كلمات اغنية فريش حسين مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية فريش من غناء الفنان حسين. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية فريش كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية فريش بالفيديو

كلمات اغنية فريش


معايا فلوسها و لَو عجباني اخودها 

 

لَو ع الْمَال آه بِس الْمَال مبيعملش . 

 

مجتش صَدَفَة فِي الْبَحْرِ كُنَّا نُقْطَة 

 

كُنَّا عِيَال آه مفيش عِيَال مكبرتش . 

 

ديور عَلِيّ السُّتْرَة و نطرش أَلْف سَفَرِه 

 

مِنْ اللَّيِّ جِت يَوْم خَلَّيْت بَيَّنَّا ماكفيتش . 

 

فَات عَلَيْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَّيْنَا 

 

و اللَّيّ فَات مَات و اللَّيّ جَاس فَرِيش . 

 

زَاد عَلِيًّا الطَّلَب عشان دَفَعْتُ الثَّمَنَ 

 

ثِقَةٌ ف رَبِّي وَ نَفْسِي مبحسبهاش بِالزَّمَن . 

 

سَهِرَت سِنِين مَش سُنَّةٌ قَلْب مَات و اتدفن 

 

فُضِّلَت مشعبط نَفْسِي مِنْ شعراية الْأَمَل . 

 

فُضِّلَت أَخْبِط و أَقَع و ارْجِع و أَلْعَب تَأَنِّي 

 

مكنتش هعملها لوحدي لَو مَش جَنْبِي اخواتي . 

 

خَسِرْت نَاسٌ ف السِّكَّة و لسه هخسر تَأَنِّي 

 

مَا اللَّيّ يَخَاف عَلِيًّا اشيله فَوْق دِماغِي . 

 

الْعَيْب عَلِيّ الْعَائِب عُمَر الْعَيْبِ كَانَ عَلِيًّا 

 

و أَخُوك ابْن أُصُول بِعَمَل وَاجِبِي بِـ ايديا . 

 

الْفُلُوس مَهْمَا تَزِيد دَائِمًا تَحْت رجلايا 

 

دوايري مقفولة و بلعبها ع الضِّيق . 

 

مِن ضَهْر مظبوط لَو اتشاف حواليا 

 

و أَخُوك ابْن أُصُول شَائِل اخواتي ف عَنْيًا . 

 

أَرْبَع نَمِر صُبْح و لَيْل بودي 

 

كَأَتَمّ النَّفْس صَدْرِي مَش مَكْفِيّ . 

 

سِتّ اصفار ف حِسَابِي و مَش مَكْفِيّ 

 

عَلِيّ طُول سخنان و خَلَاص مبقتش اشتي . 

 

هلف الدُّنْيَا براحتي عائِز أَلْف الْعَالِم 

 

عائِز أَمْتَع نَفْسِي مبصش غَيْر قُدَّامِي . 

 

حَطّ تَؤُمّ و فَوَرَد تَلَمَّع جَوّا حزامي 

 

عَمِلْت نَفْسِي بِنَفْسِي الْقِرْش مجاش خَلّانِي . 

 

معايا فلوسها و لَو عجباني اخودها 

 

لَو ع الْمَال آه بِس الْمَال مبيعملش . 

 

مجتش صَدَفَة فِي الْبَحْرِ كُنَّا نُقْطَة 

 

كُنَّا عِيَال آه مفيش عِيَال مكبرتش . 

 

ديور عَلِيّ السُّتْرَة و نطرش أَلْف سَفَرِه 

 

مِنْ اللَّيِّ جِت يَوْم خَلَّيْت بَيَّنَّا ماكفيتش . 

 

فَات عَلَيْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَّيْنَا 

 

و اللَّيّ فَات مَات و اللَّيّ جَاس فَرِيش . 

 

عَلِيّ صَحّ الصِّح مبغلطش 

 

صورَةٌ طِبْقَ الأَصْلِ مفلترش . 

 

عَلَيَّ قَلْبِي بِقَوْل و مبفكرش 

 

عَلِيّ طُول مَفْعُولٌ و مبكترش . 

 

اُكْس بِي عَلِيّ الْأَلْف مفول الْخِبْرَة 

 

أَسْرَار فِي دِماغِي أُكَنِّي مَحْضَر الْخُطَّة . 

 

مَيِّتَيْن سِلْسِلَة و نَسِيَت ف يَوْم ادبلها 

 

عَايِش حَقِيقَتَي و مَش مُحْتَاجٌ أَمْثَلُهَا . 

 

ديور و فيندي جُيُوب مليانة ل آخِرِهَا 

 

تَعِبَت فِيهَا عشان مفضلش فاكرها . 

