كلمات مهرجان عنبر جنايات حمو بيكا و حمو الطيخا مكتوبة كاملة

صنديد
0

كلمات مهرجان عنبر جنايات من غناء حمو بيكا و حمو الطيخا. كلمات المهرجان من تأليف شمس الناسف وتوزيع حمو الطيخا. ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات مهرجان عنبر جنايات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات مهرجان عنبر جنايات بالفيديو

كلمات مهرجان عنبر جنايات


كُلّ العنابر تحضرلي 

 

لَوْ فِي الْكَلَامِ غَلْطان قَوْلَي . 

 

أَنَا الشَّيْطَان اللَّيّ شَاف ياما 

 

دلوقتي بيتوب وَيُصَلِّي . 

 

صَاحِبِي الْمُجَنَّس أَنَا شايلو 

 

عِنْدَه الْحَرِيم هُمَا زمايلو . 

 

مِنْ الْغَلَطِ أَنَا كُنْت باشيلو 

 

لأُمَّتِى يَا زَمالَة هاحيلو . 

 

لأُمَّتِى يَا زَمالَة هاحيلو 

 

يَا مديونين فِين فواتيركم . 

 

نسيتو إنْ أَنَا باشيلكو 

 

مَا كُلُّ دَه مِن عمايلكو . 

 

يَا سُجِن خُذْنِي مِن الْخَائِن 

 

اللَّيّ عَلَيْهِ دَائِمًا هاين . 

 

مانا كَدِّه كَدِّه بشوف الْوَيْل 

 

مَا كُلُّ يَوْمٍ باجي فِي كماين . 

 

مَا كُلُّ يَوْمٍ باجي فِي كماين 

 

خصمتي رَبَّنَا يُعَيِّنْهَا فِي العَرْكَة . 

 

وَأَخَذ سكاكينها 

 

شَيْطَانِي بِيَقُول يَا بيكا . 

 

الدُّنْيَا عايزه اللَّيّ يهينها 

 

أَسْمَع حكايتي اللَّيّ اتقالت . 

 

مَسِيرهَا تَخَلَّص لَوْ طَالَتْ 

 

مَسْجُون فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّاخِلِ . 

 

عَنْبَر جِنَايَات الْجُزْء التالت 

 

عَنْبَر جِنَايَات الْجُزْء التالت . 

 

مانا جاي فِي قَتْلِ وفيكو طَائِحٌ 

 

مستني أَعْرِف هاعمل آيَة . 

 

فِي أُوضَة كاتمه نو مَرَاوِح 

 

فِي أُوضَة سَيْطَرَة وَثَابِت . 

 

مَسَاجِين وَمَنِيّ يَا نَاسٌ هابت 

 

الْغُلّ جَوَّة فِي عينيهم . 

 

مَا فِي حَمْلِ عَلَى أَيْدِي تَابَت 

 

مَرْحُوم وصيتو عَدِىّ . 

 

وَسَمِع الدُّنْيَا مِنْ عينو هادمع 

 

بَعْد أَبُو أَصْبَح ديلر . 

 

المدمنين هُنَا تتجمع 

 

الْمُرْشِدِين فَجْأَة تخرف . 

 

ضباط هتيجي وتتعرف 

 

ديلر وجاي جايبو ماحرز . 

 

عَلَى أُوضَة تَأَنِّيه ياناس شَرَف 

 

عَلَى أُوضَة تَأَنِّيه ياناس شَرَف . 

 

عِيَال مدينتو استقبلوه 

 

عَلَى حِكَايَةِ هُمَا يرسو . 

 

قَالُوا دَه كَانَ فِي اتنين 

 

زمايل صِحَابٌ . 

 

وفجاه قَتْلِ صَاحِبِهِ 

 

ديلر بيفهم آيَة اللَّيّ جَار . 

 

لقا حِوار قالو الغدار 

 

قَام وَعَيْنُه فِيهَا دَمْعُه . 

 

قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنَا لِيَا تَأَر 

 

قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنَا لِيَا تَأَر . .
مهرجان عنبر جنايات كلمات مكتوبة بالزخرفة


ﮗلْـ آلْـﻋﮢـآﭔړ ﭥﺢـڞړلْـﭜ


لْـۈ ڤـﭜ آلْـﮗلْـآﻤ ﻏلْـطـآﮢـ قـۈلْـﭜ.


