كلمات اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا مكتوبة كاملة

Mahmud
0
كلمات اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا بالفيديو

كلمات اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا


نَبْدَأ بِسْمِ اللَّهِ نُورُ الْقُلُوب 

 

أَسَاس إيمَانُنَا . 

 

وَالصَّلَاة الْهَادِي 

 

شفيعنا سَيِّد بْنِ عَدْنَانَ . 

 

اللَّهُ أَكْبَرُ سِلَاح 

 

الْمُجَاهِدِين اسيادنا . 

 

تَنَصَّر جَيْش التَّحْرِير 

 

عَلَى الْعِدَا مِنْ فَضْلِ . 

 

الرَّحْمَان اللَّيّ اُسْتُشْهِد 

 

مَرْحُوم و اللَّيّ عَاش . 

 

يَبْقَى فِي أَمَانٍ 

 

رَحِمَ اللَّهُ الشُّهْدَا مسبلين . 

 

مِنْ أَجْلِ وطاننا 

 

أَكْرَمَهُم ياربي بِالْقُصُور . 

 

فِي جَنَّةِ رِضْوَان 

 

أَوْضَع الرَّحْمَة . 

 

فِي الْقُلُوبِ يترباو ولادنا 

 

و الْمُسْلِم مَعْرُوفٌ . 

 

بِالْعَفْو جَاءَ فِي الْقُرْآنِ 

 

يامواطن اشتهد ياخي . 

 

فِي عُلُومِ الزَّمَان 

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بقاش . 

 

اِسْتِعْمارٌ فِي بِلَادِنَا 

 

تَكَسَّر سَيْف الظُّلْم . 

 

فِي الْحُرُوبِ هلكوه الشُّجْعَان 

 

ضحات الرِّجَال . 

 

فِي الْغُيُوب الصَّحْرَاء وجبالنا 

 

تَحْيَا الجَزَائِر حُرَّةٌ . 

 

و يحياو الشُّبَّان 

 

تَحْيَا الجَزَائِر كَافَّة . 

 

رِجَالٌ ونسوان 

 

جَزَائِر عَرَبِيَّة أَخْضَر . 

 

وَأَبْيَض مَعْرُوفٌ علامنا 

 

عَلَيْهَا نَجْمَة و هِلَال . 

 

مُنَوَّرِه رَفَدُوه الشُّجْعَان 

 

الامازيغية و الْإِسْلَام . 

 

نُور اعْتِقَادِنَا 

 

أَحْفَظُهَا يَا رَبِّي . 

 

و صَوْنِهَا مِنْ كَيْدِ الطُّغْيَان 

 

تَحْيَا الجَزَائِر حُرَّةٌ . 

 

و يحياو الشُّبَّان 

 

تَحْيَا الجَزَائِر كَافَّة . 

 

رِجَالٌ ونسوان 

 

نطلبو رَبَّنَا النَّصْر لشعبنا . 

 

و يَحْيَا وطننا بِجَاه العدنان 

 

نطلبو رَبَّنَا النَّصْر لِدِينِنَا . 

 

وَيَحْيَا شعبنا رِجَالٌ 

 

و نِسْوانٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ . 

 

مَا بقاش اِسْتِعْمارٌ فِي بِلَادِنَا 

 

تَكَسَّر سَيْف الظُّلْم . 

 

فِي الْحُرُوبِ هلكوه الشُّجْعَان 

 

ضحات الرِّجَال . 

 

فِي الْغُيُوب وَالصَّحْرَاء 

 

وجبالنا تَحْيَا الجَزَائِر حُرَّةٌ . 

 

و يحياو الشُّبَّان تَحْيَا الجَزَائِر 

 

كَافَّة رِجَالٌ ونسوان . .كلمات اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا مكتوبة بالزخرفة


ﮢـﭔﮈآ ﭔسـّﻤ آلْـلْـھ ﮢـۈړ آلْـقـلْـۈﭔ


آسـّآسـّ آﭜﻤآﮢـﮢـآ.


ۈآلْـڝـلْـآﮧ آلْـھآﮈﭜ


شًـڤـﭜﻋﮢـآ سـّﭜﮈ ﭔﮢـ ﻋﮈﮢـآﮢـ.


آلْـلْـھ أﮗﭔړ سـّلْـآﺢـ


آلْـﻤچـآھﮈﭜﮢـ آسـّﭜآﮈﮢـآ.


ﭥﮢـڝـړ چـﭜشًـ آلْـﭥﺢـړﭜړ


ﻋلْــﮯ آلْـﻋﮈآ ﻤﮢـ ڤـڞلْـ.


آلْـړﺢـﻤآﮢـ آلْـلْـﭜ آسـّﭥشًـھﮈ


ﻤړﺢـۈﻤ ۈ آلْـلْـﭜ ﻋآشًـ.


ﭜﭔقــﮯ ڤـﭜ آﻤآﮢـ


ړﺢـﻤ آلْـلْـھ آلْـشًـھﮈآ ﻤسـّﭔلْـﭜﮢـ.


ﻤﮢـ أچـلْـ ۈطـآﮢـﮢـآ


آﮗړﻤھﻤ ﭜآړﭔﭜ ﭔآلْـقـڝـۈړ.


ڤـﭜ چـﮢـﮧ ړڞۈآﮢـ


آۈڞﻋ آلْـړﺢـﻤﮧ.


ڤـﭜ آلْـقـلْـۈﭔ ﭜﭥړﭔآۈ ۈلْـآﮈﮢـآ


ۈ آلْـﻤسـّلْـﻤ ﻤﻋړۈڤـ.


