21 فبراير

كلمات اغنية هو مين جالك في شده مكتوبة كاملة

كلمات اغنية هو مين جالك في شده من غناء الفنان بودي الفنان وجنى هاني. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية هو مين جالك في شده كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية هو مين جالك في شده بالفيديو

كلمات اغنية هو مين جالك في شده


وَيَلِي مِنْ الْأَيَّامِ 

 

عَيْنِي عالدنيا اللَّيّ فِيهَا . 

 

نَاسٌ وُحُوشٌ مَعَ نَاسٍ ذائيبه 

 

اللَّيّ طَبْل ماشِي فِيهَا . 

 

وَالعَوِيل شَبْعَان حُظُوظ 

 

الجدع بَقِي سِلْعَة هَالِكَة . 

 

الْأَصِيل مَعْمُولِه فَرَدَّه 

 

نَاسٌ تسقف للاونطه . 

 

وَالِي مِنْك دُوَلٌ يَهُود 

 

هُو مَيْن جالك فِي شِدَّةِ . 

 

هُو مَيْن بيحبك أَنْتَا 

 

كُلُّه جَنْبِك لِأَجْل مَادَّةٌ . 

 

وَالصِّحَاب دُوَلٌ بَنْك نَوَت 

 

هُو مَيْن بيصون فِي عَشَرَةِ . 

 

مَيْن بيسأل وَقْت اذمه 

 

كُلّ دُوَلٌ ملهوش لَازِمَةٌ . 

 

كُلُّه عائِز إنَّك تَمُوتُ 

 

إِحَنًا فِي زَمَنِ السيط . 

 

أَيُّ حَاجَةٍ فِي أَيِّ حَاجَةٍ 

 

التريند عائِز آبَادِه . 

 

كُلُّه مُعْجَبٌ بِي السزاجه 

 

كُلُّه مبدائو الْفُلُوس . 

 

إلَيّ يلدع بِي الشيكاه 

 

عينكو جَابَت عالبلاطه . 

 

وشهوم مليانه بِكَأْسِه 

 

دُوَلٌ كِمَّان مبيختشوش . 

 

نَاسٌ بتجري وَنَاسٌ بتسعا 

 

لَيْلَ نَهارَ عَلِيّ شَأْن بُيُوتِهَا . 

 

هُو مَيْن حَسّ بِي وُجُودِهَا 

 

دُوَلٌ أَسَاسًا متشفوش . 

 

نَاسٌ بتتعب فِي الشَّهَادَةِ 

 

تَتْرُكَنّ شُكْرًا يَا سَادَة . 

 

حَاجَة ملهاش أَي عازَة 

 

وَالسِّنِين دُوَلٌ ميسوش . 

 

لَيَّة الظُّلْم ياناس 

 

ياللي وَأَكْل حَقّ غَيْرِك . 

 

يالي اذاي النَّاس بِعَيْنِك 

 

ياللي سَلِمَتْ فِي زميلك . 

 

قولو بِس كسبتو آيَة 

 

يالي بعتو ويالي خونتو . 

 

يالي ياما عَنَّا غبتو 

 

كُنْت مستني فِي سؤالكو . 

 

قَلْبِي لَيَّة جيتو عَلَيْه 

 

شَابٌّ كَان راضِي بِقَلِيلِه . 

 

فرحو كَان مَش مِنْ نَصِيبِهِ 

 

شَاف عَذَابٌ صُحْبَةٌ وزميلو . 

 

مِن إلَيّ منو ياما اتخدع 

 

ياما ليهم كَان بيصفا . 

 

أَيْ خَيْر ليهم بيسعا 

 

بِس طلعو وِلاد قبلسه . 

 

ياما وروه الْبِدَع 

 

لَازِمٌ اعيشها وَحِيدٌ . 

 

مِن إلَيّ شوفتو منكو هبعد 

 

فِي الْكَلَامِ أَنَّا مَش هذود . 

 

الْحَيَاة بسببكو مِلْت 

 

كُنْت فَاقِد الْأَمَل . 

 

إلَيّ قولت عَلَيْه اخويا 

 

ابْن دَمِي وَابْن ابويا . 

 

وشو كَان مدهون بِي بويا 

 

دَه إلَيّ قولت عَلَيْه جَدَع . 

 

قَوْلَي طَيَّب آيَة يَفْرَح 

 

لِمَا كُلُّه فِيك يَجْرَح . 

 

وَالنِّفَاق بَقِي شَيّ مُصَرَّحٌ 

 

إِحَنًا فِي أَرْضِ النِّفَاق . 

 

تمثليه بِي ١٠٠سناريون 

 

كُلُّه حَافَظ آيَة جاميلو . 

 

بِس نَاسِي إنِّي مدينو 

 

الْكَلَامُ بَعْدَ الْحِسَاب . .كلمات اغنية هو مين جالك في شده بودي الفنان وجنى هاني مكتوبة بالزخرفة


ۈﭜلْـﭜ ﻤﮢـ آلْـآﭜآﻤ


ﻋﭜﮢـﭜ ﻋآلْـﮈﮢـﭜآ آلْـلْـﭜ ڤـﭜھآ.


