كلمات اغنية دفتر احمر أبو الانوار مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية دفتر احمر من غناء أبو الانوار. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية دفتر احمر كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية دفتر احمر أبو الانوار بالفيديو

كلمات اغنية دفتر احمر


مَرَاحِل بِتَعَدِّي بِسُرْعَة 

 

وَالْحَيَاة بتزود ضَغَط . 

 

فالطبيعي نَعْلِي الجَرَعَة 

 

فِي الفاينال مَش فَارَق قُرْعَة . 

 

نفسيتي مَش لَازِمٌ ترعي 

 

أَهَمّ حَاجَة أَرْوَح وَبِسُرْعَة . 

 

وسنين اشْتَغَلْنَا 

 

وبتحصود مجهودها السنادي . 

 

وكتير اتقتلنا مِن جَوّا 

 

بِس كُنَّا بنداري . 

 

وانتي قِشْطَة قوليلي بِأَبِي 

 

مَش لَازِمٌ تقوليلي دادي . 

 

وَأَنَا أَب نورمال 

 

واخصامي دُوَلٌ تَحْت الْعَادِي . 

 

بَالِي رَائِق زِيّ بَالِي 

 

مَالِي جَوّا جَيْبِي مَالِي . 

 

جالي فيتشر بِس غالِي 

 

خدته نَصُّه زِيّ تونالي . 

 

وبتكلم ف الْبَارَّات 

 

لَو كات عِنِّينًا صَادِقَةٌ . 

 

كنش جُبْنِه نضارات 

 

وَاللَّيّ شافنا واتعامل معانا . 

 

مَش هيشوف زيينا 

 

وَاللَّيّ جِيه وَقَعَد معانا . 

 

سَبّ الدِّين للي قَبْلَنَا 

 

وَاللَّيّ نَافَق وغشنا 

 

وَاللَّيّ عَلِمْنَاه دسنا . 

 

ولازلت الْكِلَاب بتعوي 

 

وَبُجَرِي بِالقَافِلَة . 

 

3سنين اوفشيال 

 

بِس 9تحت السَّلَم . 

 

وَرَأْيا شُغِل ياما 

 

هخلص أَم نُحِت أَنْزَلَك . 

 

وَأَنَا آه الصَّرَاحَة ناجِح 

 

بِس لاصعب أَدُلُّك . 

 

وَأَنَا ايوه جَبَّت أَخِّرِي 

 

فَكَّك مِنِّي مَش قادرلك . 

 

أَيَّام بِتَعَدِّي وعايشنها 

 

بِالطُّول وَالْعَرْض يَا زَمِيلِي . 

 

باصتلك لوب متجليش 

 

وتشوط ف الْعَارِضَة زَمِيلِي . 

 

شَبَاب بيلكوا رُفِعَت إلَيّ 

 

جَم عالارض يَا زَمِيلِي . 

 

وَاه تكسكت لِمَا مشيتي 

 

فَا ياريت تجيلي . 

 

فَا ياريت تجيلي 

 

كتر مَلَفَّاتٌ . 

 

بِخَمْس فِي المِلَفّات 

 

وَصَعُب إنْسِيّ اللَّيّ مَات . 

 

زِيّ مَا صَعُبَ 

 

إنْسِيّ اللَّيّ فَات . 

 

مفيش مُكَمِّلَاتٌ 

 

بِس فِيه مهدأت . 

 

وَفِيه وَاحِدَة جَامِدَة فَشَخ 

 

جايه بِس نَاوِيه تبات . 

 

وَفِيه دَفْتَر أَحْمَر قِشْطَة 

 

وَنَصّ عُلْبَة ميريت . 

 

وفيلم مَش هشوفه 

 

وَأَكْل نَصُّه بَرْد . 

 

وَسِين يشوف الشَّبّ طَيَّب 

 

أهْبَل لَوْ سَلَكَ . 

 

وشكلي مَش قمور 

 

بِس لِمَا تعرفيني ههبلك . 

