كلمات مهرجان سكنتك تهمه عصام صاصا مكتوبة كاملة

صنديد
0

كلمات مهرجان سكنتك تهمه من غناء عصام صاصا. كلمات المهرجان من تأليف عبده روقه وتوزيع كيمو الديب. ويقدم موقع صنديد قراءة كلمات مهرجان سكنتك تهمه مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات مهرجان سكنتك تهمه بالفيديو

كلمات مهرجان سكنتك تهمه


مَا بِلاش بِكَأْسِه مِن الكيوف . 

 

جالي اِنْتِكَاسُه دِيَمًا عَيْنِي 

 

عَلِيّ الرّقَّاصَة . 

 

لِمَا تهز فِي وَسَطِهَا 

 

الْبَتّ جَامِدَة طِبّ بِرَاحَة . 

 

وَاحِدَةً وَاحِدَةً آه يالهوي 

 

بِنَظَرِه جَاحِدُه . 

 

ع الدوغري أَنَا عَيْنِي مِنْهَا 

 

أَنَا مَش هعدي أَنَا سُخِّن . 

 

و عائِز أُؤَدِّي أَوَّل 

 

مَا النَّقْلَة تُفْضِي . 

 

هخد أَجْدَع مَقُولَة 

 

دَه انتي الْمُهِمَّة . 

 

دَه أَنَا بشتقلك 

 

بزمه خَاصَّة . 

 

يَا بِتّ و مَش 

 

و تخدي معايا جَوْلَةٌ . 

 

سنكتك تُهْمَة بِس صحابك 

 

نَاسٌ مَش فاهمه ضَرَبَه بِشَرْطِه . 

 

دِمَاغُهَا وَهْمِه قَاعِدَةٌ 

 

تَدُور نَحْل رَوْحٌ خبيها . 

 

مُمْكِنٌ ابروز وَشُكَّ فِيهَا 

 

وَكَتَب حَرْفَي و اسْمِي عَلَيْهَا . 

 

يابني أَنْت هتتسحل 

 

عَمّ المغامر . 

 

جَي بيديني أَوَامِر 

 

قَالَ آيَةً فاكرني . 

 

تَأْمُر قُدَّام الْبَتّ 

 

فَاجِرٌ هسحب . 

 

موزنبتي و هروح 

 

ارْكَب مركبتي . 

 

و أَنْدَه للبت حبيبتي وَقَطْف 

 

وَرَقُ الشَّجَرِ . 

 

آيَة خت كِرْشَة طَرْشَة 

 

حُلْوَةٌ مُتْعَة حرشه . 

 

أَنْت آيَة فاكرها فَرَشَّه دِي 

 

مِلْك لِيَا وَبَسّ . 

 

أَي لَفّ يُو بودي 

 

الاجيبشن و السعودي . 

 

أَحَبّ وَفَاء وشرين و رُوِي 

 

وَبِقَطْع زِيّ المقص . 

 

فَارْض سيطرتي عَلِيّ 

 

أَي فارده ديرتي . 

 

كُلّ ليكي قَطَعَه جارتي 

 

وَأَيّ بِلَاد بِلَادِي يَا جِيمس . 

 

بوندي عُنّاب عَلِيّ تَمْرُ هِنْدِيٍّ 

 

أَنَا قَائِد أَنْت جُنْدِيّ . 

 

قُدَّامِي اخرك فاضِي 

 

تتعاركو لَيَّة وتعاركتو . 

 

ختو آيَة أَنَا بِضَرْب 

 

بِـ ارباجي وانتو بتيجو بطلكو . 

 

أَرْشَد يَا جَامِد وَحَيَّات 

 

أُمِّي مَا سِيبُو . 

 

يَا حَامِدٍ لَوْ يَقِف قُدَّامِي 

 

صَامَت هدفعلي . 

 

بِنَفْسِي كارته خزنتي عبتها 

 

كُلّ الْأَخْصَام أَصْل أَنَا . 

 

حبيت عدوتها 

 

عدوني وَأَنَا طَيَّب . 

