24 مايو

كلمات مهرجان الهيبه مكتوبة كاملة

كلمات مهرجان الهيبه ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات مهرجان الهيبه مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات مهرجان الهيبه بالفيديو

كلمات مهرجان الهيبه


عُمْرِي عَدَا أَوَنْطَة وَالسِّنِين مبتستناش 

 

بِالْقَلِيل أَنَا بِرِضَا وَالْقَلِيل بِيَا ميرضاش 

 

قَلْبِي طَيَّب وَأَبْيَض بِس عَقْلِيٌّ دا مبينساش 

 

مَهْمَا فَيَا تَخَبَّط برضو أَنَا خُفَّاش ومبهداش 

 

أَنَا الكينج ع الْمَلَاء يلا 

 

أَنَا الواجِهَة مَحْبُوبٌ الْبَلَد 

 

مفيش فِيهَا غَيْرِي عَامِلٌ قَلِق 

 

لَا وَرَبِّي لسه مَا اتخلق 

 

مَعْرُوفٌ إنِّي الْبَوْص 

 

طِبّ حَتَّي بَص 

 

الْكُلّ فَجْأَة هَوَسٌ 

 

متجيش ع اللَّيّ يَخُصّ 

 

رِيح لَأَكَلَك نَصّ 

 

تَعْرِفُ أَنَّ بويكا جاي تَفْعَل 

 

وَضَع الْخَرَس 

 

مُلِئ عَيْنَك مِنِّي وَأَشْبَع 

 

م اللَّيّ ناقصك يَا 

 

رَبَّنَا مميزني عشان سَأَلَك 

 

وَمَاشِي عَلِيّ اللَّه 

 

صَعُب يَوْم تَشْغَلْنِي أَنَا بُطُولِي 

 

أَشْغَل دَوْلَة 

 

اِحْتَرَس ياض مِنِّي أَخُوك 

 

غَشِيم ودماغو جيباه 

 

مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ جَامِد يسطا 

 

واخد لُقَطَة عشان كينج 

 

حِيطَان اكْسِر جِبَال بِطَلْع 

 

دَنّ ع الدوغري بَثِيرٌ الْجَدَل 

 

أَنَا البَطَل ومفيش غَيْرِي بَطَل 

 

تلعبو مَع مَيْن بطلو هُبَل 

 

كلو إلَّا أَنَّا يَبْنِي أَنَا خَطّ أَحْمَر 

 

أَنَا الْهَيْبَة دِي فَيَا كُلُّهَا بتعملي 

 

حِسَاب 

 

مبتروحش عَلِيًّا وَاللَّيّ 

 

يَقُولُ غَيْرَ كَدًّا كَدَأْب 

 

مبدأي الرُّجُولِيَّة وَحَقِّي 

 

عَمْرِو ف يَوْمٍ مَا اتساب 

 

عشان صَافِي النِّيَّة رَبِّك 

 

فاتحلي مِلْيُون بَاب 

 

الْخَيْبَة ملهاش مَوَاعِيد 

 

رَبَّنَا يَسْتُر ع الهلافيت 

 

معملين بِـ اشنبه بتخيب 

 

وَالْكُلّ بقا مَلْهُوف ع السيط 

 

اللَّيّ أَهْوَنُ عَلَيْهِ هدوس 

 

عَلَيْه 

 

وَاللَّيّ يشوفني غَلَطٌ أَنَا 

 

هخزقلو عَنْيَه 

 

هتخيب وَلاَ آيَةً طِبّ اوكيه 

 

لَو قفشتك أَعْرِفُ أَنِّي 

 

مَش هسمي عَلَيْك 

 

الْمَلِكِ عَلَيِّ ارضو وَأَنَا 

 

مِلْك مُطْرَحٌ مَا بِرُوح 

 

حَقِّي لَو فِين باخدو أَي 

 

حَدّ قصادي مَجْرُوحٌ 

 

تيجو عِنْدِي تهدو الْغَلَط 

 

هُنَا مَش مَسْمُوحٌ 

 

أَخُوك محدش قَدْو مَع 

 

التخين يزميلي بِرُوح 

 

عَادِيٌّ بمزاجي وكدا كرمتك 

 

كَدًّا رَحْمَتِك بَطَل تهلف 

 

هتلعب معايا هلغيلك كَرَامَتِك 

 

اديني حظرتك ف سَمِعَنِي صمتك 

 

مشكلتي الوَحِيدَة إنِّي قَاطِعٌ وفاهم 

 

نَصّ اللَّيّ مِنِّي بيشوفني دَرَاهِم 

 

بِس مَش فَارَق طَالَمَا عَالِي 

 