 

وَمَازِلْت لسه عَايِش 

 

عشان رَبِّك بيسترها . 

 

كُلَّ يَوْمٍ ببقي هموت 

 

بِس رَبِّك بيسترها . 

 

كُلُّه اخد وقتو 

 

دلوقتي بفتي دَوْرُهَا . 

 

ولسه مُكَمِّلٌ جَرْي 

 

عَلِيّ الرَّغْم مِنِّي مُرْهَق . 

 

وَأَكْل الْعَيْش يسطا مَش مَرّ 

 

الْمَرُّ فِي الْمَوْضُوعِ بِجِدّ . 

 

أَنَّ الْعُمُرَ بيمر 

 

وَالْمُرّ فِي الْمَوْضُوعِ يسطا . 

 

أَنَّ الشُّرْبَ بيضر 

 

وَالْحُزْن فِي الْمَوْضُوعِ . 

 

أَوْقَاتٍ أَنْ الْحُزْنَ بِيُسْر 

 

فَا مَش فاهِم . 

 

اضايق وَلَا أَفْرَح 

 

علرايق علمسرح . 

 

حَرَائِق فِي الْمَطْرَح 

 

حَقَائِق فَنًّا بِطَرْح . 

 

موود سِيّ مِن فَتْرَة 

 

مَش شايف مِن الْقَطْرَة . 

 

مَش سَائِقٌ فِي الْمَطِرَة 

 

أَنَا سَائِب الْبَطَلَة . 

 

وَاه تَائِه فِي الصحرا 

 

أَيَّام بِتَعَدِّي وعايشنها . 

 

بِالطُّول وَالْعَرْض يَا زَمِيلِي 

 

باصتلك لوب متجليش . 

 

وتشوط ف الْعَارِضَة زَمِيلِي 

 

شَبَاب بيلكوا رُفِعَت إلَيّ . 

 

جَم عالارض يَا زَمِيلِي 

 

وَاه تكسكت لِمَا مشيتي . 

 

فَا ياريت تجيلي 

 

فَا ياريت تجيلي . .كلمات اغنية دفتر احمر أبو الانوار مكتوبة بالزخرفة


ﻤړآﺢـلْـ ﭔﭥﻋﮈﭜ ﭔسـّړﻋھ


ۈآلْـﺢـﭜآھ ﭔﭥڒۈﮈ ڞﻏطـ.


ڤـآلْـطـﭔﭜﻋﭜ ﮢـﻋلْـﭜ آلْـچـړﻋھ


ڤـﭜ آلْـڤـآﭜﮢـآلْـ ﻤشًـ ڤـآړقـ قـړﻋھ.


ﮢـڤـسـّﭜﭥﭜ ﻤشًـ لْـآڒﻤ ﭥړﻋﭜ


آھﻤ ﺢـآچـﮧ آړۈﺢـ ۈﭔسـّړﻋھ.


ۈسـّﮢـﭜﮢـ آشًـﭥﻏلْـﮢـآ


ۈﭔﭥﺢـڝـۈﮈ ﻤچـھۈﮈھآ آلْـسـّﮢـآﮈﭜ.


ۈﮗﭥﭜړ آﭥقـﭥلْـﮢـآ ﻤﮢـ چـۈآ


ﭔسـّ ﮗﮢـآ ﭔﮢـﮈآړﭜ.


ۈآﮢـﭥﭜ قـشًـطـھ قـۈلْـﭜلْـﭜ ﭔآﭔﭜ


ﻤشًـ لْـآڒﻤ ﭥقـۈلْـﭜلْـﭜ ﮈآﮈﭜ.


ۈآﮢـآ آﭔ ﮢـۈړﻤآلْـ


ۈآخـڝـآﻤﭜ ﮈۈلْـ ﭥﺢـﭥ آلْـﻋآﮈﭜ.


ﭔآلْـﭜ ړآﭜقـ ڒﭜ ﭔآلْـﭜ


ﻤآلْـﭜ چـۈآ چـﭜﭔﭜ ﻤآلْـﭜ.