 

هعملكو مُرَكَّبٌ 

 

وَضَرَب فِيتامِين وسيكب . 

 

خَلَّيْت بَطْنَك تكركب 

 

دَه عقلو دَه مَغِيب . 

 

هَزِئ البلوزه قرصاتك 

 

يَا ستاكوزا . 

 

زاتس مَي يَا زَمِيلِي 

 

محجوزه مَلَكَان لِهَذَا . 

 

الشَّابّ إنَّا لَنْ اُتْرُكْهَا دِي 

 

اُسْتُفْتِي مِنْ حَقِّي . 

 

افكرها دِي لسه مِنْ التَّوْكِيلِ 

 

و بشوكها وحببها أَسَد و بب . 

 

الشغله خَالِصَة أَنَا ماشِي 

 

أَنَا عِنْدِي جِلْسَة . 

 

معايا أَخَوات مِن الابلسه 

 

المافيا الحكاكين . 

 

قَلْبِك يستوقي فِي السَّاحَةِ 

 

هتبقي قَهْوَة . 

 

مبسبش لِخَصْمِي 

 

مَأْوِي أَنَا رَيِّس الْكُمَّيْن . .
مهرجان سكنتك تهمه كلمات مكتوبة بالزخرفة


ﻤآ ﭔلْـآشًـ ﭔﮗآسـّھ ﻤﮢـ آلْـﮗﭜۈڤـ.


چـآلْـﭜ آﮢـﭥﮗآسـّھ ﮈﭜﻤآ ﻋﭜﮢـﭜ


ﻋلْـﭜ آلْـړقـآڝـھ.


لْـﻤآ ﭥھڒ ڤـﭜ ۈسـّطـھآ


آلْـﭔﭥ چـآﻤﮈھ طـﭔ ﭔړآﺢـھ.


ۈآﺢـﮈھ ۈآﺢـﮈھ آھ ﭜآلْـھۈﭜ


ﭔﮢـظـړھ چـآﺢـﮈھ.


ﻋ آلْـﮈۈﻏړﭜ آﮢـآ ﻋﭜﮢـﭜ ﻤﮢـھآ


آﮢـآ ﻤشًـ ھﻋﮈﭜ آﮢـآ سـّخـﮢـ.


ۈ ﻋآﭜڒ آۈﮈﭜ آۈلْـ


ﻤآ آلْـﮢـقـلْـھ ﭥڤـڞﭜ.


ھخـﮈ آچـﮈﻋ ﻤقـۈلْـھ


ﮈھ آﮢـﭥﭜ آلْـﻤھﻤھ.


ﮈھ آﮢـآ ﭔشًـﭥقـلْـﮗ


ﭔڒﻤھ خـآڝـھ.


ﭜآ ﭔﭥ ۈ ﻤشًـ


ۈ ﭥخـﮈﭜ ﻤﻋآﭜآ چـۈلْـھ.


سـّﮢـﮗﭥﮗ ﭥھﻤھ ﭔسـّ ڝـﺢـآﭔﮗ


ﮢـآسـّ ﻤشًـ ڤـآھﻤھ ڞړﭔھ ﭔشًـړطـھ.


ﮈﻤآﻏھآ ۈھﻤھ قـآﻋﮈھ


ﭥﮈۈړ ﮢـﺢـلْـ ړۈﺢـ خـﭔﭜھآ.


ﻤﻤﮗﮢـ آﭔړۈڒ ۈشًـﮗ ڤـﭜھآ


ۈﮗﭥﭔ ﺢـړڤـﭜ ۈ آسـّﻤﭜ ﻋلْـﭜھآ.


ﭜآﭔﮢـﭜ آﮢـﭥ ھﭥﭥسـّﺢـلْـ


ﻋﻤ آلْـﻤﻏآﻤړ.


چـﭜ ﭔﭜﮈﭜﮢـﭜ أۈآﻤړ


قـآلْـ آﭜھ ڤـآﮗړﮢـﭜ.


