

بِس جَمِيل و أَنَا نَفْسِي الْمُحَكّ 

 

و هخلص الْمَجَال مِن الشغت . . 

 

مُعَلَّمَيْن و السُّمْعَة بتسبق 

 

عَلِيّ السَّلِيم لَو قَوْلِنَا بنصدق . . 

 

مقطعين بطايقنا و سِكَّة 

 

مُعَلَّمَيْن عَلِيّ جيهتك تَمّا . . 

 

مخلينكو تعيشو عَلِيّ صيطنا 

 

و جَي جَي عشان لعبنتا . . 

 

و مَطْلَعَيْن اشبال عَلِيّ أَيِّدْنَا 

 

مقطعين فَا تَخَاف تقابلنا . . 

 

إبْطَال جيهتكو معايا مَش وَأَكْلُه 

 

صَدَقَنِي لَو هيقلك هاكلك . 

 

لَو جضيت هشحنو عَلِيّ مُهْلِكٌ 

 

و خَالِقُ الْخَلْقِ أَنَا وَش ل وَش . 

 

سَنْدال و خَطَؤُه لُورا مبجبش 

 

و لَو عَلِيّ مَوْتِي فَا أَنَا مبجلونش . 

 

و مبمحرش و مبمعجنش 

 

نتشاف غَلَطٌ تشوفو الْغَلَط . . 

 

و غَلَطٌ عَلِيّ أَغْلَط دا مَش غَلَطٌ 

 

قلمين عَلِيّ وشو نفوقو . . 

 

لَو حَسّ أَنُو هياكل دا الْغَلَط 

 

و أَنَا جَي معاكو فِي طرشمة . . 

 

و أَسْمَعْ مِنْ بقو أَنُو اتظبط 

 

أَبْعَد تلاشاني لَا تَشَوَّف عَبْط . . 

 

تَنْزِل عِشْرِين هنطقطقك 

 

فَا عِنْدَك وَشَكّ خَافَ عَلَيْهِ . . 

 

عشان مننا دا أَنَا أَخَافُ عَلَيْك 

 

عَادِيٌّ نقطعلو النحيتين . . 

 

وَلَا يَشْغَلُنِي أُلْجِئ فِين 

 

مَش أَوْزَان وَلَا أَي شَيْل . . 

 

ياما هلفات و مهمشين 

 

يابا عالجد أَنْتُم لاَشَيْء . . 

 

مُعَلَّمَيْن و السُّمْعَة بتسبق 

 

عَلِيّ السَّلِيم لَو قَوْلِنَا بنصدق . . 

 

مقطعين بطايقنا و سِكَّة 

 

مُعَلَّمَيْن عَلِيّ جيهتك تَمّا . . 

 

مخلينكو تعيشو عَلِيّ صيطنا 

 

و جَي جَي عشان لعبنتا . . 

 

و مَطْلَعَيْن اشبال عَلِيّ أَيِّدْنَا 

 

مقطعين فَا تَخَاف تقابلنا . . 

 

أَنَا قَاطِعٌ الكابل و مدي الْعَالِي 

 

و مَقْطَع وَش جَمِيع اعداءي . . 

 

هاجِي انيمكو فِي بيتكوم بَدْرِيٌّ 

 

و هنتش منكو الللقطة و عَادِيٌّ . . 

 

أَصْل إِحَنًا ف ذاتنا ازميلي إحْرَاز 

 

فبقولك يَا عَبِيط تلاشاني . . 

 

متحكش لتسف تُرَاب 

 

أَنَا بِغَضَب وَلَا اشوف قُدَّامِي . . 

 

أَوَّلُهَا إبْطَال و تانيها هلاهيل 

 

قالو رُوحِنَا و جِئْنَا و محدش شَاف . . 

 

مشوفتش فيكو برجولة غَيْرِ قِلَّةِ أَصْل 

 

و قِيمَةِ غَيْرِ شُغِل عِيَال . . 