ﭔآلْـﻋڤـۈ چـآء ڤـﭜ آلْـقـړآﮢـ


ﭜآﻤۈآطـﮢـ آشًـﭥھﮈ ﭜآخـﭜ.


ڤـﭜ ﻋلْـۈﻤ آلْـڒﻤآﮢـ


آلْـﺢـﻤﮈ لْـلْـھ ﻤآ ﭔقـآشًـ.


آسـّﭥﻋﻤآړ ڤـﭜ ﭔلْـآﮈﮢـآ


ﭥﮗسـّړ سـّﭜڤـ آلْـظـلْـﻤ.


ڤـﭜ آلْـﺢـړۈﭔ ھلْـﮗۈھ آلْـشًـچـﻋآﮢـ


ڞﺢـآﭥ آلْـړچـآلْـ.


ڤـﭜ آلْـﻏﭜۈﭔ آلْـڝـﺢـړآء ۈچـﭔآلْـﮢـآ


ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ ﺢـړﮧ.


ۈ ﭜﺢـﭜآۈ آلْـشًـﭔآﮢـ


ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ ﮗآڤـﮧ.


ړچـآلْـ ۈﮢـسـّۈآﮢـ


چـڒآﭜړ ﻋړﭔﭜﮧ أخـڞړ.


ۈآﭔﭜڞ ﻤﻋړۈڤـ ﻋلْـآﻤﮢـآ


ﻋلْـﭜھآ ﮢـچـﻤﮧ ۈ ھلْـآلْـ.


ﻤﮢـۈړﮧ ړڤـﮈۈھ آلْـشًـچـﻋآﮢـ


آلْـآﻤآڒﭜﻏﭜﮧ ۈ آلْـآسـّلْـآﻤ.


ﮢـۈړ آﻋﭥقـآﮈﮢـآ


آﺢـڤـظـھآ ﭜآ ړﭔﭜ.


ۈ ڝـۈﮢـھآ ﻤﮢـ ﮗﭜﮈ آلْـطـﻏﭜآﮢـ


ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ ﺢـړﮧ.


ۈ ﭜﺢـﭜآۈ آلْـشًـﭔآﮢـ


ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ ﮗآڤـﮧ.


ړچـآلْـ ۈﮢـسـّۈآﮢـ


ﮢـطـلْـﭔۈ ړﭔﮢـآ آلْـﮢـڝـړ لْـشًـﻋﭔﮢـآ.


ۈ ﭜﺢـﭜآ ۈطـﮢـﮢـآ ﭔچـآھ آلْـﻋﮈﮢـآﮢـ


ﮢـطـلْـﭔۈ ړﭔﮢـآ آلْـﮢـڝـړ لْـﮈﭜﮢـﮢـآ.


ۈﭜﺢـﭜآ شًـﻋﭔﮢـآ ړچـآلْـ


ۈ ﮢـسـّۈآﮢـ آلْـﺢـﻤﮈ لْـلْـھ.


ﻤآ ﭔقـآشًـ آسـّﭥﻋﻤآړ ڤـﭜ ﭔلْـآﮈﮢـآ


ﭥﮗسـّړ سـّﭜڤـ آلْـظـلْـﻤ.


ڤـﭜ آلْـﺢـړۈﭔ ھلْـﮗۈھ آلْـشًـچـﻋآﮢـ


ڞﺢـآﭥ آلْـړچـآلْـ.


ڤـﭜ آلْـﻏﭜۈﭔ ۈآلْـڝـﺢـړآء


ۈچـﭔآلْـﮢـآ ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ ﺢـړﮧ.


ۈ ﭜﺢـﭜآۈ آلْـشًـﭔآﮢـ ﭥﺢـﭜآ آلْـچـڒآﭜړ


ﮗآڤـﮧ ړچـآلْـ ۈﮢـسـّۈآﮢـ.


اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا كلمات مكتوبة بالإنجليزية


We begin with the name of God, the light of hearts

 

The basis of our faith.

 

The guiding prayer

 

Our patron is Sayyid bin Adnan.

 

God is the greatest weapon

 

The Mujahideen are our masters.

 

Christianize the Liberation Army

 

On the other hand, please.

 

Rahman who was martyred

 

Late and long live.

 

stay safe

 

May God have mercy on the martyrs.

 

for the sake of our country

 

Honor them, my Lord, with palaces.

 

in the garden of Radwan

 

place mercy.

 

In the hearts of our children

 

And the Muslim is known.

 

Pardon is mentioned in the Qur’an

 

O citizen, I swear, my brother.

 

in the sciences of time

 

Praise be to God.

 

colonization in our country

 

The sword of iniquity is broken.

 

In wars the brave perished

 

Victims of men.

 

In the unseen deserts and our mountains

 

Long live Algeria free.

 

And long live the youth

 

Long live Algeria.

 

men and women

 

green arabian islands

 

And white is our mark

 

It has a star and a crescent.

 

Enlightened the brave supported him

 

Amazigh and Islam.

 

the light of our belief

 

Preserve it, my Lord.

 

And preserve it from the plot of tyranny

 

Long live Algeria free.

 

And long live the youth

 

Long live Algeria.

 

men and women

 

We ask God for victory for our people.

 

And long live our country in the direction of Al-Adnan

 

We ask our Lord for victory for our religion.

 

Long live our people

 

And women, praise be to God.

 

There is no colonialism in our country

 

The sword of iniquity is broken.

 

In wars the brave perished

 

Victims of men.

 

In the clouds and the desert

 

Our mountains are free.

 

And live the youth, long live Algeria

 

All men and women. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية الحمد لله مابقاش استعمار في بلادنا كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)