كلمات اغنية سالتك بالله محمود الادريسي مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية سالتك بالله من غناء الفنان محمود الادريسي. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية سالتك بالله كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية سالتك بالله بالفيديو

كلمات اغنية سالتك بالله


سَأَلْتُك لِلَّهِ غَيْرَ قَوْلَيْ..


وَاشٍ بِالْكَ بِأَقْيِ مُعَايَا


سَأَلْتُك لِلْهَ..


وَاشٍ انْتَ بَاقِي مَنْ أَهْلِي؟


وَخَا مَا ابِقِيَّتِي احدايا


سَأَلْتُك لِلْهَ..


جَاوَبَنِي رَاهُ تَأْهِ عَقْلِيَّ


سَأَلْتُك لِلْهَ..


فِي جَوَابِك رَاحَتَيْ وَدِوَايًا


سَأَلْتُك لِلْهَ..


حَيَانِيُّ مِنْ نَارٍ الْغَرَامَ حَيَانِيُّ


حَيَانِيُّ وَطَالَتْ الْغَيْبِهِ..


حَرَقَتْنِي نَيْرَانَ الْفَرَاقِ


حَرَقَتْنِي وَالْغُرْبَةِ وَأَعِرْهُ اصعيبة..


مِنْ يَوْمِ ماغبتي عَلِيًّا


وَأَنَا فِي محايني مَالَمْ..


صَابِرٌ صَبَاحً وَعَشِيَّةَ


وَاللَّيْلِ أَنْبَأَتْ انخمم..


وَاشٍ بِالنِّيَّةِ اسخيتي بِيَا؟


جَاوَبَنِي قَوْلَيْ أَتَكَلَّمَ.


سَأَلْتُك لِلْهَ


يَا أَعَزِّ النَّاسُ فِي حَيَاتِي.


يَا مَنْ بِك الْقَلْبِ يُهَنَّى


ياراحت رُوحِي وَذَاتِيَّ.


وِجْدَانِي فِي هَوَاكَ يَفْنَى


أَنَا عَلَى الْوَفَاءِ مَعَانِدِ.


وَالْعَهْدُ دَ يَمَا أَصُونُو


نَحْلِفُ لَكَ وَاللَّهِ شَاهِدَ.


عُمَرُ لِحَبِيبٍ مَا نخونو


سَأَلْتُك لِلْهَ قَوْلَيْ.


وَاشٍ بِالْكَ بِأَقْيِ مُعَايَا؟


سَأَلْتُك لِلْهَ.. .كلمات اغنية سالتك بالله محمود الادريسي مكتوبة بالزخرفة


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ ﻏﭜړ قـۈلْـﭜ..


ۈآشًـ ﭔآلْـﮗ ﭔآقـﭜ ﻤﻋآﭜآ


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ..


ۈآشًـ إﮢـﭥ ﭔآقـﭜ ﻤﮢـ أھلْـﭜ؟


ۈخـآ ﻤآ آﭔقـﭜﭥﭜ آﺢـﮈآﭜآ


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ..


چـآۈﭔﮢـﭜ ړآھ ﭥآھ ﻋقـلْـﭜ


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ..


ڤـﭜ چـۈآﭔﮗ ړآﺢـﭥﭜ ۈﮈۈآﭜآ


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ..


ﺢـﭜآﮢـﭜ ﻤﮢـ ﮢـآړ آلْـﻏړآﻤ ﺢـﭜآﮢـﭜ


ﺢـﭜآﮢـﭜ ۈطـآلْـﭥ آلْـﻏﭜﭔھ..


ﺢـړقـﭥﮢـﭜ ﮢـﭜړآﮢـ آلْـڤـړآقـ


ﺢـړقـﭥﮢـﭜ ۈآلْـﻏړﭔﮧ ۈآﻋړھ آڝـﻋﭜﭔﮧ..


ﻤﮢـ ﭜۈﻤ ﻤآﻏﭔﭥﭜ ﻋلْـﭜآ


ۈأﮢـآ ڤـﭜ ﻤﺢـآﭜﮢـﭜ ﻤألْـﻤ..


ڝـآﭔړ ڝـﭔآﺢـ ۈﻋشًـﭜﮧ


ۈآلْـلْـﭜلْـ آﮢـﭔآﭥ آﮢـخـﻤﻤ..


ۈآشًـ ﭔآلْـﮢـﭜﮧ آسـّخـﭜﭥﭜ ﭔﭜآ؟


چـآۈﭔﮢـﭜ قـۈلْـﭜ آﭥﮗلْـﻤ.


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ


ﭜآ أﻋڒ آلْـﮢـآسـّ ڤـﭜ ﺢـﭜآﭥﭜ.


ﭜآ ﻤﮢـ ﭔﮗ آلْـقـلْـﭔ ﭜھﮢــﮯ


ﭜآړآﺢـﭥ ړۈﺢـﭜ ۈڎآﭥﭜ.


ۈچـﮈآﮢـﭜ ڤـﭜ ھۈآﮗ ﭜڤـﮢــﮯ


أﮢـآ ﻋلْــﮯ آلْـۈڤـآء ﻤﻋآﮢـﮈ.


ۈآلْـﻋھﮈ ﮈ ﭜﻤآ أڝـۈﮢـۈ


ﮢـﺢـلْـڤـ لْـﮗ ۈآلْـلْـھ شًـآھﮈ.


ﻋﻤړ لْـﺢـﭔﭜﭔ ﻤآ ﮢـخـۈﮢـۈ


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ قـۈلْـﭜ.


ۈآشًـ ﭔآلْـﮗ ﭔآقـﭜ ﻤﻋآﭜآ؟


سـّألْـﭥﮗ لْـلْـھ..


اغنية سالتك بالله كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I asked you to God but tell me.


And what do you think about staying with me


I asked you to God.


What are you left of my family?


And you didn't stay one of me


I asked you to God.


Answer me, my mind is lost


I asked you to God.


In your answer is my comfort and my cure


I asked you to God.


He saluted me from the fire of love, he saluted me


He greeted me and I have been away for a long time


The fires of separation burned me


You burned me and the alienation and I expose him to his fingers.


Since the day you were away from me


And I'm in pain.


Saber morning and evening


And the night prophesied that I would be gone.


What's the intention, Eschti Bea?


Answer me, tell me to speak.


I asked you for God


Oh dearest people in my life.


Oh you who has a happy heart


Oh my soul and my soul are gone.


My sentiment in your love perishes


I'm on a stubborn fulfillment.


And the Covenant is always safe.


We swear to you and God is the witness.


Omar for a lover we don't betray him


I asked you to God tell me.


What's wrong with me?


I asked you to God. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية سالتك بالله كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)