 

و عشان حرقاك شُوف سربنتينه 

 

تَتَكَيَّف يَا زَمِيلِي لَا تَمُوتُ سخنان . . 

 

نَفْسِك تَعْمَل فِيهَا زيينا 

 

بِس أَنْتَ إلَّا شِبْشِب مَش متشاف . . 

 

دَه الْمَبْدَأ عالعادي تلطيش 

 

إذَا شوفتك تخفا متجريش . . 

 

تتفتش فِي ثَوَانِي تَفْتِيش 

 

أَنَا كاشحك عسكة مفيش . 

 

فبقولك لَو هفك شكلك 

 

هيءلك أَو مخك وَأَكْلَك . . 

 

بَال لَوَرَد و عَلِيّ وَشَكّ هكلك 

 

يَا مُهَمَّش لَفّ و أَنَا اديك . . 

 

مُعَلَّمَيْن و السُّمْعَة بتسبق 

 

عَلِيّ السَّلِيم لَو قَوْلِنَا بنصدق . 

 

مقطعين بطايقنا و سِكَّة 

 

مُعَلَّمَيْن عَلِيّ جيهتك تَمّا . 

 

مخلينكو تعيشو عَلِيّ صيطنا 

 

و جَي جَي عشان لعبنتا . . 

 

و مَطْلَعَيْن اشبال عَلِيّ أَيِّدْنَا 

 

مقطعين فَا تَخَاف تقابلنا . .كلمات اغنية مسمعين مكتوبة بالزخرفة


ﺢـلْـۈﭜﮢـ شًـۈڤـﮢـآ آشًـﮗآلْـ ..


ﻤﮢـ خـۈڤـھآ ﭥخـآڤـ 


لْـآ ﭥشًـۈڤـﮢـآ لْـآ ﮢـﮗړﭥلْـھآ..


ﻤھﭜ ﻤشًـ ﭔآلْـسـّﮢـ ﭔقـﭥ ﭔآلْـڤـﻋلْـ 


ۈ شًـﮢـﭔآﭥ شًـشًـﮢـ ﻤۈﮢـآﭜآ آشًـۈڤـلْـھآ..


ڤـۈقـلْـھآ ﻋشًـآﮢـ آﮢـﭥ قـﮈﻤﭥ 


ۈ ﻤھﻤآ ﭥچـﮈﮈ آخـۈﮗ ﻋﻤھآ..


ﭔسـّ چـﻤﭜلْـ ۈ آﮢـآ ﮢـڤـسـّﭜ آلْـﻤﺢـﮗ 


ۈ ھخـلْـڝـ آلْـﻤچـآلْـ ﻤﮢـ آلْـشًـﻏﭥ..


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ۈ آلْـسـّﻤﻋﮧ ﭔﭥسـّﭔقـ


ﻋلْـﭜ آلْـسـّلْـﭜﻤ لْـۈ قـۈلْـﮢـآ ﭔﮢـڝـﮈقـ..


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ﭔطـآﭜقـﮢـآ ۈ سـّﮗﮧ


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ﻋلْـﭜ چـﭜھﭥﮗ ﭥﻤآ..


ﻤخـلْـﭜﮢـﮗۈ ﭥﻋﭜشًـۈ ﻋلْـﭜ ڝـﭜطـﮢـآ


ۈ چـﭜ چـﭜ ﻋشًـآﮢـ لْـﻋﭔﮢـﭥآ..


ۈ ﻤطـلْـﻋﭜﮢـ آشًـﭔآلْـ ﻋلْـﭜ آﭜﮈﮢـآ


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ڤـآ ﭥخـآڤـ ﭥقـآﭔلْـﮢـآ..


آﭔطـآلْـ چـﭜھﭥﮗۈ ﻤﻋآﭜآ ﻤشًـ ۈآﮗلْـﮧ


ڝـﮈقـﮢـﭜ لْـۈ ھﭜقـلْـﮗ ھآﮗلْـﮗ.