رَبِّي بيكرمني وَمَعْرُوف إنِّي سَأَلَك .
مهرجان الهيبه كلمات مكتوبة بالزخرفة


ﻋﻤړﭜ ﻋﮈآ آۈﮢـطـھ ۈآلْـسـّﮢـﭜﮢـ ﻤﭔﭥسـّﭥﮢـآشًـ


ﭔآلْـقـلْـﭜلْـ آﮢـآ ﭔړڞآ ۈآلْـقـلْـﭜلْـ ﭔﭜآ ﻤﭜړڞآشًـ


قـلْـﭔﭜ طـﭜﭔ ۈآﭔﭜڞ ﭔسـّ ﻋقـلْـﭜ ﮈآ ﻤﭔﭜﮢـسـّآشًـ


ﻤھﻤآ ڤـﭜآ ﭥخـﭔطـ ﭔړڞۈ آﮢـآ خـڤـآشًـ ۈﻤﭔھﮈآشًـ


آﮢـآ آلْـﮗﭜﮢـچـ ﻋ آلْـﻤلْـآء ﭜلْـآ


آﮢـآ آلْـۈآچـھھ ﻤﺢـﭔۈﭔ آلْـﭔلْـﮈ


ﻤڤـﭜشًـ ڤـﭜھآ ﻏﭜړﭜ ﻋآﻤلْـ قـلْـقـ


لْـآ ۈړﭔﭜ لْـسـّھ ﻤآ آﭥخـلْـقـ


ﻤﻋړۈڤـ آﮢـﭜ آلْـﭔۈڝـ


طـﭔ ﺢـﭥﭜ ﭔڝـ


آلْـﮗلْـ ڤـچـأھ ھۈسـّ


ﻤﭥچـﭜشًـ ﻋ آلْـلْـﭜ ﭜخـڝـ


ړﭜﺢـ لْـآﮗلْـﮗ ﮢـڝـ


ﭥﻋړڤـ آﮢـ ﭔۈﭜﮗآ چـآﭜ ﭥڤـﻋلْـ


ۈڞﻋ آلْـخـړسـّ


ﻤلْـﭜ ﻋﭜﮢـﮗ ﻤﮢـﭜ ۈآشًـﭔﻋ


ﻤ آلْـلْـﭜ ﮢـآقـڝـﮗ ﭜآ


ړﭔﮢـآ ﻤﻤﭜڒﮢـﭜ ﻋشًـآﮢـ سـّآلْـﮗ


ۈﻤآشًـﭜ ﻋلْـﭜ آلْـلْـھ


ڝـﻋﭔ ﭜۈﻤ ﭥشًـﻏلْـﮢـﭜ آﮢـآ ﭔطـۈلْـﭜ


آشًـﻏلْـ ﮈۈلْـھ


آﺢـﭥړسـّ ﭜآڞ ﻤﮢـﭜ آخـۈﮗ


ﻏشًـﭜﻤ ۈﮈﻤآﻏۈ چـﭜﭔآھ


ﻤﮢـ ﻏﭜړ ۈآسـّطـھ چـآﻤﮈ ﭜسـّطـآ


ۈآخـﮈ لْـقـطـھ ﻋشًـآﮢـ ﮗﭜﮢـچـ


ﺢـﭜطـآﮢـ آﮗسـّړ چـﭔآلْـ ﭔطـلْـﻋ


ﮈﮢـ ﻋ آلْـﮈۈﻏړﭜ ﭔﺛﭜړ آلْـچـﮈلْـ


آﮢـآ آلْـﭔطـلْـ ۈﻤڤـﭜشًـ ﻏﭜړﭜ ﭔطـلْـ


ﭥلْـﻋﭔۈ ﻤﻋ ﻤﭜﮢـ ﭔطـلْـۈ ھﭔلْـ


ﮗلْـۈ آلْـآ آﮢـآ ﭜﭔﮢـﭜ آﮢـآ خـطـ آﺢـﻤړ


آﮢـآ آلْـھﭜﭔھ ﮈﭜ ڤـﭜآ ﮗلْـھآ ﭔﭥﻋﻤلْـﭜ


ﺢـسـّآﭔ


ﻤﭔﭥړۈﺢـشًـ ﻋلْـﭜآ ۈآلْـلْـﭜ


ﭜقـۈلْـ ﻏﭜړ ﮗﮈآ ﮗﮈآﭔ


ﻤﭔﮈأﭜ آلْـړچـۈلْـﭜھ ۈﺢـقـﭜ


ﻋﻤړۈ ڤـ ﭜۈﻤ ﻤآ آﭥسـّآﭔ


ﻋشًـآﮢـ ڝـآڤـﭜ آلْـﮢـﭜھ ړﭔﮗ


ڤـآﭥﺢـلْـﭜ ﻤلْـﭜۈﮢـ ﭔآﭔ


آلْـخـﭜﭔھ ﻤلْـھآشًـ ﻤۈآﻋﭜﮈ


ړﭔﮢـآ ﭜسـّﭥړ ﻋ آلْـھلْـآڤـﭜﭥ


ﻤﻋﻤلْـﭜﮢـ ﭔ آشًـﮢـﭔھ ﭔﭥخـﭜﭔ


ۈآلْـﮗلْـ ﭔقـآ ﻤلْـھۈڤـ ﻋ آلْـسـّﭜطـ


آلْـلْـﭜ آھۈﮢـ ﻋلْـﭜھ ھﮈۈسـّ


ﻋلْـﭜھ


ۈآلْـلْـﭜ ﭜشًـۈڤـﮢـﭜ ﻏلْـطـ آﮢـآ


ھخـڒقـلْـۈ ﻋﮢـﭜھ


ھﭥخـﭜﭔ ۈلْـآ آﭜھ طـﭔ آۈﮗﭜھ


لْـۈ قـڤـشًـﭥﮗ آﻋړڤـ آﮢـﭜ


ﻤشًـ ھسـّﻤﭜ ﻋلْـﭜﮗ


آلْـﻤلْـﮗ ﻋلْـﭜ آړڞۈ ۈآﮢـآ


ﻤلْـﮗ ﻤطـړﺢـ ﻤآ ﭔړۈﺢـ


ﺢـقـﭜ لْـۈ ڤـﭜﮢـ ﭔآخـﮈۈ آﭜ


ﺢـﮈ قـڝـآﮈﭜ ﻤچـړۈﺢـ


ﭥﭜچـۈ ﻋﮢـﮈﭜ ﭥھﮈۈ آلْـﻏلْـطـ


ھﮢـآ ﻤشًـ ﻤسـّﻤۈﺢـ


آخـۈﮗ ﻤﺢـﮈشًـ قـﮈۈ ﻤﻋ


آلْـﭥخـﭜﮢـ ﭜڒﻤﭜلْـﭜ ﭔړۈﺢـ


ﻋآﮈﭜ ﭔﻤڒآچـﭜ ۈﮗﮈآ ﮗړﻤﭥﮗ


ﮗﮈآ ړﺢـﻤﭥﮗ ﭔطـلْـ ﭥھلْـڤـ


ھﭥلْـﻋﭔ ﻤﻋآﭜآ ھلْـﻏﭜلْـﮗ ﮗړآﻤﭥﮗ


آﮈﭜﮢـﭜ ﺢـظـړﭥﮗ ڤـ سـّﻤﻋﮢـﭜ ڝـﻤﭥﮗ


ﻤشًـﮗلْـﭥﭜ آلْـۈﺢـﭜﮈھ آﮢـﭜ قـآطـﻋ ۈڤـآھﻤ


ﮢـڝـ آلْـلْـﭜ ﻤﮢـﭜ ﭔﭜشًـۈڤـﮢـﭜ ﮈړآھﻤ


ﭔسـّ ﻤشًـ ڤـآړقـ طـآلْـﻤآ ﻋآلْـﭜ


ړﭔﭜ ﭔﭜﮗړﻤﮢـﭜ ۈﻤﻋړۈڤـ آﮢـﭜ سـّآلْـﮗ


كلمات مهرجان الهيبه مكتوبة بالإنجليزية


My life has passed by a mess and the years never wait 

 

With little I accept and little with me he doesn't accept 

 

My heart is kind and white but my mind never forgets 

 

No matter how much I mess up, I'm a bat and I don't calm down 

 

I am the King in public come on 

 

I am the façade, the beloved of the country 

 