آﮢـآ آلْـشًـﭜطـآﮢـ آلْـلْـﭜ شًـآڤـ ﭜآﻤآ


ﮈلْـۈقـﭥﭜ ﭔﭜﭥۈﭔ ۈﭜڝـلْـﭜ.


ڝـآﺢـﭔﭜ آلْـﻤچـﮢـسـّ آﮢـآ شًـآﭜلْـۈ


ﻋﮢـﮈھ آلْـﺢـړﭜﻤ ھﻤآ ڒﻤآﭜلْـۈ.


ﻤﮢـ آلْـﻏلْـطـ آﮢـآ ﮗﮢـﭥ ﭔآشًـﭜلْـۈ


لْـآﻤﭥـﮯ ﭜآ ڒﻤآلْـھ ھآﺢـﭜلْـۈ.


لْـآﻤﭥـﮯ ﭜآ ڒﻤآلْـھ ھآﺢـﭜلْـۈ


ﭜآ ﻤﮈﭜۈﮢـﭜﮢـ ڤـﭜﮢـ ڤـۈآﭥﭜړﮗﻤ.


ﮢـسـّﭜﭥۈ آﮢـ آﮢـآ ﭔآشًـﭜلْـﮗۈ


ﻤآ ﮗلْـ ﮈھ ﻤﮢـ ﻋﻤآﭜلْـﮗۈ.


ﭜآ سـّچـﮢـ خـڎﮢـﭜ ﻤﮢـ آلْـخـآﭜﮢـ


آلْـلْـﭜ ﻋلْـﭜھ ﮈآﭜﻤآ ھآﭜﮢـ.


ﻤآﮢـآ ﮗﮈھ ﮗﮈھ ﭔشًـۈڤـ آلْـۈﭜلْـ


ﻤآ ﮗلْـ ﭜۈﻤ ﭔآچـﭜ ڤـﭜ ﮗﻤآﭜﮢـ.


ﻤآ ﮗلْـ ﭜۈﻤ ﭔآچـﭜ ڤـﭜ ﮗﻤآﭜﮢـ


خـڝـﻤﭥﭜ ړﭔﮢـآ ﭜﻋﭜﮢـھآ ڤـﭜ آلْـﻋړﮗھ.


ۈآخـڎ سـّﮗآﮗﭜﮢـھآ


شًـﭜطـآﮢـﭜ ﭔﭜقـۈلْـ ﭜآ ﭔﭜﮗآ.


آلْـﮈﮢـﭜآ ﻋآﭜڒھ آلْـلْـﭜ ﭜھﭜﮢـھآ


آسـّﻤﻋ ﺢـﮗآﭜﭥﭜ آلْـلْـﭜ آﭥقـآلْـﭥ.


ﻤسـّﭜړھآ ﭥخـلْـڝـ لْـۈ طـآلْـﭥ


ﻤسـّچـۈﮢـ ڤـﭜ ۈآﺢـﮈھ ﻤﮢـ آلْـﮈآخـلْـ.


ﻋﮢـﭔړ چـﮢـآﭜآﭥ آلْـچـڒء آلْـﭥآلْـﭥ


ﻋﮢـﭔړ چـﮢـآﭜآﭥ آلْـچـڒء آلْـﭥآلْـﭥ.


ﻤآﮢـآ چـآﭜ ڤـﭜ قـﭥلْـ ۈڤـﭜﮗۈ طـآﭜﺢـ


ﻤسـّﭥﮢـﭜ آﻋړڤـ ھآﻋﻤلْـ آﭜھ.


ڤـﭜ آۈڞھ ﮗآﭥﻤھ ﮢـۈ ﻤړآۈﺢـ


ڤـﭜ آۈڞھ سـّﭜطـړھ ۈﺛآﭔﭥ.


ﻤسـّآچـﭜﮢـ ۈﻤﮢـﭜ ﭜآ ﮢـآسـّ ھآﭔﭥ


آلْـﻏلْـ چـۈھ ڤـﭜ ﻋﭜﮢـﭜھﻤ.


ﻤآ ڤـﭜ ﺢـﻤلْـ ﻋلْــﮯ آﭜﮈﭜ ﭥآﭔﭥ


ﻤړﺢـۈﻤ ۈڝـﭜﭥۈ ﻋﮈـﮯ.