 

مُنِير الكينج قَالَ لَوْ مَالَتْ أَعْدَلُهَا 

 

خلصانه ياخويا دَه اللَّيّ تَمّ . 

 

معايا فلوسها و لَو عجباني اخودها 

 

لَو ع الْمَال آه بِس الْمَال مبيعملش . 

 

مجتش صَدَفَة فِي الْبَحْرِ كُنَّا نُقْطَة 

 

كُنَّا عِيَال آه مفيش عِيَال مكبرتش . 

 

ديور عَلِيّ السُّتْرَة و نطرش أَلْف سَفَرِه 

 

مِنْ اللَّيِّ جِت يَوْم خَلَّيْت بَيَّنَّا ماكفيتش . 

 

فَات عَلَيْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَّيْنَا 

 

و اللَّيّ فَات مَات و اللَّيّ جَاس فَرِيش . .كلمات اغنية فريش حسين مكتوبة بالزخرفة


ﻤﻋآﭜآ ڤـلْـۈسـّھآ ۈ لْـۈ ﻋچـﭔآﮢـﭜ آخـۈﮈھآ


لْـۈ ﻋ آلْـﻤآلْـ آھ ﭔسـّ آلْـﻤآلْـ ﻤﭔﭜﻋﻤلْـشًـ.


ﻤچـﭥشًـ ڝـﮈڤـﮧ ڤـﭜ آلْـﭔﺢـړ ﮗﮢـآ ﮢـقـطـﮧ


ﮗﮢـآ ﻋﭜآلْـ آھ ﻤڤـﭜشًـ ﻋﭜآلْـ ﻤﮗﭔړﭥشًـ.


ﮈﭜۈړ ﻋلْـﭜ آلْـسـّﭥړﮧ ۈ ﮢـطـړشًـ آلْـڤـ سـّڤـړﮧ


ﻤﮢـ آلْـلْـﭜ چـﭥ ﭜۈﻤ خـلْـﭜﭥ ﭔﭜﮢـآ ﻤآﮗڤـﭜﭥشًـ.


ڤـآﭥ ﻋلْـﭜﮢـآ آلْـﺢـﻤﮈ لْـلْـھ ﻋﮈﭜﮢـآ


ۈ آلْـلْـﭜ ڤـآﭥ ﻤآﭥ ۈ آلْـلْـﭜ چـآسـّ ڤـړﭜشًـ.


ڒآﮈ ﻋلْـﭜآ آلْـطـلْـﭔ ﻋشًـآﮢـ ﮈڤـﻋﭥ آلْـﺛﻤﮢـ


ﺛقـﮧ ڤـ ړﭔﭜ ۈ ﮢـڤـسـّﭜ ﻤﭔﺢـسـّﭔھآشًـ ﭔآلْـڒﻤﮢـ.


سـّھړﭥ سـّﮢـﭜﮢـ ﻤشًـ سـّﮢـﮧ قـلْـﭔ ﻤآﭥ ۈ آﭥﮈڤـﮢـ


ڤـڞلْـﭥ ﻤشًـﻋﭔطـ ﮢـڤـسـّﭜ ﻤﮢـ شًـﻋړآﭜﮧ آلْـآﻤلْـ.


ڤـڞلْـﭥ آخـﭔطـ ۈ آقـﻋ ۈ آړچـﻋ ۈ آلْـﻋﭔ ﭥآﮢـﭜ


ﻤﮗﮢـﭥشًـ ھﻋﻤلْـھآ لْـۈﺢـﮈﭜ لْـۈ ﻤشًـ چـﮢـﭔﭜ آخـۈآﭥﭜ.


خـسـّړﭥ ﮢـآسـّ ڤـ آلْـسـّﮗﮧ ۈ لْـسـّھ ھخـسـّړ ﭥآﮢـﭜ


ﻤآ آلْـلْـﭜ ﭜخـآڤـ ﻋلْـﭜآ آشًـﭜلْـھ ڤـۈقـ ﮈﻤآﻏﭜ.


آلْـﻋﭜﭔ ﻋلْـﭜ آلْـﻋآﭜﭔ ﻋﻤړ آلْـﻋﭜﭔ ﮗآﮢـ ﻋلْـﭜآ


ۈ آخـۈﮗ آﭔﮢـ آڝـۈلْـ ﭔﻋﻤلْـ ۈآچـﭔﭜ ﭔ آﭜﮈﭜآ.


آلْـڤـلْـۈسـّ ﻤھﻤآ ﭥڒﭜﮈ ﮈآﭜﻤآ ﭥﺢـﭥ ړچـلْـآﭜآ


ﮈۈآﭜړﭜ ﻤقـڤـۈلْـﮧ ۈ ﭔلْـﻋﭔھآ ﻋ آلْـڞﭜقـ.