لْـۈ چـڞﭜﭥ ھشًـﺢـﮢـۈ ﻋلْـﭜ ﻤھلْـﮗ


ۈ خـآلْـقـ آلْـخـلْـقـ آﮢـآ ۈشًـ لْـ ۈشًـ.


سـّﮢـﮈآلْـ ۈ خـطـۈﮧ لْـۈړآ ﻤﭔچـﭔشًـ


ۈ لْـۈ ﻋلْـﭜ ﻤۈﭥﭜ ڤـآ آﮢـآ ﻤﭔچـلْـۈﮢـشًـ.


ۈ ﻤﭔﻤﺢـړشًـ ۈ ﻤﭔﻤﻋچـﮢـشًـ


ﮢـﭥشًـآڤـ ﻏلْـطـ ﭥشًـۈڤـۈ آلْـﻏلْـطـ..


ۈ ﻏلْـطـ ﻋلْـﭜ آﻏلْـطـ ﮈآ ﻤشًـ ﻏلْـطـ


قـلْـﻤﭜﮢـ ﻋلْـﭜ ۈشًـۈ ﮢـڤـۈقـۈ..


لْـۈ ﺢـسـّ آﮢـۈ ھﭜآﮗلْـ ﮈآ آلْـﻏلْـطـ


ۈ آﮢـآ چـﭜ ﻤﻋآﮗۈ ڤـﭜ طـړشًـﻤﮧ..


ۈ آسـّﻤﻋ ﻤﮢـ ﭔقـۈ آﮢـۈ آﭥظـﭔطـ


آﭔﻋﮈ ﭥلْـآشًـآﮢـﭜ لْـآ ﭥشًـۈڤـ ﻋﭔطـ..


ﭥﮢـڒلْـ ﻋشًـړﭜﮢـ ھﮢـطـقـطـقـﮗ


ڤـآ ﻋﮢـﮈﮗ ۈشًـﮗ خـآڤـ ﻋلْـﭜﮧ..


ﻋشًـآﮢـ ﻤﮢـﮢـآ ﮈآ آﮢـآ آخـآڤـ ﻋلْـﭜﮗ


ﻋآﮈﭜ ﮢـقـطـﻋلْـۈ آلْـﮢـﺢـﭜﭥﭜﮢـ..


ۈلْـآ ﭜشًـﻏلْـﮢـﭜ آلْـچـﭜ ڤـﭜﮢـ


ﻤشًـ آۈڒآﮢـ ۈلْـآ آﭜ شًـﭜلْـ..


ﭜآﻤآ ھلْـڤـآﭥ ۈ ﻤھﻤشًـﭜﮢـ


ﭜآﭔآ ﻋآلْـچـﮈ آﮢـﭥﻤ لْـآشًـﭜء..


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ۈ آلْـسـّﻤﻋﮧ ﭔﭥسـّﭔقـ


ﻋلْـﭜ آلْـسـّلْـﭜﻤ لْـۈ قـۈلْـﮢـآ ﭔﮢـڝـﮈقـ..


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ﭔطـآﭜقـﮢـآ ۈ سـّﮗﮧ


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ﻋلْـﭜ چـﭜھﭥﮗ ﭥﻤآ..


ﻤخـلْـﭜﮢـﮗۈ ﭥﻋﭜشًـۈ ﻋلْـﭜ ڝـﭜطـﮢـآ


ۈ چـﭜ چـﭜ ﻋشًـآﮢـ لْـﻋﭔﮢـﭥآ..


ۈ ﻤطـلْـﻋﭜﮢـ آشًـﭔآلْـ ﻋلْـﭜ آﭜﮈﮢـآ


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ڤـآ ﭥخـآڤـ ﭥقـآﭔلْـﮢـآ..