ۈسـّﻤﻋ آلْـﮈﮢـﭜآ ﻤﮢـ ﻋﭜﮢـۈ ھآﮈﻤﻋ


ﭔﻋﮈ آﭔۈ آڝـﭔﺢـ ﮈﭜلْـړ.


آلْـﻤﮈﻤﮢـﭜﮢـ ھﮢـآ ﭥﭥچـﻤﻋ


آلْـﻤړشًـﮈﭜﮢـ ڤـچـآھ ﭥخـړڤـ.


ڞﭔآطـ ھﭥﭜچـﭜ ۈﭥﭥﻋړڤـ


ﮈﭜلْـړ ۈچـآﭜ چـآﭜﭔۈ ﻤآﺢـړڒ.


ﻋلْــﮯ آۈڞھ ﭥآﮢـﭜھ ﭜآﮢـآسـّ شًـړڤـ


ﻋلْــﮯ آۈڞھ ﭥآﮢـﭜھ ﭜآﮢـآسـّ شًـړڤـ.


ﻋﭜآلْـ ﻤﮈﭜﮢـﭥۈ آسـّﭥقـﭔلْـۈھ


ﻋلْــﮯ ﺢـﮗآﭜھ ھﻤآ ﭜړسـّۈ.


قـآلْـۈآ ﮈھ ﮗآﮢـ ڤـﭜ آﭥﮢـﭜﮢـ


ڒﻤآﭜلْـ ڝـﺢـآﭔ.


ۈڤـچـآھ قـﭥلْـ ڝـآﺢـﭔھ


ﮈﭜلْـړ ﭔﭜڤـھﻤ آﭜھ آلْـلْـﭜ چـآړ.


لْـقـآ ﺢـۈآړ قـآلْـۈ آلْـﻏﮈآړ


قـآﻤ ۈﻋﭜﮢـھ ڤـﭜھآ ﮈﻤﻋھ.


قـآلْـ لْـڝـآﺢـﭔھ آﮢـآ لْـﭜآ ﭥآړ


قـآلْـ لْـڝـآﺢـﭔھ آﮢـآ لْـﭜآ ﭥآړ.


كلمات مهرجان عنبر جنايات مكتوبة بالإنجليزية


All the wards are preparing for me 

 

If there is a mistake in the words tell me 

 

I am the devil who has seen so many times 

 

Now he repents and prays. 

 

My naturalized friend, I'm Shailo 

 

He has the women are his colleagues. 

 

It's a mistake I was carrying it 

 

For when fellowship Hahilo ... 

 

For how long, fellowship? 

 

O debtors, where are your bills? 

 

You forgot that I am carrying you 

 

What is all this from your work. 

 

Oh prison, take me from the traitor 

 

The one who has to do is always easy. 

 

This way I see woe 

 

Not every day I come in ambushes. 

 

Every day I come in ambushes 

 

My opponent, may God help her in the fight. 

 

And he took her knives. 

 

Satanic says, Becca. 

 

The world wants someone to insult it 

 

Listen to my story that was told. 

 

Its course will end if it is long 

 

Imprisoned in one of the insides. 

 

Felonies ward part three 

 

The third part felonies dormitory. 

 

I am not coming to kill and you are a loser 

 

I am waiting to know what I will do 

 

In a silenced room no fans 

 

In a control room and fixed. 

 

Prisoners and from me, people, it fell 

 

The grudge is in their eyes. 

 

There is no pregnancy on the hands of repentance 

 

The deceased and his will is gone. 

 

And he heard the world from his eyes crying 

 

After Abu became Diller. 

 

Addicts gather here 

 

Guides suddenly become senile. 

 

Officers will come and get to know 

 

Diller and Jay Jaibo Mahrez. 

 

On a second room people honor 

 

On a second room, people of honor. 

 

The sons of his city received him 

 

On the story of they anchor . 

 

they said there were two 

 

Friends of friends. 

 

and suddenly he killed his friend 

 

Dealer understands the verse of what is going on. 

 

They found a dialogue they said treacherous 

 

He got up with a tear in his eye. 

 

He said to his friend, I have a revenge 

 

He said to his companion, "I am Leah Tarr." .
وهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات مهرجانات. على كلمات مهرجان عنبر جنايات كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)