ﮢـآسـّ ۈﺢـۈشًـ ﻤﻋ ﮢـآسـّ ڎآـﮱﭜﭔھ


آلْـلْـﭜ طـﭔلْـ ﻤآشًـﭜ ڤـﭜھآ.


ۈآلْـﻋۈﭜلْـ شًـﭔﻋآﮢـ ﺢـظـۈظـ


آلْـچـﮈﻋ ﭔقـﭜ سـّلْـﻋھ ھآلْـﮗھ.


آلْـآڝـﭜلْـ ﻤﻋﻤۈلْـھ ڤـړﮈھ


ﮢـآسـّ ﭥسـّقـڤـ لْـلْـآۈﮢـطـھ.


ۈآلْـﭜ ﻤﮢـﮗ ﮈۈلْـ ﭜھۈﮈ


ھۈ ﻤﭜﮢـ چـآلْـﮗ ڤـﭜ شًـﮈھ.


ھۈ ﻤﭜﮢـ ﭔﭜﺢـﭔﮗ آﮢـﭥآ


ﮗلْـھ چـﮢـﭔﮗ لْـآچـلْـ ﻤآﮈھ.


ۈآلْـڝـﺢـآﭔ ﮈۈلْـ ﭔﮢـﮗ ﮢـۈﭥ


ھۈ ﻤﭜﮢـ ﭔﭜڝـۈﮢـ ڤـﭜ ﻋشًـړھ.


ﻤﭜﮢـ ﭔﭜسـّألْـ ۈقـﭥ آڎﻤھ


ﮗلْـ ﮈۈلْـ ﻤلْـھۈشًـ لْـآڒﻤھ.


ﮗلْـھ ﻋآﭜڒ آﮢـﮗ ﭥﻤۈﭥ


آﺢـﮢـآ ڤـﭜ ڒﻤﮢـ آلْـسـّﭜطـ.


آﭜ ﺢـآچـھ ڤـﭜ آﭜ ﺢـآچـھ


آلْـﭥړﭜﮢـﮈ ﻋآﭜڒ آﭔآﮈھ.


ﮗلْـھ ﻤﻋچـﭔ ﭔﭜ آلْـسـّڒآچـھ


ﮗلْـھ ﻤﭔﮈآـﮱۈ آلْـڤـلْـۈسـّ.


آلْـﭜ ﭜلْـﮈﻋ ﭔﭜ آلْـشًـﭜﮗآھ


ﻋﭜﮢـﮗۈ چـآﭔﭥ ﻋآلْـﭔلْـآطـھ.


ۈشًـھۈﻤ ﻤلْـﭜآﮢـھ ﭔﮗآسـّھ


ﮈۈلْـ ﮗﻤآﮢـ ﻤﭔﭜخـﭥشًـۈشًـ.


ﮢـآسـّ ﭔﭥچـړﭜ ۈﮢـآسـّ ﭔﭥسـّﻋآ


لْـﭜلْـ ﮢـھآړ ﻋلْـﭜ شًـآﮢـ ﭔﭜۈﭥھآ.


ھۈ ﻤﭜﮢـ ﺢـسـّ ﭔﭜ ۈچـۈﮈھآ


ﮈۈلْـ آسـّآسـّآ ﻤﭥشًـڤـۈشًـ.


ﮢـآسـّ ﭔﭥﭥﻋﭔ ڤـﭜ آلْـشًـھآﮈھ


ﭥﭥړﮗﮢـ شًـﮗړآ ﭜآ سـّآﮈھ.


ﺢـآچـھ ﻤلْـھآشًـ آﭜ ﻋآڒھ


ۈآلْـسـّﮢـﭜﮢـ ﮈۈلْـ ﻤﭜسـّۈشًـ.


لْـﭜھ آلْـظـلْـﻤ ﭜآﮢـآسـّ


ﭜآلْـلْـﭜ ۈآﮗلْـ ﺢـقـ ﻏﭜړﮗ.


ﭜآلْـﭜ آڎآﭜ آلْـﮢـآسـّ ﭔﻋﭜﮢـﮗ


ﭜآلْـلْـﭜ سـّلْـﻤﭥ ڤـﭜ ڒﻤﭜلْـﮗ.


قـۈلْـۈ ﭔسـّ ﮗسـّﭔﭥۈ آﭜھ


ﭜآلْـﭜ ﭔﻋﭥۈ ۈﭜآلْـﭜ خـۈﮢـﭥۈ.


ﭜآلْـﭜ ﭜآﻤآ ﻋﮢـآ ﻏﭔﭥۈ


ﮗﮢـﭥ ﻤسـّﭥﮢـﭜ ڤـﭜ سـّؤآلْـﮗۈ.


قـلْـﭔﭜ لْـﭜھ چـﭜﭥۈ ﻋلْـﭜھ


شًـآﭔ ﮗآﮢـ ړآڞﭜ ﭔقـلْـﭜلْـھ.


