كلمات اغنية إنتي السبب بيغ سام مكتوبة كاملة

Mahmud
0
كلمات اغنية إنتي السبب من غناء الفنان بيغ سام. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية إنتي السبب كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية إنتي السبب بيغ سام بالفيديو

كلمات اغنية إنتي السبب


يَا ضَحِكُه اللَّحْن الْحُلْو . 

 

يَا الْوَجْه اللَّيّ مَا اجملو 

 

يَا خَيْلَ بِرُمْح فِي تَضَارِيس . 

 

كُلّ كَلَامِي وأغانيه 

 

اللَّيّ تسجلو ياللي لِمَا . 

 

يلمحها بَيْت القصيد 

 

يُعَاتِب الْقَائِل وَالْقَوْل . 

 

لَو تلمحها الْعَيْنِ مِنْ بَعِيدٍ 

 

رُوحِي تَرَسَّم طَرِيق . 

 

مَهْمَا تَاه الْوُصُول 

 

فِي بَالِي لَو صَعُب . 

 

اللّقَى رح أَكْتُبَ لَك 

 

بروحي إلَى أَنْ نَلْتَقِيَ . 

 

لَو قَلْبِي فِي آخِرِ سُمًّا 

 

رح يكوني السَّعْي . 

 

إلَى أَنْ أرتقي 

 

صوريني بِعَيْنِك اللَّيّ . 

 

فِيهَا يَحِلَّا هالوجود 

 

انتي نَسَمَة بِعِزّ صَيْفِي . 

 

انتي ضَمَّه بِهَا الْبُرُود 

 

يُكَبِّر الْمُشْتَاق شَوْقَه . 

 

وتذبل فَبَعْدَك وُرُود 

 

فيكي حَطَمَت الْحُدُود . 

 

بتسأل وَتَقُول يَعْنِي مَعْقُول 

 

بَالُك فِي ضحكتي لسا مَشْغُولٌ . 

 

لسا بتسأل عَن جديتي وَأَقُول 

 

أَيُوا أَنَا هَائِمٌ بتغيب . 

 

كتير واستنى تَبْريرٌ 

 

وَلَمَّا تَضْحَك أَنْسَى . 

 

كُلِّ شَيِّ بيصير 

 

واتغاضى أَنُو . 

 

هالغياب مستثير 

 

شَوْقِي اللَّيّ قَائِمٌ . 

 

حرري الْجَيْش السَّكَن 

 

بِي ياللي فِي عيونك عريني . 

 

انثري الضحكات 

 

فِي دُنْيَايَ وفيكي انثريني . 

 

زانت الدُّنْيَا بحضورك 

 

والخبايا تحتويني . 

 

وصوتك الْعَذْب الضحوكي 

 

يُثَلِّج الرُّوح وسنيني . 

 

انتي السَّبَب انتي السَّبَب 

 

يَوْم اللَّيّ رُدَّت . 

 

رُوحِي فِيهِ بِلَا طَلَبٍ 

 

انتي السَّبَب انتي السَّبَب . 

 

يَوْم إِنِّي أَقْوَى بِنَصّ 

 

حروبي بِلَا سَبَبٍ . 

 

انتي السَّبَب انتي السَّبَب 

 

اللَّيّ سَكَن مَوَال . 

 

وَكُلُّ بَيْتٍ انحسب 

 

انتي السَّبَب وَكُلّ سَبَبٌ . 

 

خَلّانِي فَوْق شَعْر 

 

وَحُرُوف كُلٍّ مِنْ كُتُبِ . 

 

بتسأل وَتَقُول يَعْنِي مَعْقُول 

 

بَالُك فِي ضحكتي لسا مَشْغُولٌ . 

 

لسا بتسأل عَن جديتي وَأَقُول 

 

أَيُوا أَنَا هَائِمٌ . 

 

بتغيب كتير واستنى تَبْريرٌ 

 

وَلَمَّا تَضْحَك أَنْسَى . 

 

كُلِّ شَيِّ بيصير 

 

واتغاضى أَنُو . 

 

هالغياب مستثير 

 

شَوْقِي اللَّيّ قَائِمٌ . .كلمات اغنية إنتي السبب بيغ سام مكتوبة بالزخرفة


ﭜآ ڞﺢـﮗﮧ آلْـلْـﺢـﮢـ آلْـﺢـلْـۈ.


