كلمات اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر بالفيديو

كلمات اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر


أَنَا الْأَهْلِيّ اللى كَان وَالْحَاضِر 

 

أَنَا الِاسْم اللَّيّ هَزّ جِبَال . 

 

مِنْ الْأَوَّلِ لِحَدّ الْآخَر 

 

هيفضل مَصْنَع الْإِبْطَال . 

 

أَنَّا قَدْ الْحَيَاة وتحدي 

 

ولسه عِنْدِي قُوَّة وَعِنْدِي . 

 

أُعْدِي أَلْف سَدّ واعدي 

 

أَقُوم وَاطَّلَع وَاهْد جِبَال . 

 

أَنَا الِاسْم اللى لَفّ الدُّنْيَا 

 

وَمَاضِي تشيرتي فِي اليَابَان . 

 

بَطَل عَدِىّ حُدُود إِفْريقْيا 

 

ولسه فِي قَلْبِهِ حَلَم كِمَّان . 

 

فِي ظَهْرِي وَمَن سِنِين قواني 

 

قُلُوب أَدَّت كتير علشاني . 

 

أَنَا الْأَهْلِيّ اللى صَان الْعَشَرَة 

 

دهب مَش قِشْرِهِ وَلَا بُهْتَانٌ . 

 

بدايتي وَكَانَت كَدِّه 

 

بُنِيَت فِي سِنِينَ كُلَّ دَه . 

 

ولسه فِي اِكْتَر 

 

مِنْ كَدِّهِ سِنِين وهبنيها . 

 

أَنَا اللَّيّ هكمل كِمَّان 

 

فِي ظَهْرِي كتير مِنْ زَمَانٍ . 

 

معايا جَماهِيرِي بتسند بيهاا 

 

أَهْلِى أَهْلِى أَهْلِى . 

 

أَنَا الْأَهْلِيّ اللى رَبِّى وَعُلِم 

 

بِكَلِمَة حُبّ مَسْمُوعَة . 

 

وجيل مِنْ بَعْدِ جِيلٍ بيسلم 

 

وَرَأَيْتُه تُمْلِي مَرْفُوعَة . 

 

أَنَا النَّجْم اللى فَوْق فِي الْعَالِي 

 

أَنَا اللى مافيش ايدين وصلالي . 

 

أَنَا رَوْحٌ الفانلة الحمرا 

 

وَأَنَا النَّاس اللى عايشالي . 

 

أَنَا الْأَهْلِيّ اللى سَابِق دَائِمًا 

 

وَدَائِمًا سكتي قصادي . 

 

وَمَهْمَا الدُّنْيَا بتعطلني 

 

بِوَصْل بُرْدَةَ فِي مَعَادِي . 

 

لَا قَدَرْت يَوْم ظُرُوف تحبطني 

 

وَلَا صَوْتٍ عَالِي بيسكتني . 

 

أَنَا صَوْتِي اللى لَفّ الدُّنْيَا 

 

ولسه بيعلى وَيُنَادِي . 

 

بدايتي وَكَانَت كَدِّه 

 

بُنِيَت فِي سِنِينَ كُلَّ دَه . 

 

ولسه فِي اِكْتَر 

 

مِنْ كَدِّهِ سِنِين وهبنيها . 

 

أَنَا اللَّيّ هكمل كِمَّان 

 

فِي ظَهْرِي كتير مِنْ زَمَانٍ . 

 

معايا جَمَاهِير بتسند بيها 

 

أَهْلِى أَهْلِى أَهْلِى . .كلمات اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر مكتوبة بالزخرفة


آﮢـآ آلْـآھلْـﭜ آلْـلْــﮯ ﮗآﮢـ ۈآلْـﺢـآڞړ


آﮢـآ آلْـآسـّﻤ آلْـلْـﭜ ھڒ چـﭔآلْـ.


ﻤﮢـ آلْـآۈلْـ لْـﺢـﮈ آلْـآخـړ


ھﭜڤـڞلْـ ﻤڝـﮢـﻋ آلْـأﭔطـآلْـ.


آﮢـآ قـﮈ آلْـﺢـﭜآﮧ ۈﭥﺢـﮈﭜ


ۈلْـسـّھ ﻋﮢـﮈﭜ قـۈﮧ ۈﻋﮢـﮈﭜ.


آﻋﮈﭜ آلْـڤـ سـّﮈ ۈآﻋﮈﭜ


آقـۈﻤ ۈآطـلْـﻋ ۈآھﮈ چـﭔآلْـ.


آﮢـآ آلْـآسـّﻤ آلْـلْــﮯ لْـڤـ آلْـﮈﮢـﭜآ


ۈﻤآڞﭜ ﭥشًـﭜړﭥﭜ ڤـﭜ آلْـﭜآﭔآﮢـ.


ﭔطـلْـ ﻋﮈـﮯ ﺢـﮈۈﮈ آڤـړﭜقـﭜآ


ۈلْـسـّھ ڤـﭜ قـلْـﭔھ ﺢـلْـﻤ ﮗﻤآﮢـ.


ڤـﭜ ظـھړﭜ ۈﻤﮢـ سـّﮢـﭜﮢـ قـۈآﮢـﭜ


قـلْـۈﭔ آﮈﭥ ﮗﭥﭜړ ﻋلْـشًـآﮢـﭜ.


آﮢـآ آلْـآھلْـﭜ آلْـلْــﮯ ڝـآﮢـ آلْـﻋشًـړﮧ


ﮈھﭔ ﻤشًـ قـشًـړﮧ ۈلْـآ ﭔھﭥآﮢـ.