ڤـړﺢـۈ ﮗآﮢـ ﻤشًـ ﻤﮢـ ﮢـڝـﭜﭔھ


شًـآڤـ ﻋڎآﭔ ڝـﺢـﭔھ ۈڒﻤﭜلْـۈ.


ﻤﮢـ آلْـﭜ ﻤﮢـۈ ﭜآﻤآ آﭥخـﮈﻋ


ﭜآﻤآ لْـﭜھﻤ ﮗآﮢـ ﭔﭜڝـڤـآ.


آﭜ خـﭜړ لْـﭜھﻤ ﭔﭜسـّﻋآ


ﭔسـّ طـلْـﻋۈ ۈلْـآﮈ قـﭔلْـسـّھ.


ﭜآﻤآ ۈړۈھ آلْـﭔﮈﻋ


لْـآڒﻤ آﻋﭜشًـھآ ۈﺢـﭜﮈ.


ﻤﮢـ آلْـﭜ شًـۈڤـﭥۈ ﻤﮢـﮗۈ ھﭔﻋﮈ


ڤـﭜ آلْـﮗلْـآﻤ آﮢـآ ﻤشًـ ھڎۈﮈ.


آلْـﺢـﭜآھ ﭔسـّﭔﭔﮗۈ ﻤلْـﭥ


ﮗﮢـﭥ ڤـآقـﮈ آلْـآﻤلْـ.


آلْـﭜ قـۈلْـﭥ ﻋلْـﭜھ آخـۈﭜآ


آﭔﮢـ ﮈﻤﭜ ۈآﭔﮢـ آﭔۈﭜآ.


ۈشًـۈ ﮗآﮢـ ﻤﮈھۈﮢـ ﭔﭜ ﭔۈﭜآ


ﮈھ آلْـﭜ قـۈلْـﭥ ﻋلْـﭜھ چـﮈﻋ.


قـۈلْـﭜ طـﭜﭔ آﭜھ ﭜڤـړﺢـ


لْـﻤآ ﮗلْـھ ڤـﭜﮗ ﭜچـړﺢـ.


ۈآلْـﮢـڤـآقـ ﭔقـﭜ شًــﮱ ﻤڝـړﺢـ


آﺢـﮢـآ ڤـﭜ آړڞ آلْـﮢـڤـآقـ.


ﭥﻤﺛلْـﭜھ ﭔﭜ ١٠٠سـّﮢـآړﭜۈﮢـ


ﮗلْـھ ﺢـآڤـظـ آﭜھ چـآﻤﭜلْـۈ.


ﭔسـّ ﮢـآسـّﭜ آﮢـﭜ ﻤﮈﭜﮢـۈ


آلْـﮗلْـآﻤ ﭔﻋﮈ آلْـﺢـسـّآﭔ.


اغنية هو مين جالك في شده كلمات مكتوبة بالإنجليزية


Willy from the days 

 

My eyes are on the world in it. 

 

Monster people with melted people 

 

The drum is walking in it. 

 

And wailing full of fortunes 

 

The destitution remained a perishable commodity. 

 

The original is made by one 

 

People roofing for the bounty. 

 

And those of you are Jews 

 

Who came to you in distress? 

 

Who loves you? 

 

It's all next to you for a subject. 

 

And these friends are Bank Note 

 

Who is keeping in ten. 

 

Who asks when he hurts 

 

All countries are not necessary. 

 

Everyone wants you to die 

 

We are in the time of whipping. 

 

Anything in anything 

 

The trend is Aizabada. 

 

Everyone admires me naivety 

 

It's all money. 

 

Who bites me the chicah 

 

Your eyes came to the tile. 

 

And a grimber filled with a glass 

 

They are also not confused. 

 

People are running and people are trying 

 

Day and night like her homes. 

 

Who felt her presence? 

 

They are basically not seen. 

 

People work hard to bear witness 

 

You leave thank you gentlemen. 

 

Something that has no need 

 

And the years are Mesosh countries. 

 

Why the injustice people 

 

Oh you who eat the right of others. 

 

You who hurt people with your eyes 

 

Oh you who greeted your colleague. 

 

Just say you won a verse 

 

You who sold and who betrayed 

 

You who have been absent for so long 

 

I was waiting for your question. 

 

Why did my heart come to him? 

 

A young man was satisfied with his little. 

 

His joy was not his share 

 

He saw the torment of his company and his colleague. 

 

From whom he was always deceived 

 

Once upon a time he was describing them. 

 

What good for them they seek 

 

But they appeared to be kids before him. 

 

Many times they showed him heresies 

 

I have to live it alone. 

 

From what I saw from you I will go away 

 

In talking I am not talkative. 

 

Life is bored because of you 

 

I was hopeless. 

 

What I said my brother 

 

The son of my blood and the son of my father. 

 

And what was painted with me Boya 

 

This is what I said is a trick. 

 

Say OK Ayah be happy 

 

When all of it hurts in you. 

 

And hypocrisy has become something authorized 

 

We are in the land of hypocrisy. 

 

Represented by 100 scenarios 

 

All of it is memorizing the verse of Gamello. 

 

But I forgot that I owe him 

 

Talk after calculation. .
وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية هو مين جالك في شده كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


أضف تعليق