ﭥآﻤړ قـﮈآﻤ آلْـﭔﭥ


ڤـآچـړ ھسـّﺢـﭔ.


ﻤۈڒﮢـﭔﭥﭜ ۈ ھړۈﺢـ


آړﮗﭔ ﻤړﮗﭔﭥﭜ.


ۈ آﮢـﮈھ لْـلْـﭔﭥ ﺢـﭔﭜﭔﭥﭜ ۈقـطـڤـ


ۈړقـ آلْـشًـچـړ.


آﭜھ خـﭥ ﮗړشًـھ طـړشًـھ


ﺢـلْـۈھ ﻤﭥﻋھ ﺢـړشًـھ.


آﮢـﭥ آﭜھ ڤـآﮗړھآ ڤـړشًـھ ﮈﭜ


ﻤلْـﮗ لْـﭜآ ۈﭔسـّ.


آﭜ لْـڤـ ﭜۈ ﭔۈﮈﭜ


آلْـآچـﭜﭔشًـﮢـ ۈ آلْـسـّﻋۈﮈﭜ.


آﺢـﭔ ۈڤـآء ۈشًـړﭜﮢـ ۈ ړۈﭜ


ۈﭔقـطـﻋ ڒﭜ آلْـﻤقـڝـ.


ڤـآړڞ سـّﭜطـړﭥﭜ ﻋلْـﭜ


آﭜ ڤـآړﮈھ ﮈﭜړﭥﭜ.


ﮗلْـ لْـﭜﮗﭜ قـطـﻋھ چـآړﭥﭜ


ۈآﭜ ﭔلْـآﮈ ﭔلْـآﮈﭜ ﭜآ چـﭜﻤسـّ.


ﭔۈﮢـﮈﭜ ﻋﮢـآﭔ ﻋلْـﭜ ﭥﻤړ ھﮢـﮈﭜ


آﮢـآ قـآـﮱﮈ آﮢـﭥ چـﮢـﮈﭜ.


قـﮈآﻤﭜ آخـړﮗ ڤـآڞﭜ


ﭥﭥﻋآړﮗۈ لْـﭜھ ۈﭥﻋآړﮗﭥۈ.


خـﭥۈ آﭜھ آﮢـآ ﭔڞړﭔ


ﭔ آړﭔآچـﭜ ۈآﮢـﭥۈ ﭔﭥﭜچـۈ ﭔطـلْـﮗۈ.


آړشًـﮈ ﭜآ چـآﻤﮈ ۈﺢـﭜآﭥ


آﻤﭜ ﻤآ سـّﭜﭔۈ.


ﭜآ ﺢـآﻤﮈ لْـۈ ﭜقـڤـ قـﮈآﻤﭜ


ڝـآﻤﭥ ھﮈڤـﻋلْـﭜ.


ﭔﮢـڤـسـّﭜ ﮗآړﭥھ خـڒﮢـﭥﭜ ﻋﭔﭥھآ


ﮗلْـ آلْـآخـڝـآﻤ آڝـلْـ آﮢـآ.


ﺢـﭔﭜﭥ ﻋﮈۈﭥھآ


ﻋﮈۈﮢـﭜ ۈآﮢـآ طـﭜﭔ.


ھﻋﻤلْـﮗۈ ﻤړﮗﭔ


ۈڞړﭔ ڤـﭜﭥآﻤﭜﮢـ ۈسـّﭜﮗﭔ.


خـلْـﭜﭥ ﭔطـﮢـﮗ ﭥﮗړﮗﭔ


ﮈھ ﻋقـلْـۈ ﮈھ ﻤﻏﭜﭔ.


ھڒﭜ آلْـﭔلْـۈڒھ قـړڝـآﭥﮗ


ﭜآ سـّﭥآﮗۈڒآ.


ڒآﭥسـّ ﻤﭜ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ


ﻤﺢـچـۈڒھ ﻤلْـﮗآﮢـ لْـھڎآ.


آلْـشًـآﭔ آﮢـآ لْـﮢـ آﭥړﮗھآ ﮈﭜ


آسـّﭥڤـﭥﭜ ﻤﮢـ ﺢـقـﭜ.