ﭔﮈآﭜﭥﭜ ۈﮗآﮢـﭥ ﮗﮈھ


ﭔﮢـﭜﭥ ڤـﭜ سـّﮢـﭜﮢـ ﮗلْـ ﮈھ.


ۈلْـسـّھ ڤـﭜ آﮗﭥړ


ﻤﮢـ ﮗﮈھ سـّﮢـﭜﮢـ ۈھﭔﮢـﭜھآ.


آﮢـآ آلْـلْـﭜ ھﮗﻤلْـ ﮗﻤآﮢـ


ڤـﭜ ظـھړﭜ ﮗﭥﭜړ ﻤﮢـ ڒﻤآﮢـ.


ﻤﻋآﭜآ چـﻤآھﭜړﭜ ﭔﭥسـّﮢـﮈ ﭔﭜھآآ


آھلْــﮯ آھلْــﮯ آھلْــﮯ.


آﮢـآ آلْـآھلْـﭜ آلْـلْــﮯ ړﭔـﮯ ۈﻋلْـﻤ


ﭔﮗلْـﻤﮧ ﺢـﭔ ﻤسـّﻤۈﻋﮧ.


ۈچـﭜلْـ ﻤﮢـ ﭔﻋﮈ چـﭜلْـ ﭔﭜسـّلْـﻤ


ۈړآﭜﭥھ ﭥﻤلْـﭜ ﻤړڤـۈﻋﮧ.


آﮢـآ آلْـﮢـچـﻤ آلْـلْــﮯ ڤـۈقـ ڤـﭜ آلْـﻋآلْـﭜ


آﮢـآ آلْـلْــﮯ ﻤآڤـﭜشًـ آﭜﮈﭜﮢـ ۈڝـلْـآلْـﭜ.


آﮢـآ ړۈﺢـ آلْـڤـآﮢـلْـﮧ آلْـﺢـﻤړآ


ۈآﮢـآ آلْـﮢـآسـّ آلْـلْــﮯ ﻋآﭜشًـآلْـﭜ.


آﮢـآ آلْـآھلْـﭜ آلْـلْــﮯ سـّآﭔقـ ﮈآﭜﻤآ


ۈﮈآﭜﻤآ سـّﮗﭥﭜ قـڝـآﮈﭜ.


ۈﻤھﻤآ آلْـﮈﮢـﭜآ ﭔﭥﻋطـلْـﮢـﭜ


ﭔۈڝـلْـ ﭔړﮈھ ڤـﭜ ﻤﻋآﮈﭜ.


لْـآ قـﮈړﭥ ﭜۈﻤ ظـړۈڤـ ﭥﺢـﭔطـﮢـﭜ


ۈلْـآ ڝـۈﭥ ﻋآلْـﭜ ﭔﭜسـّﮗﭥﮢـﭜ.


آﮢـآ ڝـۈﭥﭜ آلْـلْــﮯ لْـڤـ آلْـﮈﮢـﭜآ


ۈلْـسـّھ ﭔﭜﻋلْــﮯ ۈﭜﮢـآﮈﭜ.


ﭔﮈآﭜﭥﭜ ۈﮗآﮢـﭥ ﮗﮈھ


ﭔﮢـﭜﭥ ڤـﭜ سـّﮢـﭜﮢـ ﮗلْـ ﮈھ.


ۈلْـسـّھ ڤـﭜ أﮗﭥړ


ﻤﮢـ ﮗﮈھ سـّﮢـﭜﮢـ ۈھﭔﮢـﭜھآ.


آﮢـآ آلْـلْـﭜ ھﮗﻤلْـ ﮗﻤآﮢـ


ڤـﭜ ظـھړﭜ ﮗﭥﭜړ ﻤﮢـ ڒﻤآﮢـ.


ﻤﻋآﭜآ چـﻤآھﭜړ ﭔﭥسـّﮢـﮈ ﭔﭜھآ


آھلْــﮯ آھلْــﮯ آھلْــﮯ.


اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I am Al-Ahly who was and is present

 

I am the name that shook mountains.

 

from the first to the last

 

He prefers the invalidation factory.

 

I lead life and challenge

 

I have no strength and I have no power.

 

I crossed a thousand dams and promised

 

I get up and look at the mountains.

 

I am the name that wrapped the world

 

And the past of my Tcherti in Japan.

 

A hero beyond the borders of Africa

 

He still has a violin dream in his heart.

 

In my back and for years my strength

 

Hearts gave a lot to me.

 

I am Al-Ahly who kept the ten

 

Gold is not in its shell or fading.

 

I started and it was like that

 

It was built in all these years.

 

And it's still in Ektar

 

For years he has given it to me.

 

I am the one who completes the violin

 

In my back a lot of time.

 

I have a crowd that supports it

 

My family is my family.

 

I am Al-Ahly who raises and teaches

 

With an audible word of love.

 

And generation after generation delivers peace

 

And I saw him dictate raised.

 

I am the star that is above in the highest

 

I am the one who has no hands and prayers.

 

I am the soul of the red jersey

 

I am the people who live with me.

 

I am Al-Ahly who always preceded

 

I always kept silent.

 

And whatever the world is holding me back

 

Arrival in Burda in Maadi.

 

Circumstances could never frustrate me

 

Not a loud voice silenced me.

 

I am the voice that wrapped the world

 

He is still calling and calling.

 

I started and it was like that

 

It was built in all these years.

 

And it's still in Ektar

 

For years he has given it to me.

 

I am the one who completes the violin

 

In my back a lot of time.

 

I have an audience that supports it

 

My family is my family. .وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية انا الاهلي اللي كان والحاضر كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)