چـآلْـﭜ ڤـﭜﭥشًـړ ﭔسـّ ﻏآلْـﭜ


خـﮈﭥھ ﮢـڝـھ ڒﭜ ﭥۈﮢـآلْـﭜ.


ۈﭔﭥﮗلْـﻤ ڤـ آلْـﭔآړآﭥ


لْـۈ ﮗآﭥ ﻋﮢـﭜﮢـآ ڝـآﮈقـھ.


ﮗﮢـشًـ چـﭔﮢـھ ﮢـڞآړآﭥ


ۈآلْـلْـﭜ شًـآڤـﮢـآ ۈآﭥﻋآﻤلْـ ﻤﻋآﮢـآ.


ﻤشًـ ھﭜشًـۈڤـ ڒﭜﭜﮢـآ


ۈآلْـلْـﭜ چـﭜھ ۈقـﻋﮈ ﻤﻋآﮢـآ.


سـّﭔ آلْـﮈﭜﮢـ لْـلْـﭜ قـﭔلْـﮢـآ


ۈآلْـلْـﭜ ﮢـآڤـقـ ۈﻏشًـﮢـآ


ۈآلْـلْـﭜ ﻋلْـﻤﮢـآھ ﮈسـّﮢـآ.


ۈلْـآڒلْـﭥ آلْـﮗلْـآﭔ ﭔﭥﻋۈﭜ


ۈﭔچـړﭜ ﭔآلْـقـآڤـلْـﮧ.


3سـّﮢـﭜﮢـ آۈڤـشًـﭜآلْـ


ﭔسـّ 9ﭥﺢـﭥ آلْـسـّلْـﻤ.


ۈړآﭜآ شًـﻏلْـ ﭜآﻤآ


ھخـلْـڝـ آﻤ ﮢـﺢـﭥ آﮢـڒلْـﮗ.


ۈآﮢـآ آھ آلْـڝـړآﺢـﮧ ﮢـآچـﺢـ


ﭔسـّ لْـآڝـﻋﭔ آﮈلْـﮗ.


ۈآﮢـآ آﭜۈھ چـﭔﭥ آخـړﭜ


ڤـﮗﮗ ﻤﮢـﭜ ﻤشًـ قـآﮈړلْـﮗ.


آﭜآﻤ ﭔﭥﻋﮈﭜ ۈﻋآﭜشًـﮢـھآ


ﭔآلْـطـۈلْـ ۈآلْـﻋړڞ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ.


ﭔآڝـﭥلْـﮗ لْـۈﭔ ﻤﭥچـلْـﭜشًـ


ۈﭥشًـۈطـ ڤـ آلْـﻋآړڞﮧ ڒﻤﭜلْـﭜ.


شًـﭔآﭔ ﭔﭜلْـﮗۈآ ړڤـﻋﭥ آلْـﭜ


چـﻤ ﻋآلْـآړڞ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ.


ۈآھ ﭥﮗسـّﮗﭥ لْـﻤآ ﻤشًـﭜﭥﭜ


ڤـآ ﭜآړﭜﭥ ﭥچـﭜلْـﭜ.


ڤـآ ﭜآړﭜﭥ ﭥچـﭜلْـﭜ


ﮗﭥړ ﻤلْـڤـآﭥ.


ﭔخـﻤسـّ ڤـﭜ آلْـﻤلْـڤـآﭥ


ۈڝـﻋﭔ آﮢـسـّﭜ آلْـلْـﭜ ﻤآﭥ.


ڒﭜ ﻤآ ڝـﻋﭔ


آﮢـسـّﭜ آلْـلْـﭜ ڤـآﭥ.


ﻤڤـﭜشًـ ﻤﮗﻤلْـآﭥ


ﭔسـّ ڤـﭜھ ﻤھﮈأﭥ.