ﻤﮢـ ڞھړ ﻤظـﭔۈطـ لْـۈ آﭥشًـآڤـ ﺢـۈآلْـﭜآ


ۈ آخـۈﮗ آﭔﮢـ آڝـۈلْـ شًـآﭜلْـ آخـۈآﭥﭜ ڤـ ﻋﮢـﭜآ.


آړﭔﻋ ﮢـﻤړ ڝـﭔﺢـ ۈ لْـﭜلْـ ﭔۈﮈﭜ


ﮗآﭥﻤ آلْـﮢـڤـسـّ ڝـﮈړﭜ ﻤشًـ ﻤﮗڤـﭜ.


سـّﭥ آڝـڤـآړ ڤـ ﺢـسـّآﭔﭜ ۈ ﻤشًـ ﻤﮗڤـﭜ


ﻋلْـﭜ طـۈلْـ سـّخـﮢـآﮢـ ۈ خـلْـآڝـ ﻤﭔقـﭥشًـ آشًـﭥﭜ.


ھلْـڤـ آلْـﮈﮢـﭜآ ﭔړآﺢـﭥﭜ ﻋآﭜڒ آلْـڤـ آلْـﻋآلْـﻤ


ﻋآﭜڒ آﻤﭥﻋ ﮢـڤـسـّﭜ ﻤﭔڝـشًـ ﻏﭜړ قـﮈآﻤﭜ.


ﺢـطـ ﭥۈﻤ ۈ ڤـۈړﮈ ﭥلْـﻤﻋ چـۈآ ﺢـڒآﻤﭜ


ﻋﻤلْـﭥ ﮢـڤـسـّﭜ ﭔﮢـڤـسـّﭜ آلْـقـړشًـ ﻤچـآشًـ خـلْـآﮢـﭜ.


ﻤﻋآﭜآ ڤـلْـۈسـّھآ ۈ لْـۈ ﻋچـﭔآﮢـﭜ آخـۈﮈھآ


لْـۈ ﻋ آلْـﻤآلْـ آھ ﭔسـّ آلْـﻤآلْـ ﻤﭔﭜﻋﻤلْـشًـ.


ﻤچـﭥشًـ ڝـﮈڤـﮧ ڤـﭜ آلْـﭔﺢـړ ﮗﮢـآ ﮢـقـطـﮧ


ﮗﮢـآ ﻋﭜآلْـ آھ ﻤڤـﭜشًـ ﻋﭜآلْـ ﻤﮗﭔړﭥشًـ.


ﮈﭜۈړ ﻋلْـﭜ آلْـسـّﭥړﮧ ۈ ﮢـطـړشًـ آلْـڤـ سـّڤـړﮧ


ﻤﮢـ آلْـلْـﭜ چـﭥ ﭜۈﻤ خـلْـﭜﭥ ﭔﭜﮢـآ ﻤآﮗڤـﭜﭥشًـ.


ڤـآﭥ ﻋلْـﭜﮢـآ آلْـﺢـﻤﮈ لْـلْـھ ﻋﮈﭜﮢـآ


ۈ آلْـلْـﭜ ڤـآﭥ ﻤآﭥ ۈ آلْـلْـﭜ چـآسـّ ڤـړﭜشًـ.


ﻋلْـﭜ ڝـﺢـ آلْـڝـﺢـ ﻤﭔﻏلْـطـشًـ


ڝـۈړﮧ طـﭔقـ آلْـآڝـلْـ ﻤڤـلْـﭥړشًـ.


ﻋلْـﭜ قـلْـﭔﭜ ﭔقـۈلْـ ۈ ﻤﭔڤـﮗړشًـ


ﻋلْـﭜ طـۈلْـ ﻤڤـﻋۈلْـ ۈ ﻤﭔﮗﭥړشًـ.


آﮗسـّ ﭔﭜ ﻋلْـﭜ آلْـآلْـڤـ ﻤڤـۈلْـ آلْـخـﭔړﮧ


آسـّړآړ ڤـﭜ ﮈﻤآﻏﭜ آﮗﮢـﭜ ﻤﺢـڞړ آلْـخـطـﮧ.


ﻤﭜﭥﭜﮢـ سـّلْـسـّلْـﮧ ۈ ﮢـسـّﭜﭥ ڤـ ﭜۈﻤ آﮈﭔلْـھآ


ﻋآﭜشًـ ﺢـقـﭜقـﭥﭜ ۈ ﻤشًـ ﻤﺢـﭥآچـ آﻤﺛلْـھآ.


ﮈﭜۈړ ۈ ڤـﭜﮢـﮈﭜ چـﭜۈﭔ ﻤلْـﭜآﮢـﮧ لْـ آخـړھآ


ﭥﻋﭔﭥ ڤـﭜھآ ﻋشًـآﮢـ ﻤڤـڞلْـشًـ ڤـآﮗړھآ.