There is no one else who is worried about it 

 

No, I swear to God it hasn't been created yet 

 

It's known that I'm the boss. 

 

ok even look 

 

Everybody suddenly obsessed 

 

Don't come to what concerns 

 

Relax to eat you half 

 

You know Boyka Jay does. 

 

Silence mode 

 

Fill your eyes with me and be satisfied 

 

who is missing you 

 

God distinguished me because he asked you 

 

And walking on God 

 

It's hard for me to be busy one day, I'm my hero 

 

I work in a country 

 

watch out boy from me your brother 

 

He is stupid and his brain is in his pocket 

 

Without a strong intermediary, 

 

And he took a shot for King 

 

Walls break mountains I go out 

 

Den on the Dogri raises controversy 

 

I am the hero and there is no one else but me a hero 

 

Who are you playing with? stop stupidity 

 

Everything but me son I am a red line 

 

All this prestige in me is doing 

 

account 

 

don't go to me which 

 

He says otherwise as always 

 

My principle is manhood and my right 

 

Amr on the day he was left 

 

Because of the pure intention your God 

 

He opened a million doors for me 

 

Disappointment has no dates 

 

May God protect the Halavit 

 

They are working with a mustache that disappoints 

 

And everyone is crazy about the medium 

 

What makes it easier for him is Hados 

 

It 

 

And who sees me wrong 

 

I'll poke his eyes out of him. 

 

Will you fail or a verse? ok ok 

 

If I catch you, I know that I 

 

i won't name you 

 

The King is on his land and I 

 

King wherever I go 

 

It's my right no matter where I take it 

 

someone in front of me is wounded 

 

Come to me and calm down the mistake 

 

here it's not allowed 

 

Your brother no one is with 

 

The fat one is my colleague in the spirit 

 

It's normal as I wish and that's how you honored 

 

This is how your mercy is stop talking 

 

you're going to play with me i'll cancel your dignity 

 

Give me your ban so let me hear your silence 

 

My only problem is that I am categorical and understanding 

 

Half of what I see is dirhams 

 

But it doesn't make a difference as long as it is high 

 

God honors me and it is known that I asked you.
وهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات مهرجانات. على كلمات مهرجان الهيبه كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


أضف تعليق