ﭜآ آلْـۈچـھ آلْـلْـﭜ ﻤآ آچـﻤلْـۈ


ﭜآ خـﭜلْـ ﭔړﻤﺢـ ڤـﭜ ﭥڞآړﭜسـّ.


ﮗلْـ ﮗلْـآﻤﭜ ۈأﻏآﮢـﭜھ


آلْـلْـﭜ ﭥسـّچـلْـۈ ﭜآلْـلْـﭜ لْـﻤآ.


ﭜلْـﻤﺢـھآ ﭔﭜﭥ آلْـقـڝـﭜﮈ


ﭜﻋآﭥﭔ آلْـقـآﭜلْـ ۈآلْـقـۈلْـ.


لْـۈ ﭥلْـﻤﺢـھآ آلْـﻋﭜﮢـ ﻤﮢـ ﭔﻋﭜﮈ


ړۈﺢـﭜ ﭥړسـّﻤ طـړﭜقـ.


ﻤھﻤآ ﭥآھ آلْـۈڝـۈلْـ


ڤـﭜ ﭔآلْـﭜ لْـۈ ڝـﻋﭔ.


آلْـلْـقــﮯ ړﺢـ آﮗﭥﭔ لْـﮗ


ﭔړۈﺢـﭜ إلْــﮯ أﮢـ ﮢـلْـﭥقـﭜ.


لْـۈ قـلْـﭔﭜ ڤـﭜ آخـړ سـّﻤآ


ړﺢـ ﭜﮗۈﮢـﭜ آلْـسـّﻋﭜ.


إلْــﮯ أﮢـ أړﭥقـﭜ


ڝـۈړﭜﮢـﭜ ﭔﻋﭜﮢـﮗ آلْـلْـﭜ.


ڤـﭜھآ ﭜﺢـلْـآ ھآلْـۈچـۈﮈ


آﮢـﭥﭜ ﮢـسـّﻤﮧ ﭔﻋڒ ڝـﭜڤـﭜ.


آﮢـﭥﭜ ڞﻤﮧ ﭔھآ آلْـﭔړۈﮈ


ﭜﮗﭔړ آلْـﻤشًـﭥآقـ شًـۈقـھ.


ۈﭥڎﭔلْـ ڤـﭔﻋﮈﮗ ۈړۈﮈ


ڤـﭜﮗﭜ ﺢـطـﻤﭥ آلْـﺢـﮈۈﮈ.


ﭔﭥسـّألْـ ۈﭥقـۈلْـ ﭜﻋﮢـﭜ ﻤﻋقـۈلْـ


ﭔآلْـﮗ ڤـﭜ ڞﺢـﮗﭥﭜ لْـسـّآ ﻤشًـﻏۈلْـ.


لْـسـّآ ﭔﭥسـّألْـ ﻋﮢـ چـﮈﭜﭥﭜ ۈأقـۈلْـ


أﭜۈآ أﮢـآ ھآﭜﻤ ﭔﭥﻏﭜﭔ.


ﮗﭥﭜړ ۈآسـّﭥﮢــﮯ ﭥﭔړﭜړ


ۈلْـﻤآ ﭥڞﺢـﮗ أﮢـسـّـﮯ.


ﮗلْـ شًـﭜ ﭔﭜڝـﭜړ


ۈآﭥﻏآڞـﮯ آﮢـۈ.


ھآلْـﻏﭜآﭔ ﻤسـّﭥﺛﭜړ


شًـۈقـﭜ آلْـلْـﭜ قـآﭜﻤ.


ﺢـړړﭜ آلْـچـﭜشًـ آلْـسـّﮗﮢـ


ﭔﭜ ﭜآلْـلْـﭜ ڤـﭜ ﻋﭜۈﮢـﮗ ﻋړﭜﮢـﭜ.


آﮢـﺛړﭜ آلْـڞﺢـﮗآﭥ


ڤـﭜ ﮈﮢـﭜآﭜ ۈڤـﭜﮗﭜ آﮢـﺛړﭜﮢـﭜ.


ڒآﮢـﭥ آلْـﮈﮢـﭜآ ﭔﺢـڞۈړﮗ


ۈآلْـخـﭔآﭜآ ﭥﺢـﭥۈﭜﮢـﭜ.