آﮢـآ قـآطـﻋ آلْـﮗآﭔلْـ ۈ ﻤﮈﭜ آلْـﻋآلْـﭜ


ۈ ﻤقـطـﻋ ۈشًـ چـﻤﭜﻋ آﻋﮈآءﭜ..


ھآچـﭜ آﮢـﭜﻤﮗۈ ڤـﭜ ﭔﭜﭥﮗۈﻤ ﭔﮈړﭜ


ۈ ھﮢـﭥشًـ ﻤﮢـﮗۈ آلْـلْـلْـقـطـﮧ ۈ ﻋآﮈﭜ..


آڝـلْـ آﺢـﮢـآ ڤـ ڎآﭥﮢـآ آڒﻤﭜلْـﭜ آﺢـړآڒ


ڤـﭔقـۈلْـﮗ ﭜآ ﻋﭔﭜطـ ﭥلْـآشًـآﮢـﭜ..


ﻤﭥﺢـﮗشًـ لْـﭥسـّڤـ ﭥړآﭔ


آﮢـآ ﭔﻏڞﭔ ۈلْـآ آشًـۈڤـ قـﮈآﻤﭜ..


آۈلْـھآ آﭔطـآلْـ ۈ ﭥآﮢـﭜھآ ھلْـآھﭜلْـ


قـآلْـۈ ړۈﺢـﮢـآ ۈ چـﭜﮢـآ ۈ ﻤﺢـﮈشًـ شًـآڤـ..


ﻤشًـۈڤـﭥشًـ ڤـﭜﮗۈ ﭔړچـۈلْـﮧ ﻏﭜړ قـلْـھ آڝـلْـ


ۈ قـﭜﻤﮧ ﻏﭜړ شًـﻏلْـ ﻋﭜآلْـ..


ۈ ﻋشًـآﮢـ ﺢـړقـآﮗ شًـۈڤـ سـّړﭔﮢـﭥﭜﮢـھ


ﭥﭥﮗﭜڤـ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ لْـآ ﭥﻤۈﭥ سـّخـﮢـآﮢـ..


ﮢـڤـسـّﮗ ﭥﻋﻤلْـ ڤـﭜھآ ڒﭜﭜﮢـآ


ﭔسـّ آﮢـﭥ آلْـآ شًـﭔشًـﭔ ﻤشًـ ﻤﭥشًـآڤـ..


ﮈھ آلْـﻤﭔﮈأ ﻋآلْـﻋآﮈﭜ ﭥلْـطـﭜشًـ


آڎآ شًـۈڤـﭥﮗ ﭥخـڤـآ ﻤﭥچـړﭜشًـ..


ﭥﭥڤـﭥشًـ ڤـﭜ ﺛۈآﮢـﭜ ﭥڤـﭥﭜشًـ


آﮢـآ ﮗآشًـﺢـﮗ ﻋسـّﮗﮧ ﻤڤـﭜشًـ.


ڤـﭔقـۈلْـﮗ لْـۈ ھڤـﮗ شًـﮗلْـﮗ


ھﭜءلْـﮗ آۈ ﻤخـﮗ ۈآﮗلْـﮗ..


ﭔآلْـ لْـۈړﮈ ۈ ﻋلْـﭜ ۈشًـﮗ ھﮗلْـﮗ


ﭜآ ﻤھﻤشًـ لْـڤـ ۈ آﮢـآ آﮈﭜﮗ..


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ۈ آلْـسـّﻤﻋﮧ ﭔﭥسـّﭔقـ


ﻋلْـﭜ آلْـسـّلْـﭜﻤ لْـۈ قـۈلْـﮢـآ ﭔﮢـڝـﮈقـ.


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ﭔطـآﭜقـﮢـآ ۈ سـّﮗﮧ


ﻤﻋلْـﻤﭜﮢـ ﻋلْـﭜ چـﭜھﭥﮗ ﭥﻤآ.