ﻤﮢـﭜړ آلْـﮗﭜﮢـچـ قـآلْـ لْـۈ ﻤآلْـﭥ آﻋﮈلْـھآ


خـلْـڝـآﮢـھ ﭜآخـۈﭜآ ﮈھ آلْـلْـﭜ ﭥﻤ.


ﻤﻋآﭜآ ڤـلْـۈسـّھآ ۈ لْـۈ ﻋچـﭔآﮢـﭜ آخـۈﮈھآ


لْـۈ ﻋ آلْـﻤآلْـ آھ ﭔسـّ آلْـﻤآلْـ ﻤﭔﭜﻋﻤلْـشًـ.


ﻤچـﭥشًـ ڝـﮈڤـﮧ ڤـﭜ آلْـﭔﺢـړ ﮗﮢـآ ﮢـقـطـﮧ


ﮗﮢـآ ﻋﭜآلْـ آھ ﻤڤـﭜشًـ ﻋﭜآلْـ ﻤﮗﭔړﭥشًـ.


ﮈﭜۈړ ﻋلْـﭜ آلْـسـّﭥړﮧ ۈ ﮢـطـړشًـ آلْـڤـ سـّڤـړﮧ


ﻤﮢـ آلْـلْـﭜ چـﭥ ﭜۈﻤ خـلْـﭜﭥ ﭔﭜﮢـآ ﻤآﮗڤـﭜﭥشًـ.


ڤـآﭥ ﻋلْـﭜﮢـآ آلْـﺢـﻤﮈ لْـلْـھ ﻋﮈﭜﮢـآ


ۈ آلْـلْـﭜ ڤـآﭥ ﻤآﭥ ۈ آلْـلْـﭜ چـآسـّ ڤـړﭜشًـ.


اغنية فريش كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I have her money and if I like it I take it 

 

If it's about money, yes, but money doesn't work. 

 

It didn't come by chance in the sea we were a point 

 

We were kids, oh there are no kids, I didn't grow up. 

 

Turn on the jacket and send a thousand trips 

 

For the day came when you left us alone. 

 

We missed it, thank God, we passed 

 

And the one who passed died and the one who sat fresh 

 

The request increased on me because I paid the price 

 

Trust in God and myself I don't count it in time. 

 

I stayed up for years, not a year, a heart that died and was buried 

 

I preferred to cling to myself from the poetry of hope. 

 

I preferred to hit and fall and come back and play carefully 

 

I wouldn't have done it alone if my sisters were not next to me. 

 

I lost people on the tracks and I'm still going to lose slowly 

 

What is afraid for me I carry it over my brain 

 

The fault is on the fault, the shame was on me Omar the fault was on me 

 

And your brother is the son of origins by doing my duty with my hands. 

 

No matter how much money increases, it's always under my feet. 

 

My circles are closed and I play them narrowly. 

 

From the back right if I see around me 

 

And your brother is the son of Asool Shael my sisters in my eyes. 

 

Four tigers morning and night Bodhi 

 

I am holding my breath my chest is not enough 

 

Six zeros in my account and it is not enough 

 

Always hot and that's it, I don't want anymore. 

 

I will go around the world as I like I want to go around the world 

 

I want to entertain myself with a spit other than in front of me. 

 

Put twins and Ford shine inside my belt. 

 

I made myself myself the shark didn't come and left me. 

 

I have her money and if I like it I take it 

 

If it's about money, yes, but money doesn't work. 

 

It didn't come by chance in the sea we were a point 

 

We were kids, oh there are no kids, I didn't grow up. 

 

Turn on the jacket and send a thousand trips 

 

For the day came when you left us alone. 

 

We missed it, thank God, we passed 

 

And the one who passed died and the one who sat fresh 

 

On the right right I don't make a mistake 

 

A facsimile photograph. 

 

On my heart I say and I don't think 

 

It has a long effect and it doesn't work. 

 

XP on a thousand full of experience 

 

Secrets in my brain that I am the record of the plan . 

 

Two hundred chains and I forgot one day to double it 

 

I live my truth and I don't need to represent it. 

 

Dior and Fendi pockets full to the end 

 

I got tired of it because I don't remember it. 

 

Munir Alking said if she leans I will adjust it 

 

We finished it, my brother, this is what was done. 

 

I have her money and if I like it I take it 

 

If it's about money, yes, but money doesn't work. 

 

It didn't come by chance in the sea we were a point 

 

We were kids, oh there are no kids, I didn't grow up. 

 

Turn on the jacket and send a thousand trips 

 

For the day came when you left us alone. 

 

We missed it, thank God, we passed 

 

And the one who passed died and the one who sat fresh .
وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية فريش كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)