ۈڤـﭜھ ۈآﺢـﮈھ چـآﻤﮈھ ڤـشًـخـ


چـآﭜھ ﭔسـّ ﮢـآۈﭜھ ﭥﭔآﭥ.


ۈڤـﭜھ ﮈڤـﭥړ آﺢـﻤړ قـشًـطـھ


ۈﮢـڝـ ﻋلْـﭔھ ﻤﭜړﭜﭥ.


ۈڤـﭜلْـﻤ ﻤشًـ ھشًـۈڤـھ


ۈآﮗلْـ ﮢـڝـھ ﭔړﮈ.


ۈسـّﭜﮢـ ﭜشًـۈڤـ آلْـشًـﭔ طـﭜﭔ


آھﭔلْـ لْـۈ سـّلْـﮗ.


ۈشًـﮗلْـﭜ ﻤشًـ قـﻤۈړ


ﭔسـّ لْـﻤآ ﭥﻋړڤـﭜﮢـﭜ ھھﭔلْـﮗ.


ۈﻤآڒلْـﭥ لْـسـّھ ﻋآﭜشًـ


ﻋشًـآﮢـ ړﭔﮗ ﭔﭜسـّﭥړھآ.


ﮗلْـ ﭜۈﻤ ﭔﭔقـﭜ ھﻤۈﭥ


ﭔسـّ ړﭔﮗ ﭔﭜسـّﭥړھآ.


ﮗلْـھ آخـﮈ ۈقـﭥۈ


ﮈلْـۈقـﭥﭜ ﭔڤـﭥﭜ ﮈۈړھآ.


ۈلْـسـّھ ﻤﮗﻤلْـ چـړﭜ 


ﻋلْـﭜ آلْـړﻏﻤ ﻤﮢـﭜ ﻤړھقـ.


ۈآﮗلْـ آلْـﻋﭜشًـ ﭜسـّطـآ ﻤشًـ ﻤړ


آلْـﻤړ ڤـﭜ آلْـﻤۈڞۈﻋ ﭔچـﮈ.


آﮢـ آلْـﻋﻤړ ﭔﭜﻤړ


ۈآلْـﻤړ ڤـﭜ آلْـﻤۈڞۈﻋ ﭜسـّطـآ.


آﮢـ آلْـشًـړﭔ ﭔﭜڞړ


ۈآلْـﺢـڒﮢـ ڤـﭜ آلْـﻤۈڞۈﻋ.


آۈقـآﭥ أﮢـ آلْـﺢـڒﮢـ ﭔﭜسـّړ


ڤـآ ﻤشًـ ڤـآھﻤ.


آڞآﭜقـ ۈلْـآ آڤـړﺢـ


ﻋلْـړآﭜقـ ﻋلْـﻤسـّړﺢـ.


ﺢـړآﭜقـ ڤـﭜ آلْـﻤطـړﺢـ


ﺢـقـآﭜقـ ڤـﮢـآ ﭔطـړﺢـ.


ﻤۈۈﮈ سـّـﮱ ﻤﮢـ ڤـﭥړھ


ﻤشًـ شًـآﭜڤـ ﻤﮢـ آلْـقـطـړھ.


ﻤشًـ سـّآﭜقـ ڤـﭜ آلْـﻤطـړھ


آﮢـآ سـّآﭜﭔ آلْـﭔطـلْـھ.


ۈآھ ﭥآﭜھ ڤـﭜ آلْـڝـﺢـړآ


آﭜآﻤ ﭔﭥﻋﮈﭜ ۈﻋآﭜشًـﮢـھآ.


ﭔآلْـطـۈلْـ ۈآلْـﻋړڞ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ


ﭔآڝـﭥلْـﮗ لْـۈﭔ ﻤﭥچـلْـﭜشًـ.


ۈﭥشًـۈطـ ڤـ آلْـﻋآړڞﮧ ڒﻤﭜلْـﭜ


شًـﭔآﭔ ﭔﭜلْـﮗۈآ ړڤـﻋﭥ آلْـﭜ.