ﻤخـلْـﭜﮢـﮗۈ ﭥﻋﭜشًـۈ ﻋلْـﭜ ڝـﭜطـﮢـآ


ۈ چـﭜ چـﭜ ﻋشًـآﮢـ لْـﻋﭔﮢـﭥآ..


ۈ ﻤطـلْـﻋﭜﮢـ آشًـﭔآلْـ ﻋلْـﭜ آﭜﮈﮢـآ


ﻤقـطـﻋﭜﮢـ ڤـآ ﭥخـآڤـ ﭥقـآﭔلْـﮢـآ.


اغنية مسمعين كلمات مكتوبة بالإنجليزية


Nice, we saw a problem. . 

 

From her fear she is afraid 

 

Don't see us, don't deny her. . 

 

It's not by age, it's already become 

 

And moustaches Shchen Monaya I see her. . 

 

Above her because you applied 

 

And no matter how much your brother renewed her uncle. . 

 

But it's beautiful, and I myself are at stake 

 

And I will rid the field of passion . . 

 

Teachers and reputation precedes 

 

On the proper if we say we believe . . 

 

We cut our cards and a rail 

 

Teachers on your side Tama. . 

 

We let you live on our reputation 

 

And JJ because we played. . 

 

And we are cubs on our hands 

 

Two syllables, so you are afraid to meet us. . 

 

Stop coming with me not and eat it 

 

Believe me, if he tells you, I will eat you. 

 

If you sit down, I'll charge it slowly. 

 

And the creator of creation, I am a face to what. 

 

Sindal and his mistake Laura doesn't bring 

 

And if I have to die, I will not be revered. 

 

And I don't scratch and I don't mess up 

 

We see a mistake you see the mistake . 

 

And he made a mistake on me, he made a mistake, this is not wrong 

 

Two pens on me and what do we wake up. . 

 

If he feels that he is going to eat this mistake 

 

And I am coming with you in Tarshma . . 

 

And I hear from the rest that it was adjusted 

 

Farther vanishes don't see stupidity. . 

 

you go down twenty we'll knock you 

 

You have a doubt that you are afraid of. . 

 

Because of us I fear for you 

 

It's normal to cut the two sides. . 

 

And I don't care where to go 

 

Not weights or any shell. . 

 

Many times we have worn and marginalized 

 

Dad, you are nothing. . 

 

Teachers and reputation precedes 

 

On the proper if we say we believe . . 

 

We cut our cards and a rail 

 

Teachers on your side Tama. . 

 

We let you live on our reputation 

 

And JJ because we played. . 

 

And we are cubs on our hands 

 

Two syllables, so you are afraid to meet us. . 

 

I cut the cable and its high range 

 

And cut the face of all my enemies. . 

 

i'll come to animco in your house early 

 

And you are the one who took the shot and it is normal. . 

 

Because we are in ourselves my colleagues are scoring 

 

So I say, O Abita, vanished me. . 

 

Don't let the dust go 

 

I am angry and I do not see in front of me. . 

 

The first is invalidation and the second is Halahil. 

 

They said we went and came and no one saw . 

 

I didn't see in you manhood except lack of origin 

 

And a value other than children's work. . 

 

and because of your burning see serpentine 

 

Adapt, my colleague, do not die hot. . 

 

you wish to do it like us 

 

But you are nothing but a slipper that is not seen. . 

 

This is the normal principle, bullying 

 

If I see you, you will be afraid. . 

 

Searched in seconds 

 

I'm your soothsayer. 

 

So I am telling you if I will remove your shape 

 

Your stomach or your brain and your food. . 

 

With Lord and about to kill you 

 

Oh marginalized turn and I will give you. . 

 

Teachers and reputation precedes 

 

On the proper if we say we believe . 

 

We cut our cards and a rail 

 

Teachers on your side Tama. 

 

We let you live on our reputation 

 

And JJ because we played. . 

 

And we are cubs on our hands 

 

Two syllables, so you are afraid to meet us. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية مسمعين كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)