ۈڝـۈﭥﮗ آلْـﻋڎﭔ آلْـڞﺢـۈﮗﭜ 


ﭜﺛلْـچـ آلْـړۈﺢـ ۈسـّﮢـﭜﮢـﭜ.


آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ


ﭜۈﻤ آلْـلْـﭜ ړﮈﭥ.


ړۈﺢـﭜ ڤـﭜھ ﭔلْـآ طـلْـﭔ


آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ.


ﭜۈﻤ آﮢـﭜ أقـۈـﮯ ﭔﮢـڝـ


ﺢـړۈﭔﭜ ﭔلْـآ سـّﭔﭔ.


آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ


آلْـلْـﭜ سـّﮗﮢـ ﻤۈآلْـ.


ۈﮗلْـ ﭔﭜﭥ آﮢـﺢـسـّﭔ


آﮢـﭥﭜ آلْـسـّﭔﭔ ۈﮗلْـ سـّﭔﭔ.


خـلْـآﮢـﭜ ڤـۈقـ شًـﻋړ


ۈﺢـړۈڤـ ﮗلْـ ﻤﮢـ ﮗﭥﭔ.


ﭔﭥسـّألْـ ۈﭥقـۈلْـ ﭜﻋﮢـﭜ ﻤﻋقـۈلْـ


ﭔآلْـﮗ ڤـﭜ ڞﺢـﮗﭥﭜ لْـسـّآ ﻤشًـﻏۈلْـ.


لْـسـّآ ﭔﭥسـّألْـ ﻋﮢـ چـﮈﭜﭥﭜ ۈأقـۈلْـ


أﭜۈآ أﮢـآ ھآﭜﻤ.


ﭔﭥﻏﭜﭔ ﮗﭥﭜړ ۈآسـّﭥﮢــﮯ ﭥﭔړﭜړ


ۈلْـﻤآ ﭥڞﺢـﮗ أﮢـسـّـﮯ.


ﮗلْـ شًـﭜ ﭔﭜڝـﭜړ


ۈآﭥﻏآڞـﮯ آﮢـۈ.


ھآلْـﻏﭜآﭔ ﻤسـّﭥﺛﭜړ


شًـۈقـﭜ آلْـلْـﭜ قـآﭜﻤ.


اغنية إنتي السبب كلمات مكتوبة بالإنجليزية


O laugh of the sweet melody.

 

O Face that is so beautiful

 

O horses with a spear in the wilderness.

 

All my words and songs

 

Who are you to register?

 

hinted by the verse

 

He reprimands the saying and the saying.

 

If the eye could see it from afar,

 

My soul draws a path.

 

no matter how far

 

In my mind it is difficult.

 

I will write to you

 

My soul is until we meet.

 

If my heart were in another poison

 

Please be the quest.

 

until I rise

 

Picture me with your own eyes.

 

Where does existence settle?

 

You are a breath of summer glory.

 

You caught him in the cold

 

The derivation magnifies his longing.

 

and wither after you roses

 

Vicki broke the boundaries.

 

You ask and say it means reasonable

 

Your mind in my laughter is still busy.

 

You are still asking about my grandmother and I say

 

I am wandering by being absent.

 

A lot and I wait for justification

 

And when you laugh, I forget.

 

everything will happen

 

And I ignored it.

 

Exciting absence

 

Shawqi Al-Qaim.

 

liberate the housing army

 

My nakedness in your eyes.

 

spread laughter

 

In my world and in you, Enrich me.

 

The world beautified with your presence

 

And the crypts contain me.

 

And your sweet, laughing voice

 

It snows the soul and my years.

 

You are the reason You are the reason

 

The day you replied.

 

My spirit in it is without desire

 

You are the reason, you are the cause.

 

The day I am stronger with a text

 

My wars are for no reason.

 

You are the reason You are the reason

 

The one who lived with money.

 

And every house is counted

 

You are the reason and every reason.

 

make me above my hair

 

And the letters of each of the books.

 

You ask and say it means reasonable

 

Your mind in my laughter is still busy.

 

You are still asking about my grandmother and I say

 

I am a wanderer.

 

You're missing a lot, and I'm waiting for an explanation

 

And when you laugh, I forget.

 

everything will happen

 

And I ignored it.

 

Exciting absence

 

Shawqi Al-Qaim. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية إنتي السبب بيغ سام كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)