چـﻤ ﻋآلْـآړڞ ﭜآ ڒﻤﭜلْـﭜ


ۈآھ ﭥﮗسـّﮗﭥ لْـﻤآ ﻤشًـﭜﭥﭜ.


ڤـآ ﭜآړﭜﭥ ﭥچـﭜلْـﭜ


ڤـآ ﭜآړﭜﭥ ﭥچـﭜلْـﭜ.


اغنية دفتر احمر كلمات مكتوبة بالإنجليزية


stages by quickly

 

Life supplies pressure.

 

It is natural to raise the dose

 

In the final, there was no difference between a lottery.

 

I don't have to take care

 

The most important need to go and quickly.

 

And years we worked

 

By harvesting her efforts.

 

A lot of you killed us from the air

 

We were just a bandary.

 

And you are a cream, tell me, my father

 

You don't have to tell me daddy.

 

I am the father of normal

 

And my opponents are states under the ordinary.

 

Bali Nice Bali

 

My money is my money.

 

Gally Fetcher is Expensive

 

I took the text of it like Tonali.

 

And speaking in the bars

 

If it were an honest eye.

 

fresh cheese sandwiches

 

By God, he saw us and dealt with us.

 

I don't want to see Zina

 

And God is with us.

 

insulting the religion to those before us

 

And God is hypocritical and deceived

 

By God, we have taught him.

 

And the dogs are still howling

 

And the caravan ran.

 

3 years old

 

Just 9 under the stairs.

 

And they saw Yama's work

 

Will you be saved, or will I disgrace you?

 

Oh, frankness, I am successful

 

But it is not difficult to guide you.

 

And I, oh, you brought me back

 

Free you from me, you are not able to.

 

Days that transgress and live them

 

In length and width, my friend.

 

Bastlik lube mashjlish

 

My colleague crosses the crossbar.

 

The youth of Belcoa was raised to me

 

Get on the ground, my colleague.

 

Oh, I broke up when I walked

 

So, I wish you would be gone.

 

So, I wish you could see me

 

Cutter files.

 

five in files

 

It is difficult to forget the one who died.

 

hard costume

 

Forget the last.

 

There are no supplements

 

I just calmed down.

 

And in it there is one solid and a crack

 

Just a place where you intend to stop.

 

And in it there is a notebook of red cream

 

The text of Merritt's box.

 

And a movie I won't see

 

And he ate its text cold.

 

And he will see the good guys

 

Go crazy if you walk.

 

My shape is Mesh Qamour

 

Just when you know me, I will come to you.

 

and you are still alive

 

Because your Lord is covering it.

 

Every day I will die

 

May God bless her.

 

All take your time

 

Now I'm in her turn.

 

And it's not a running complement

 

Although I am tired.

 

And eating a living is not bitter

 

Bitter about the topic seriously.

 

the age is old

 

And bitterness in the subject is simple.

 

drinking is harmful

 

And sadness in the subject.

 

Sometimes sadness is easy

 

So I don't understand.

 

Annoy and not rejoice

 

Areeq Alam theater.

 

Fires in the dump

 

Art facts by subtraction.

 

Mood Si from a period

 

I can't see the drop.

 

I am not a driver in the rain

 

I am the heroine.

 

Oh lost in the desert

 

Days transgress and live them.

 

In length and breadth, my friend

 

Bastlik Lube Mtglish.

 

And hit the crossbar my colleague

 

The youth of Belcoa was raised to me.

 

Get on the ground, my colleague

 

Oh, I broke down when I walked.

 

So, I wish you could see me

 

So, I wish you would be gone. .معلومات عن كلمات اغنية دفتر احمر أبو الانوار

اسم الاغنية
دفتر احمر
من غناءأبو الانوار
من كلماتأبو الانوار
من ألحان
أبو الانوار
سنة الإصدار2022م
مدة الاغنية3 دقائق


وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية دفتر احمر أبو الانوار كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


شاهد أيضا:إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)