آڤـﮗړھآ ﮈﭜ لْـسـّھ ﻤﮢـ آلْـﭥۈﮗﭜلْـ


ۈ ﭔشًـۈﮗھآ ۈﺢـﭔﭔھآ آسـّﮈ ۈ ﭔﭔ.


آلْـشًـﻏلْـھ خـآلْـڝـھ آﮢـآ ﻤآشًـﭜ


آﮢـآ ﻋﮢـﮈﭜ چـلْـسـّھ.


ﻤﻋآﭜآ آخـۈآﭥ ﻤﮢـ آلْـآﭔلْـسـّھ


آلْـﻤآڤـﭜآ آلْـﺢـﮗآﮗﭜﮢـ.


قـلْـﭔﮗ ﭜسـّﭥۈقـﭜ ڤـﭜ آلْـسـّآﺢـھ


ھﭥﭔقـﭜ قـھۈھ.


ﻤﭔسـّﭔشًـ لْـخـڝـﻤﭜ


ﻤأۈﭜ آﮢـآ ړﭜسـّ آلْـﮗﻤﭜﮢـ.


كلمات مهرجان سكنتك تهمه مكتوبة بالإنجليزية


Don't let him have a cup of kiwis.

 

I have always had a relapse

 

Ali the dancer.

 

Why shake in the middle?

 

Take a solid medicine comfortably.

 

One by one oh my gosh

 

In his view, he is ungrateful.

 

Al-Dogari, I have seen it

 

I don't promise to be hot.

 

And I want to perform first

 

What does the shift lead to?

 

Take the most creative saying

 

This is you who matters.

 

That's me

 

In a special time.

 

oh, baby

 

And take a walk with me.

 

Snktk charge only your friends

 

People who did not understand him hit him with his police.

 

her brain is a base

 

The spirit of the bee revolves and hides it.

 

Possible Abruzzo and doubt about it

 

He wrote my letter and my name on it.

 

My son, are you leaving?

 

Adventurer's uncle.

 

Please give me my orders

 

He said, remember me.

 

pre-order

 

An immoral person will withdraw.

 

Moznabati and Harouh

 

Get in my vehicle.

 

And I will take it, my love, and pick it up

 

tree leaves .

 

Ayat Khatt Tarsha Tarsha

 

Sweet pleasure stings him.

 

You are a verse, think of it, Farsha Di

 

owned by Leah and Bass.

 

I love you body

 

The Egyptian and the Saudi.

 

I love Wafaa, Shereen and Roy

 

And cutting scissors.

 

Take control of me

 

I found it, Dirty.

 

It's all cut by my neighbor

 

Which country is my country, James?

 

Bondi jujube on an Indian date

 

I am a commander, you are my soldier.

 

I'm running out of time

 

Taatarko Leya and Tabarkto.

 

I cut a verse by hitting

 

B Arbagi and you are your hero.

 

Guide me, O inanimate and alive

 

My mother is Sibu.

 

O Hamid, if he stood before me,

 

Hadafali was silent.

 

By myself, I lost my card

 

All adversaries originate from me.

 

I loved her enemy

 

Enemy me and I am good.

 

you will make a compound

 

And he hit him with vitamins and he will pour it out.

 

let your belly scrunch up

 

This is your mind. This is absent.

 

Shake your blouse

 

Hey stokosa.

 

Thats me my colleague

 

Reserved for this.

 

Young man, I will not leave her alone

 

You have my right.

 

I think this is still from the power of attorney

 

And with its thorns and grains, a lion and a baboon.

 

The work is pure I'm walking

 

I'm having a session.

 

I have sisters from the devil

 

Hackers Mafia.

 

Your heart rests in the arena

 

You'll have a coffee.

 

don't miss my opponent

 

My shelter I'm the chief of the ambush. .وهنا انتهت مقالتنا وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات مهرجانات. على كلمات مهرجان سكنتك تهمه عصام صاصا كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)